Zarządzanie kontaktami w aplikacji Skype dla firm na Androida za pomocą funkcji TalkBack

Zarządzanie kontaktami w aplikacji Skype dla firm na Androida za pomocą funkcji TalkBack

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Z Skype dla firm dla Androida TalkBack, wbudowane Android czytnik umożliwia zarządzanie kontaktami na telefonie lub tablecie. Możesz znaleźć i dodawanie kontaktów, Ulubione i grup w organizacji i poza nią, dzięki czemu są dostępne, gdy użytkownik chce komunikować się z nimi za pośrednictwem głosowych i połączeń wideo, wiadomości błyskawicznych i spotkań online.

Uwagi : 

W tym temacie

Otwieranie i logowanie się w aplikacji Skype dla firm na Androida

 1. Otwórz aplikację Skype dla firm na Androida.

 2. Zaloguj się w razie potrzeby.

  Porada : Jeśli przy ostatnim korzystaniu z aplikacji Skype dla firm na Androida nie wylogowano się z niej, aplikacja zostaje otwarta bez monitu o zalogowanie się. Aby uzyskać pomoc dotyczącą logowania się, zobacz Rozpoczęcie korzystania z funkcji TalkBack w aplikacji Skype dla firm na Androida.

Wyszukiwanie osób lub grup i otwieranie wizytówek

Aby odnaleźć osoby lub grupy w aplikacji Skype dla firm na Androida, użyj funkcji przeglądania lub wyszukiwania w następujących miejscach:

 • Lista Ostatnie

 • Ulubione

 • Kontakty

 • Katalog organizacji

 • Poza organizacją

Wyszukiwanie osób na liście Ostatnie

Najbardziej znaczącą funkcją dostępną na ekranie głównym aplikacji Skype dla firm na Androida jest lista Ostatnie. Ta lista zawiera szczegóły ostatnich interakcji z kontaktami, wraz z ich nazwiskami i datami ostatnich konwersacji lub spotkań.

 1. Przewiń listę ostatnich interakcji z osobami w programie Skype.

 2. Aby przewinąć w dół, szybko przesuń dwoma palcami w górę. Aby przewinąć w górę, szybko przesuń dwoma palcami w dół.

 3. Po odnalezieniu poszukiwanej osoby przenieś fokus na daną interakcję.

 4. Aby otworzyć wizytówkę, naciśnij dwukrotnie.

Wyszukiwanie osób lub grup na liście Kontakty lub Ulubione

Jeśli osoby nie ma na liście Ostatnie, poszukaj jej na liście Kontakty lub Ulubione.

 1. Na ekranie głównym, w pobliżu prawego górnego rogu, przesuwaj palcem aż do przeniesienia fokusu na przycisk Kontakty. Usłyszysz komunikat „Wyświetl kontakty i ekran zarządzania kontaktami”. Naciśnij dwukrotnie.
  Zostanie wyświetlony ekran Kontakty zawierający listę osób lub grup dodanych jako Ulubione oraz jako Kontakty w sieci Web.

 2. Przewiń listy. Lista Ulubione jest wyświetlana w poziomie w górnej części ekranu; lista Kontakty w sieci Web jest wyświetlana w pionie poniżej listy Ulubione.

 3. Aby usłyszeć odczytywanie dalszej części jednej z tych list, przewiń ją dwoma palcami.

 4. Po odnalezieniu poszukiwanej osoby lub grupy przenieś fokus na dany kontakt.

 5. Aby otworzyć wizytówkę, naciśnij dwukrotnie.

Wyszukiwanie osób lub grup w katalogu firmy

 1. W górnej części ekranu głównego przesuwaj palcem aż do przeniesienia fokusu na pole Wyszukaj w katalogu firmy. Naciśnij dwukrotnie. Zostanie wyświetlony ekran Wyszukaj osoby, a fokus będzie miało pole Wyszukaj osoby.

 2. Wpisz część lub całe nazwisko poszukiwanej osoby albo nazwę grupy. Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone poniżej pola Wyszukaj osoby.

 3. Przewiń w dół listę Wyniki wyszukiwania i przewijaj w poprzek nazwiska osób, aż do przeniesienia fokusu na poszukiwaną osobę.

