Zarządzanie kanałami informacyjnymi RSS

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Funkcja RSS (Really Simple Syndication) umożliwia udostępnianie w witrynie sieci Web wiadomości, blogów i innych treści subskrybentom.

Co chcesz zrobić?

Omówienie

Omówienie

Właściciel witryny może zarządzać obsługą funkcji RSS dla:

 • zbiorów witryn,

 • witryn najwyższego poziomu i podwitryn,

 • aplikacji sieci Web,

 • list.

Obsługa funkcji RSS jest włączana w administracji centralnej na poziomie aplikacji sieci Web. Po włączeniu obsługi funkcji RSS na tym poziomie jest ona także domyślnie włączona na poziomie zbioru witryn, ale właściciel witryny najwyższego poziomu może wyłączyć obsługę funkcji RSS na poziomie zbioru witryn. We wszystkich nowych witrynach, które są tworzone w ramach zbioru witryn z włączoną obsługą funkcji RSS, obsługa funkcji RSS również jest włączona.

To, czy obsługa funkcji RSS jest domyślnie włączona dla jakiejkolwiek listy tworzonej podwitryny, zależy od wyboru dokonanego użytkownika podczas włączania lub wyłączania funkcji RSS w witrynie, podwitrynie lub obszarze roboczym.

Początek strony

Zarządzanie źródłami danych RSS dla zbioru witryn

Gdy obsługa funkcji RSS zostaje włączona w administracji centralnej, to automatycznie zostaje domyślnie włączona na poziomie zbioru witryn. Właściciel witryny najwyższego poziomu może jednak wyłączyć lub ponownie włączyć obsługę funkcji RSS na poziomie zbioru witryn.

Przed rozpoczęciem tej procedury użytkownik musi upewnić się, że znajduje się w witrynie najwyższego poziomu w zbiorze witryn.

 1. Kliknij menu Akcje witryny Menu Akcje witryny , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Administrowanie witryną kliknij łącze RSS.

  Uwaga : Łącze Dane RSS nie jest wyświetlane na stronie Ustawienia witryny, jeśli obsługa funkcji RSS nie jest włączona w administracji centralnej.

 3. Na stronie RSS w sekcji Kanał informacyjny RSS w zbiorze witryn zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zezwól na używanie kanałów informacyjnych RSS w tym zbiorze witryn.

  Uwaga : Sekcja Źródło danych RSS w zbiorze witryn jest dostępna tylko dla administratora zbioru witryn w witrynie najwyższego poziomu.

 4. W sekcji Włączanie funkcji RSS zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zezwól na używanie źródeł danych RSS w tej witrynie.

 5. W polu Prawa autorskie wpisz informacje o prawach autorskich, które mają być wyświetlane w kanale informacyjnym RSS. Informacje o prawach autorskich mogą być wyświetlane u dołu kanału informacyjnego RSS lub mogą nie być wyświetlane, w zależności od typu czytnika danych RSS używanego do wyświetlania kanału informacyjnego RSS.

 6. W polu Redaktor zarządzający wpisz nazwisko redaktora zarządzającego zawartością danych RSS. Nazwisko redaktora zarządzającego jest wyświetlane u dołu kanału informacyjnego RSS.

 7. W polu Webmaster wpisz nazwisko webmastera zawartości danych RSS. Nazwisko webmastera jest wyświetlane u dołu kanału informacyjnego RSS.

 8. W polu Czas trwania (w minutach) wpisz liczbę minut, które użytkownicy powinni odczekać przed sprawdzeniem aktualizacji kanału informacyjnego RSS. Liczba minut jest wyświetlana u dołu kanału informacyjnego RSS.

 9. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Zarządzanie kanałami informacyjnymi RSS dla listy lub biblioteki

Po włączeniu obsługi funkcji RSS w administracji centralnej i na poziomie zbioru witryn można zarządzać obsługą funkcji RSS dla listy lub biblioteki w witrynie.

Uwaga : Nazwa karty lub przycisku, który można kliknąć w tej procedurze są różne w zależności od typu listy lub biblioteki, aby utworzyć źródło danych RSS dla. Na przykład aby uzyskać listę kalendarza, jest karta kalendarza i Ustawienia kalendarza. Stosujemy biblioteki jako przykład dla uproszczenia.

 1. Na liście lub w bibliotece, której kanałem informacyjnym RSS chcesz zarządzać, kliknij kartę Lista lub Biblioteka na wstążce.

