Zarządzanie kanałami informacyjnymi RSS

Zarządzanie kanałami informacyjnymi RSS

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Funkcja RSS (Really Simple Syndication) umożliwia udostępnianie wiadomości, blogów i innej zawartości w witrynie subskrybentom. Jeśli funkcja RSS jest włączona, może być zarządzana na poziomie zbiorów witryn, witryn, list i bibliotek. Twoje uprawnienia dotyczące witryny decydują, na którym poziomie możesz zarządzać funkcją RSS.

Zezwalanie na używanie źródeł danych RSS w witrynie

Przed zarządzasz RSS dla zbioru witryn, trzeba mieć uprawnienia administratora zbioru witryn i należy przejść do witryny najwyższego poziomu w zbiorze witryn. Szybki sposób uzyskiwania dostępu do witryny najwyższego poziomu z podwitryny, jest wybierz link Przejdź do ustawień witryny najwyższego poziomu na stronie Ustawienia witryny.

Łącze Przejdź do ustawień witryny najwyższego poziomu

Jeśli witryna jest częścią subskrypcji usługi Office 365, źródła danych RSS są włączone, podczas tworzenia witryny. Należy zauważyć, że właściciel witryny może wyłączyć funkcję RSS dla witryny, listy lub biblioteki, a administrator zbioru witryn może wyłączyć funkcję RSS dla całego zbioru witryn.

 1. Wybierz Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie wybierz pozycję Ustawienia witryny. Jeśli nie widzisz Ustawienia witryny, kliknij pozycję witryny, a następnie kliknij pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny. Niektóre strony może wymagać wybierz zawartość witryny, a następnie Ustawienia witryny.

Porada: Jeśli na stronie Ustawienia witryny jest widoczny link Przejdź do ustawień witryny najwyższego poziomu, aktualnie jest wyświetlona podwitryna. Kliknij ten link, aby zarządzać funkcją RSS na poziomie zbioru witryn.

 1. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Administracja witryną wybierz pozycję Dane RSS.

Ważne:  Łącze Dane RSS nie jest wyświetlane na stronie Ustawienia witryny, jeśli nie włączono obsługi funkcji RSS dla zbioru witryn.

RSS

 1. Jeśli zarządzasz funkcją RSS na poziomie witryny, a nie na poziomie całego zbioru witryn, pomiń krok 3. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zezwól na używanie kanałów informacyjnych RSS w tym zbiorze witryn.

  Ważne: Sekcja Źródło danych RSS zbioru witryn jest dostępna tylko dla administratora zbioru witryn w witrynie najwyższego poziomu.

 2. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zezwól na używanie kanałów informacyjnych RSS w tej witrynie.

 3. W sekcji Ustawienia zaawansowane wpisz informacje opcjonalne, aby zidentyfikować praw autorskich, Edytor webmastera i Time To Live informacji.

 4. Kliknij przycisk OK.

Zarządzanie kanałami informacyjnymi RSS dla listy lub biblioteki

Gdy RSS jest włączona dla witryny, możesz zarządzać ustawieniami funkcji RSS dla listy lub biblioteki. Gdy włączyć lub wyłączyć funkcję RSS na witryny lub podwitryny, dotyczy to, czy list z podwitryny są włączone RSS.

 1. Na liście lub w bibliotece wybierz kartę Biblioteka lub Lista w zależności od tego, czy masz wyświetloną bibliotekę czy listę.

Uwaga:  Nazwa tej karty różni się w zależności od typu listy lub biblioteki, dla której konfigurujesz kanał informacyjny. Na przykład w przypadku listy kalendarzy jest to karta Kalendarz.


Przycisk Ustawienia listy

 1. Na stronie Ustawienia w obszarze Komunikacja wybierz pozycję Ustawienia RSS.

Ważne: Łącze Ustawienia RSS nie jest dostępne, jeśli obsługa funkcji RSS nie jest włączona dla witryny.

