Zarządzanie i cykl życia strony Modern programu SharePoint

Zarządzanie i cykl życia strony Modern programu SharePoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Nowoczesne strony w programie SharePoint oferują wiele możliwości, które zapewniają strony w klasycznych witrynach publikowania. Po utworzeniu strony Modern programu SharePointmożna ją edytować, zapisać, opublikować i udostępnić.  Można też usunąć stronę lub przywrócić ją do innej wersji. Możesz również skonfigurować przepływ zatwierdzania zawartości.

Cykl życia strony

Przycisk Nowy Utwórz Cykl życia strony zaczyna się od jej utworzenia.    Po utworzeniu strony jest ona w stanie roboczym "Local", co oznacza, że nikt inny nie może go jeszcze wyświetlić.

Przycisk Zapisz jako wersję roboczą Zapisywanie jako wersja robocza Po zapisaniu i zamknięciu tej strony jest ona zaznaczana jako wersja pomocnicza i staje się jej "udostępnioną" wersją roboczą.    Oznacza to, że każdy użytkownik z uprawnieniami do edycji (lub Właściciele witryny) może teraz wyświetlać i edytować.

Obraz przycisku Go Ed Aby edytować stronę, kliknij przycisk Edytuj, a strona jest teraz wyewidencjonowana dla Ciebie.     Dopóki strona jest otwarta do edycji lub wyewidencjonowana, nikt inny nie może jej edytować. Strona jest "zablokowana", dopóki zmiany nie zostaną zapisane lub odrzucone albo do momentu opublikowania strony. Wyjątek polega na tym, że jeśli strona nie zawiera żadnych działań przez 5 minut, sesja edytowania zostanie przekroczona, a strona będzie "odblokowana". 

Odrzucanie zmian Odrzucanie zmian Po odrzuceniu zmian strona jest zwracana do poprzedniego stanu.    Jest to odpowiednik "cofanie wyewidencjonowywania".

Przycisk Publikuj Publikowanie Gdy strona zostanie opublikowana, klikając przycisk Publikuj, jest ona zamieszczona jako wersja "ważna" i będzie mieć "Live", co oznacza, że każda osoba, która może wyświetlać witrynę, może wyświetlać tę stronę.   

Przycisk ponownego publikowania Publikowanie ponowne Gdy edytowana strona jest edytowana, przycisk Publikuj ponownie sprawdza stronę jako następną wersję "główną", a zmiany zostaną wprowadzone jako "żywe", co oznacza, że każda osoba, która może wyświetlić witrynę, może wyświetlić nową, zmienioną wersję.

Cykl życia strony z zatwierdzaniem zawartości

Cykl życia strony z włączonym zatwierdzaniem zawartości jest nieco inny, ponieważ strona musi zostać zatwierdzona przez kogoś, zanim będzie mogła zostać opublikowana. Osoby zatwierdzające powinni być właścicielami lub osobami mającymi uprawnienia Pełna kontrola lub edytowanie dla witryny.

Poniżej przedstawiono dodatkowe etapy publikowania stron, gdy jest włączone zatwierdzanie zawartości przy użyciu funkcji przepływu. Nie jest tu uwzględniona procedura przepływu zatwierdzania wymagających wielu osób zatwierdzających lub niestandardowych przepływów zatwierdzania.

Przycisk Prześlij do zatwierdzenia Prześlij do zatwierdzenia  Gdy strona będzie gotowa do opublikowania, autor strony przesyła stronę do zatwierdzenia.   

Oczekiwanie na zatwierdzenieDopóki strona nie zostanie zatwierdzona, pozostanie w stanie oczekiwania.

Przycisk Recenzja zatwierdzania Przejrzyj zatwierdzenia   Osoby, które zostali zaznaczeni jako osoby zatwierdzające, otrzymają powiadomienie i zobaczą przycisk zatwierdzania recenzji, w którym mogą być wyświetlane na stronie.    Osoby zatwierdzające nie mogą edytować zawartości; mogą tylko zatwierdzać lub odrzucać zawartość. Mogą oni wysyłać Komentarze wraz z powiadomieniem otrzymanym przez autora strony.

Podawane   Gdy strona zostanie zatwierdzona, zostanie opublikowana i zaewidencjonowana jako wersja główna, co oznacza, że wszystkie osoby, które mogą wyświetlać witrynę, mogą wyświetlać tę stronę.

Zalecanym sposobem korzystania z zatwierdzania zawartości dla nowoczesnych stron jest używanie Microsoft Flow. Zobacz Konfigurowanie zatwierdzania strony , aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

Jeśli chcesz użyć klasycznej metody wymagania zatwierdzenia w bibliotece, zobacz wymaganie zatwierdzania elementów na liście lub w bibliotece witryny.