 2. W grupie Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia biblioteki.

 3. Na stronie Ustawienia biblioteki w obszarze Komunikacja kliknij łącze Ustawienia RSS.

  Uwaga : Łącze Ustawienia RSS nie jest dostępna, jeśli obsługa funkcji RSS nie jest włączona zarówno w administracji centralnej, jak i na poziomie zbioru witryn.

 4. W sekcji Tworzenie listy źródeł danych RSS zaznacz opcję, aby włączyć lub wyłączyć funkcję RSS dla listy.

 5. W sekcji Informacje o kanałach RSS włącz lub wyłącz opcję obcinania wielowierszowych pól tekstowych do 256 znaków. Możesz wpisać tytuł, opis oraz adres URL obrazu dla elementów kanału źródła danych RSS.

 6. W sekcji Kolumny możesz wyświetlić lub ukryć kolumny w opisie danych RSS, zaznaczając odpowiednie pola wyboru. Obok nazwy kolumny wprowadź liczbę określającą kolejność kolumny w widoku.

  Uwaga : Jeśli źródło danych zawiera tylko jedną kolumnę, to w treści elementów źródła danych zostanie wyświetlona jedynie wartość kolumny. Jeśli źródło danych zawiera więcej niż jedną kolumnę, to w treści elementów źródła danych zostaną wyświetlone kolumny wraz z ich nazwami i wartościami.

 7. W sekcji Limit elementów możesz ograniczyć liczbę elementów i dni, które mają być zawarte w źródle danych RSS.

 8. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Konfigurowanie kanału informacyjnego RSS dla widoku listy lub biblioteki

Po włączeniu obsługi funkcji RSS w administracji centralnej i na poziomie zbioru witryn można zarządzać obsługą funkcji RSS dla widoku listy lub biblioteki.

W sekcji Limit elementów w przypadku wybrania Ogranicz całkowitą liczbę zwracanych elementów do podanej wartości dodatkowej właściwości tagu <treatAs> Lista < /treatAs> jest dodawana do źródła danych RSS. Tego tagu wskazuje, że czytniki danych RSS będą traktować źródło danych jako listę, której cała zawartość znajdują się w źródle danych, a nie jako źródło danych, która zawiera tylko elementy ostatnio dodane lub zmienione. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozszerzeń list danych RSS zobacz Centrum deweloperów języka XML w witrynie MSDN.

Ważne : W widokach publicznych użytkownicy nie będą w stanie zobaczyć strony Edytowanie widoku, dlatego właściciel witryny powinien umieścić łącze w kanale informacyjnym RSS. Jest to ważne w sytuacji, gdy właściciel witryny tworzy widok specjalnie dla danych RSS.

 1. Na liście lub w bibliotece, którą chcesz subskrybować, kliknij kartę Biblioteka lub Lista na wstążce.

  Uwaga :  Nazwa tej karty różni się w zależności od typu listy lub biblioteki, dla której ma zostać utworzony alert. Na przykład w przypadku listy kalendarzy jest to karta Kalendarz.

 2. Otwórz widok, który chcesz zasubskrybować, wybierając go z listy rozwijanej w grupie Zarządzanie widokami na wstążce.

  Porada : Jeśli przeglądarka sieci Web umożliwia subskrybowanie widoku, na pasku narzędzi może zostać uaktywniony przycisk źródła danych RSS. Kliknięcie tego przycisku umożliwia bezpośrednie zasubskrybowanie widoku. Jeśli ta funkcja nie jest dostępna, można przejść do pozostałych kroków tej procedury.

 3. Kliknij pozycję Modyfikuj widok, aby otworzyć widok do edycji.

  Uwaga : Jeśli w menu Widok nie ma polecenia Modyfikuj ten widok, nie masz uprawnień do edytowania widoku, a więc nie możesz zasubskrybować kanału informacyjnego RSS widoku tą metodą.

 4. W sekcji Nazwa kliknij przycisk RSS Logo RSS Aby wyświetlić stronę subskrypcji dla tego widoku kanału informacyjnego RSS.

 5. Skopiuj adres URL strony subskrypcji kanału informacyjnego RSS dla widoku. Następnie możesz ogłosić ten adres URL w witrynie, tak aby osoby odwiedzające witrynę mogły przeglądać i subskrybować kanał informacyjny RSS.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×