 1. W sekcji Kanał RSS listy wybierz odpowiednią opcję, aby włączyć lub wyłączyć funkcję RSS dla listy.

 2. W sekcji Informacje o kanałach RSS włącz lub wyłącz opcję ograniczania wielowierszowych pól tekstowych do 256 znaków. Możesz wpisać tytuł, opis oraz adres URL obrazu dla elementów kanału informacyjnego RSS.

Informacje o kanałach RSS

 1. W sekcji Kolumny możesz wyświetlić lub ukryć kolumny w opisie danych RSS, zaznaczając odpowiednie pola wyboru. Obok nazwy kolumny wprowadź liczbę określającą kolejność kolumny w widoku.

  Uwaga: Jeśli kanał informacyjny zawiera tylko jedną kolumnę, to w treści elementów kanału informacyjnego zostanie wyświetlona jedynie wartość kolumny. Jeśli kanał informacyjny zawiera więcej niż jedną kolumnę, to w treści elementów kanału informacyjnego zostaną wyświetlone kolumny wraz z ich nazwami i wartościami.

Kolumny RSS

 1. W sekcji Limit elementów można ograniczyć liczbę elementów i dni, które mają być zawarte w kanale informacyjnym RSS.

 2. Wybierz przycisk OK.

Udostępnianie kanału informacyjnego RSS dla widoku listy lub biblioteki

Przycisk subskrypcji kanału informacyjnego RSS jest ukryta na stronie Edytowanie widoku listy lub biblioteki. Wielu użytkowników nie ma uprawnień dostępu do tej strony, a nie Subskrybowanie źródła w określonym widoku. Właściciel witryny można udostępnić łącze do danych RSS, aby subskrybować tych użytkowników. Przy założeniu, że RSS jest włączona dla witryny i listy lub biblioteki.

 1. Na liście lub w bibliotece wybierz kartę Biblioteka lub Lista w zależności od tego, czy masz wyświetloną bibliotekę czy listę.

Uwaga:  Nazwa tej karty różni się w zależności od typu listy lub biblioteki, dla której konfigurujesz kanał informacyjny. Na przykład w przypadku listy kalendarzy jest to karta Kalendarz.

 1. Jeśli nie są już przeglądająca widok chcesz udostępnić RSS kanału, wybierz odpowiedniego widoku z listy rozwijanej Bieżący widok, a następnie wybierz bibliotekę lub listę ponownie.

Porada: Jeśli używana przeglądarka internetowa umożliwia subskrybowanie widoku, na pasku narzędzi może zostać uaktywniony przycisk kanału informacyjnego RSS ( RSS ). W takim przypadku wybranie tego przycisku umożliwia pobranie adresu URL kanału informacyjnego RSS dla widoku. Jeśli ta funkcja nie jest dostępna, można przejść do pozostałych kroków tej procedury.

 1. Wybierz pozycję Modyfikuj widok, aby otworzyć widok do edycji.

  Uwaga: Modyfikuj ten widok nie są wyświetlane w menu Widok, nie masz uprawnień do edytowania widoku i nie można użyć tej metody udostępniania źródła danych RSS dla widoku.

  Modyfikowanie widoku

 2. W sekcji Nazwa wybierz przycisk kanału informacyjnego RSS Logo RSS , aby wyświetlić stronę subskrypcji kanału informacyjnego RSS dla tego widoku.

 3. Skopiuj adres URL strony subskrypcji kanału informacyjnego RSS dla widoku. Następnie możesz opublikować ten adres URL na stronie w witrynie, tak aby osoby współtworzące witrynę mogły przeglądać i subskrybować kanał informacyjny RSS.

Omówienie

Właściciel witryny może zarządzać obsługą funkcji RSS dla następujących czynności:

 • Zbiory witryn

 • Witryny najwyższego poziomu oraz podwitryny

 • Aplikacje sieci Web

 • Wykazy

Obsługa funkcji RSS jest włączona w administracji centralnej na poziomie aplikacji sieci Web. Po włączeniu na tym poziomie, obsługa funkcji RSS jest również domyślnie na poziomie zbioru witryn, ale można wyłączyć właściciela witryny najwyższego poziomu obsługi funkcji RSS na poziomie zbioru witryn. Wszystkie nowe witryny, które są tworzone w ramach zbioru witryn z włączoną obsługą funkcji RSS obsługują także RSS.