 4. Aby otworzyć wizytówkę, naciśnij dwukrotnie.

Znajdź osobę lub grupę poza katalogu firmy

Funkcję wyszukiwania w katalogu programu Skype włącza i wyłącza administrator organizacji, zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami wyszukiwania. Istnieje możliwość dodania konta Skype osoby z innej organizacji, o ile taka organizacja na to zezwala.

 • W górnej części ekranu głównego przesuwaj palcem aż do przeniesienia fokusu na pole Wyszukaj w katalogu firmy. Naciśnij dwukrotnie.

 • W mającym fokus polu Wyszukaj osoby wpisz nazwisko/nazwę lub adres e-mail poszukiwanej osoby/grupy. Przewijaj listę Wyniki wyszukiwania aż do przeniesienia fokusu na odpowiedni adres e-mail.

 • Aby otworzyć wizytówkę, naciśnij dwukrotnie.

Dodawanie osób do listy Kontakty lub Ulubione

 1. W aplikacji Skype dla firm na Androida znajdź i otwórz wizytówkę osoby, którą chcesz dodać do listy Kontakty lub Ulubione. Wyszukaj osobę na liście Ostatnie, w katalogu firmy lub otwórz grupę, do której dana osoba należy.

  Porada : Grupy nie można dodać do listy Kontakty lub Ulubione, ale można odnaleźć w grupie daną osobę i dodać ją.

  Wizytówka zawiera dane kontaktowe osoby, w tym jej adres e-mail, numery telefonów i nazwę organizacji. Wizytówka zawiera także przyciski służące do wykonywania połączeń wideo lub audio oraz do wysyłania wiadomości tekstowych. W przypadku grup wizytówka zawiera także listę członków grupy.

 2. Przesuwaj palcem do prawego górnego rogu ekranu wizytówki aż do przeniesienia fokusu na przycisk Dodaj kontakt. Naciśnij dwukrotnie. Zostanie wyświetlony ekran Grupy.

 3. Aby przenieść fokus na grupę, do której chcesz dodać kontakt, przewiń w dół do grupy Ulubione, Kontakty w sieci Web lub Inne kontakty.

 4. Naciśnij dwukrotnie. Kontakt zostanie dodany do wybranej grupy.

Usuwanie osoby lub grupy z listy kontaktów lub Ulubione

 1. Na ekranie głównym aplikacji Skype dla firm na Androida przesuwaj palcem w pobliżu prawego górnego rogu ekranu aż do przeniesienia fokusu na przycisk Kontakty. Usłyszysz komunikat „Wyświetl kontakty i ekran zarządzania kontaktami”.

 2. Naciśnij dwukrotnie. Zostanie wyświetlony ekran Kontakty zawierający listę osób lub grup dodanych jako Ulubione oraz jako Kontakty w sieci Web.

 3. Przewiń listy. Lista Ulubione jest wyświetlana w poziomie w górnej części ekranu; lista Kontakty w sieci Web jest wyświetlana w pionie poniżej listy Ulubione.

 4. Aby usłyszeć odczytywanie dalszej części jednej z tych list, przewiń ją dwoma palcami.

 5. Po odnalezieniu poszukiwanej osoby lub grupy przenieś fokus na dany kontakt.

 6. Aby otworzyć wizytówkę, naciśnij dwukrotnie.

 7. Przesuwaj palcem w pobliżu prawego górnego rogu ekranu aż do przeniesienia fokusu na przycisk Więcej opcji. Naciśnij dwukrotnie.

 8. Przesuń palcem do polecenia Usuń z listy kontaktów. Naciśnij dwukrotnie. Kontakt zostanie usunięty z listy Kontakty lub Ulubione.

Zobacz też

Wykonywanie połączeń w aplikacji Skype dla firm na Androida za pomocą funkcji TalkBack

Dołączanie do spotkania online w programie Skype dla firm za pomocą czytnika ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Skype dla firm dla systemu Android

Wprowadzenie do korzystania z funkcji TalkBack w Skypie dla firm dla systemu Android

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak przejść w programie Skype dla firm przy użyciu funkcje ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×