Kto może edytować stronę?

Każdy użytkownik, któremu przydzielono uprawnienia do edycji, może edytować stronę. W witrynie zespołu dodanie osoby do grupy witryny zespołu domyślnie ma uprawnienia do edycji. W witrynie komunikacyjnej tylko właściciele witryn i uprawnienia do edytowania można edytować.

Gdy klikniesz przycisk Edytuj na stronie, strona jest wyewidencjonowana, co oznacza, że nikt inny nie może go edytować, chyba że zapiszesz i zamknie stronę, odrzucasz zmiany lub opublikujesz stronę. Każda z tych akcji sprawdza stronę ponownie.

Gdy ktoś przypadkowo wyewidencjonuje stronę lub zapomniał zapisać i zamknąć, odrzucić zmiany lub publikować, Strona zostanie automatycznie zapisana i ZAMKNIĘTA po 5 minutach nieaktywności.

Dwie osoby nie mogą w tym samym czasie edytować tej samej strony. Jeśli jedna osoba ma otwartą stronę do edycji, a druga osoba usiłuje edytować stronę, zostanie wyświetlony komunikat z informacją o tym, że strona jest edytowana przez inną osobę. Możesz poprosić osobę, która otworzyła stronę do edycji, na "zwolnienie" na stronie, zapisując i zamykając, odrzucając zmiany lub publikując. Wyjątek polega na tym, że jeśli strona nie zawiera żadnych działań przez 5 minut, sesja edytowania zostanie automatycznie przekroczona, a strona będzie "odblokowana". 

Właściciel witryny ma dodatkową opcję zastępującą wyewidencjonowanie przez osobę edytującą stronę.

Znajdowanie stron

Strony są przechowywane w bibliotece stron, do której można uzyskać dostęp, klikając strony w nawigacji. Jeśli strony nie są widoczne w nawigacji, możesz przejść do obszaru Ustawienia witryny Przycisk ustawień publicznej witryny sieci Web usługi SharePoint Online , a następnie zawartość witrynyi szukać stron witryny.

Przywracanie poprzedniej wersji

 1. Przejdź do biblioteki strony .

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy obszar między nazwą strony i datą, a następnie w menu kliknij polecenie historia wersji . Może być konieczne przewinięcie menu, aby wyświetlić pozycję Historia wersji.

  Jeśli historia wersji nie jest widoczna, kliknij wielokropek (...) w oknie dialogowym, a następnie kliknij pozycję historia wersji.

  Zobaczysz listę wersji pliku.

  Okno dialogowe Historia wersji z 3 wersjami.
 3. W oknie dialogowym historia wersji Umieść wskaźnik myszy obok odpowiedniej wersji, a następnie kliknij strzałkę w dół po prawej stronie, aby wyświetlić listę opcji.

  Opcje historii wersji (wyświetlanie, przywracanie, usuwanie)

  Kliknij pozycję Przywróć.

 4. Kliknij przycisk OK , aby przywrócić aktualną wersję jako najnowszą.

  Okno dialogowe Potwierdzanie przywracania wersji z wybranym przyciskiem OK

  Uwaga: SharePoint nie usuwa poprzedniej wersji, która została właśnie przywrócona, tworzy kopię i wprowadza jej najnowszą wersję.

Ewidencjonowanie i wyewidencjonowywanie stron w bibliotece stron

Zalecamy używanie poleceń Edytuj, Zapisz i Zamknij, Odrzuć zmiany i Publikuj na stronie, aby zarządzać sprawdzaniem i wyewidencjonowywaniem stron. Możesz jednak ręcznie sprawdzić, czy strony są opisane w dowolnej bibliotece dokumentów, korzystając z tych samych czynności, które będą używane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wyewidencjonowywanie lub Ewidencjonowanie plików w bibliotece dokumentów.

Cofanie publikowania strony

Jeśli nie chcesz, aby strona mogła być oglądana przez inne osoby lub znaleziona w wynikach wyszukiwania, możesz ją cofnąć.

 • Przejdź do biblioteki strony ,

 • Wybierz stronę, którą chcesz cofnąć publikowania.

 • Kliknij przycisk..., a następnie kliknij pozycję więcej.

 • Kliknij pozycję Cofnij publikowanie.

Spowoduje to przywrócenie strony w stanie wersji roboczej. Strona nadal będzie wyświetlana w wynikach wyszukiwania, ale. Jeśli nie chcesz tego zrobić, Usuń uprawnienia ze strony. w tym celu przejdź do biblioteki stron, kliknij pozycję..., kliknij pozycję więcej, a następnie kliknij pozycję Właściwości. U górze kliknij pozycję udostępnione dla. Następnie kliknij pozycję Zatrzymaj udostępnianie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×