To, czy obsługa funkcji RSS jest domyślnie włączona dla jakiejkolwiek listy tworzonej podwitryny, zależy od wyboru dokonanego użytkownika podczas włączania lub wyłączania funkcji RSS w witrynie, podwitrynie lub obszarze roboczym.

Zarządzanie źródłami danych RSS dla zbioru witryn

Obsługa funkcji RSS jest włączona w administracji centralnej, jest automatycznie włączana domyślnie na poziomie zbioru witryn. Jednak właściciel witryny najwyższego poziomu można wyłączyć lub ponownie włączyć obsługę funkcji RSS na poziomie zbioru witryn.

Przed rozpoczęciem tej procedury, upewnij się, że jesteś w witrynie najwyższego poziomu w zbiorze witryn.

 1. Kliknij menu Akcje witryny Menu Akcje witryny , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Administracja witryną kliknij łącze Dane RSS.

  Uwaga: Łącze RSS nie jest wyświetlane na stronie Ustawienia witryny, strony, jeśli obsługa funkcji RSS nie jest włączona w administracji centralnej.

 3. Na stronie RSS w sekcji Źródło danych RSS zbioru witryn zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zezwalaj na źródła danych RSS w tym zbiorze witryn.

  Uwaga: Sekcja Źródło danych RSS zbioru witryn jest dostępna tylko dla administratora zbioru witryn w witrynie najwyższego poziomu.

 4. W sekcji Włączanie funkcji RSS zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zezwól na używanie kanałów informacyjnych RSS w tej witrynie.

 5. W oknie dialogowym praw autorskich wpisz tekst o prawach autorskich, które mają być wyświetlane w źródło danych RSS. W zależności od typu czytnika danych RSS, który służy do wyświetlania kanału informacyjnego RSS praw autorskich może lub mogą nie być wyświetlane u dołu źródła danych RSS.

 6. W oknie dialogowym Zarządzanie edytora wpisz nazwę edytora zarządzanie zawartością danych RSS. Nazwa edytora Zarządzanie pojawi się u dołu źródła danych RSS.

 7. W oknie dialogowym webmastera wpisz nazwisko webmastera zawartości danych RSS. Nazwisko webmastera pojawia się u dołu źródła danych RSS.

 8. W polu Czas trwania (w minutach) wpisz liczbę minut, które użytkownicy powinni odczekać przed sprawdzeniem aktualizacji kanału informacyjnego RSS. Liczba minut jest wyświetlana u dołu kanału informacyjnego RSS.

 9. Kliknij przycisk OK.

Zarządzanie kanałami informacyjnymi RSS dla listy lub biblioteki

Po włączeniu obsługi funkcji RSS w administracji centralnej i na poziomie zbioru witryn można zarządzać obsługą funkcji RSS dla listy lub biblioteki w witrynie.

Uwaga: Nazwa karty lub przycisku, który można kliknąć w tej procedurze są różne w zależności od typu listy lub biblioteki, aby utworzyć źródło danych RSS dla. Na przykład aby uzyskać listę kalendarza, jest karta kalendarza i Ustawienia kalendarza. Stosujemy biblioteki jako przykład dla uproszczenia.

 1. Na liście lub w bibliotece, dla której chcesz zarządzać RSS kanału informacyjnego, kliknij kartę Lista lub Biblioteka na Wstążce.

 2. W grupie Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia biblioteki.

 3. Na stronie Ustawienia biblioteki w obszarze Komunikacja kliknij przycisk Ustawienia RSS.

  Uwaga: Łącze Ustawienia RSS nie jest dostępna, jeśli obsługa funkcji RSS nie jest włączona zarówno w administracji centralnej, jak i na poziomie zbioru witryn.

