Zarządzanie funkcjami zdefiniowanymi przez użytkownika w usługach programu Excel

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli scenariusze wdrożenia obejmują skoroszyty zawierające funkcje zdefiniowane przez użytkownika (UDF), których celem jest rozszerzanie możliwości usług obliczeniowych programu Excel, usługi programu Excel należy skonfigurować w taki sposób, aby obsługiwały funkcje UDF. Aby skonfigurować obsługę funkcji UDF, należy uaktywnić UDF w zaufanych lokalizacjach plików, zawierających skoroszyty, które wymagają dostępu do UDF. Ponadto należy zarejestrować zestawy funkcji UDF na liście zestawów funkcji zdefiniowanych przez użytkownika w usługach programu Excel.

Aby zarządzać zestawami funkcji zdefiniowanymi przez użytkownika w usługach programu Excel, należy otworzyć stronę Funkcje zdefiniowane przez użytkownika w usługach programu Excel:

 1. Otwórz stronę administracyjną dostawcy usług udostępnionych.

  Aby otworzyć stronę administracyjną dostawcy usług udostępnionych, należy wykonać następujące czynności:

  1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij kartę Zarządzanie aplikacjami.

  2. Na stronie Zarządzanie aplikacjami, w sekcji Usługi udostępnione programu Office SharePoint Server kliknij łącze Utwórz lub konfiguruj usługi udostępnione tej farmy.

  3. Na stronie Zarządzanie usługami udostępnionymi tej farmy kliknij dostawcę usług udostępnionych, dla którego chcesz otworzyć stronę administracyjną.

 2. Na stronie Witryna administracyjna usług udostępnionych, w sekcji Ustawienia usług programu Excel kliknij opcję Zestawy funkcji zdefiniowane przez użytkownika.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie zestawu funkcji zdefiniowanych przez użytkownika

Edytowanie zestawu funkcji zdefiniowanych przez użytkownika

Usuwanie zestawu funkcji zdefiniowanych przez użytkownika

Dodawanie zestawu funkcji zdefiniowanych przez użytkownika

 1. Na stronie Funkcje zdefiniowane przez użytkownika w usługach programu Excel kliknij opcję Dodawanie zestawu funkcji zdefiniowanych przez użytkownika.

  Na stronie Zestaw funkcji zdefiniowanych przez użytkownika, w sekcji Szczegóły zestawu, wpisz nazwę zestawu w polu Zestaw.

  W obszarze Lokalizacja zestawu zaznacz jedną z następujących opcji:

  • Globalna pamięć podręczna zestawów. Zaznaczenie tej opcji umożliwia określenie globalnej pamięci podręcznej zestawów jako lokalizacji zestawów.

  • Ścieżka pliku. Zaznaczenie tej opcji umożliwia określenie, że zestaw znajduje się w pliku lokalnym.

   W obszarze Włączanie zestawu zaznacz pole wyboru Włączono zestaw, aby umożliwić usługom obliczeniowym programu Excel wywoływanie zestawu. Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru powoduje wyłączenie zestawu, ale nie powoduje usunięcia zestawu funkcji z listy.

   W polu Opis

 2. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Edytowanie zestawu funkcji zdefiniowanych przez użytkownika

 • Na stronie Funkcje zdefiniowane przez użytkownika w usługach programu Excel wskaż zestaw funkcji zdefiniowanych przez użytkownika, który ma być edytowany, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij opcję Edytuj.

Początek strony

Usuwanie zestawu funkcji zdefiniowanych przez użytkownika

 1. Na stronie Funkcje zdefiniowane przez użytkownika w usługach programu Excel wskaż zestaw funkcji zdefiniowanych przez użytkownika, który chcesz usunąć, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij opcję Usuń.

 2. Kliknij przycisk OK w oknie komunikatu z zapytaniem, czy usuwanie ma być kontynuowane.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×