 4. W sekcji Kanał RSS listy wybierz odpowiednią opcję, aby włączyć lub wyłączyć funkcję RSS dla listy.

 5. W sekcji Informacje o kanałach RSS włącz lub wyłącz opcję obcinania wielowierszowych pól tekstowych do 256 znaków. Możesz wpisać tytuł, opis oraz adres URL obrazu dla elementów kanału informacyjnego RSS.

 6. W sekcji Kolumny możesz wyświetlić lub ukryć kolumny w opisie danych RSS, zaznaczając odpowiednie pola wyboru. Obok nazwy kolumny wprowadź liczbę określającą kolejność kolumny w widoku.

  Uwaga: Jeśli kanał informacyjny zawiera tylko jedną kolumnę, to w treści elementów kanału informacyjnego zostanie wyświetlona jedynie wartość kolumny. Jeśli kanał informacyjny zawiera więcej niż jedną kolumnę, to w treści elementów kanału informacyjnego zostaną wyświetlone kolumny wraz z ich nazwami i wartościami.

 7. W sekcji Limit elementów można ograniczyć liczbę elementów i dni, które mają być zawarte w kanale informacyjnym RSS.

 8. Kliknij przycisk OK.

Konfigurowanie kanału informacyjnego RSS dla widoku listy lub biblioteki

Po włączeniu obsługi funkcji RSS w administracji centralnej i na poziomie zbioru witryn można zarządzać obsługą funkcji RSS dla widoku listy lub biblioteki.

W sekcji Limit elementów w przypadku wybrania Ogranicz całkowitą liczbę zwracanych elementów do podanej wartości dodatkowej właściwości tagu <treatAs> list<-treatAs> jest dodawana do danych RSS Kanał informacyjny. Tego tagu wskazuje, że czytniki danych RSS będą traktować źródło danych jako listę, której cała zawartość znajdują się w źródle danych, a nie jako źródło danych, która zawiera tylko elementy ostatnio dodane lub zmienione. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozszerzeń list danych RSS zobacz Centrum deweloperów języka XML w witrynie MSDN.

Ważne: W widokach publicznych użytkownicy nie będą mogli wyświetlić stronę Edytowanie widoku, co właściciel witryny powinien udostępnić łącze do źródła danych RSS. Jest to ważne w przypadkach, gdy właściciel witryny tworzy widok specjalnie dla danych RSS.

 1. Na liście lub w bibliotece, do którego chcesz subskrybować kliknij kartę Biblioteka lub Lista na Wstążce.

  Uwaga:  Nazwa tej karty różni się w zależności od typu listy lub biblioteki, dla której ma zostać utworzony alert. Na przykład w przypadku listy kalendarzy jest to karta Kalendarz.

 2. Otwórz widok, który chcesz subskrybować, wybierając Widok z listy rozwijanej w grupie Zarządzanie widokami na Wstążce.

  Porada: Jeśli przeglądarka sieci Web umożliwia subskrybowanie widoku, na pasku narzędzi może zostać uaktywniony przycisk kanału informacyjnego RSS. Kliknięcie tego przycisku umożliwia bezpośrednie zasubskrybowanie widoku. Jeśli ta funkcja nie jest dostępna, można przejść do pozostałych kroków tej procedury.

 3. Kliknij pozycję Modyfikuj widok, aby otworzyć widok do edycji.

  Uwaga: Jeśli Modyfikuj ten widok nie jest wyświetlana w menu Widok, nie masz uprawnień do edytowania widoku i w związku z tym można zastosować tej metody, aby subskrybować kanał informacyjny RSS widoku.

 4. W sekcji Nazwa kliknij przycisk kanału informacyjnego RSS Logo RSS , aby wyświetlić stronę subskrypcji kanału informacyjnego RSS dla tego widoku.

 5. Skopiuj adres URL dla subskrypcji stronę w widoku źródło danych RSS. Możesz następnie publikować ten adres URL w witrynie, dzięki czemu współautorów do witryny można wyświetlać i subskrybowanie źródła danych RSS.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×