Zarządzanie funkcjami osobistymi i społecznościowymi

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Administratorzy usługi SharePoint Online mogą konfigurować ustawienia funkcji osobistych i społecznościowych oraz zarządzać nimi przy użyciu Centrum administracyjnego programu SharePoint w usłudze Office 365. Do wykonywania czynności przedstawionych w tym artykule potrzebujesz uprawnień do korzystania z Centrum administracyjnego programu SharePoint.

Funkcje osobiste w usłudze SharePoint Online umożliwiają użytkownikom budowanie profilów osobistych, które przedstawiają ich doświadczenie, role i obszary zainteresowań, pomagając im poznać się nawzajem. Funkcje społecznościowe wspierają współpracę, ułatwiając pracownikom organizacji wzajemne odnajdowanie się, wspólne wykonywanie zadań oraz znajdowanie i udostępnianie zawartości.

Funkcje osobiste i społecznościowe w usłudze SharePoint Online są domyślnie włączone, ale możesz je wyłączyć (jeśli wymaga tego Twoja organizacja), zmieniając uprawnienia dostępu określonych osób i grup należących do organizacji.

Uwaga: Twoja organizacja może dostosować lub ograniczyć niektóre z funkcji opisanych w niniejszym artykule.

Dodawanie lub usuwanie uprawnień dotyczących funkcji osobistych i znakowania społecznościowego dla użytkowników lub grup

Jako administrator usługi SharePoint Online możesz ustawić odpowiednie uprawnienia dostępu w celu określenia, kto może utworzyć witrynę Moja witryna oraz korzystać z funkcji osobistych i społecznościowych. Jeśli na przykład chcesz umożliwić tworzenie witryn Moja witryna jedynie wybranej grupie użytkowników w organizacji, możesz ustawić uprawnienia, które na to zezwalają. W przeciwnym razie dostęp do tych funkcji będzie domyślnie dozwolony.

Uwaga: Osoby w organizacji mogą utworzyć witrynę Moja witryna, wybierając pozycję o mnie, witryny, OneDrive lub kanał aktualności w nagłówku po raz pierwszy.

Administratorzy mogą nadawać uprawnienia użytkownikom lub grupom w celu zezwolenia im na:

 • Tworzenie witryn osobistych zawierających prywatną stronę O mnie i publiczną stronę <nazwa użytkownika> — informacje.

 • Obserwowanie aktywności w kanale aktualności innych osób i informacji pokrewnych i aktualizowanie profilu osobistego.

 • Zarządzanie informacjami za pomocą znaczników i notatek.

Uprawnienia użytkowników i grup możesz również dodawać i usuwać. Na przykład wszyscy użytkownicy uwierzytelnieni domyślnie mogą tworzyć witryny Moja witryna oraz korzystać z funkcji osobistych i społecznościowych. Organizacja mająca bardziej restrykcyjne wymagania dotyczące zabezpieczeń może ustalić, że uprawnienia do tworzenia mają być przypisane jedynie określonym użytkownikom i grupom, a wszyscy pozostali użytkownicy uwierzytelnieni mają zostać usunięci z listy.

Aby ustawić uprawnienia umożliwiające użytkownikom lub grupom korzystanie z funkcji osobistych i społecznościowych:

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego programu SharePoint.

 3. Wybierz pozycję Profile użytkowników.

 4. W obszarze osoby wybierz pozycję Zarządzaj uprawnieniami użytkownika.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać użytkownika lub grupy do listy osób uprawnionych do korzystania z funkcji osobistych i społecznościowych, w pierwszym polu wpisz lub wybierz użytkownika lub grupy, a następnie wybierz pozycję Dodaj. Wpis pojawia się w drugim polu.

  • Aby usunąć użytkownika lub grupę z listy osób uprawnionych do korzystania z funkcji osobistych i społecznościowych, w drugim polu Wybierz element, a następnie kliknij przycisk Usuń.

   Uwaga: Jeśli użytkownik znajduje się w grupie z uprawnieniami do tworzenia witryny Moja witryna i użytkownik tworzy, uprawnień użytkownika zostanie usunięty, pozostanie użytkownika witryny Moja witryna i lub innego administratora, należy ją usunąć.

  • Aby ograniczyć uprawnienia do określonych osób w grupie, na przykład wybierz pozycję Użytkownicy mają mieć uprawnienie do tworzenia witryn osobistych, usuń domyślne "Wszyscy oprócz użytkowników zewnętrznych" w drugim polu dodać grupę zawierającą dozwolonych użytkownikom drugie pole, a następnie usuń osób, które nie powinny mieć następujące uprawnienia w drugim polu.
   Jeśli użytkownik znajduje się w grupie miejsce, w którym mogą utworzyć witrynę Moja witryna i tworzenia, gdy usuniętych uprawnień, pozostanie witryny Moja witryna i administrator, należy ją usunąć.

 1. W polu Uprawnienia dla zaznacz funkcje, które chcesz udostępnić użytkownikowi lub grupie:

  • Tworzenie witryny osobistej Wybranie tej opcji umożliwia użytkowników lub grup utworzyć witrynę osobistą (nazywane także witryny Moja witryna), wybierając pozycję o mnie w nagłówku po raz pierwszy i umożliwia obserwowanie osób i edytowanie profilu osobistego (bez względu na ustawienie obserwowanie osób oraz edytować Profil e).

  • Obserwowanie osób i Edytuj profil Wybranie tej opcji umożliwia użytkownikom lub grupom obserwowanie osób i edytować swoje własne profile. Jeśli jest zaznaczona opcja Utwórz witryny osobistej, możliwość obserwowanie osób i edytowanie profilu otrzymuje, nawet jeśli ta opcja jest wyczyszczona.

  • Użyj znaczników i notatek — wybranie tej opcji umożliwi użytkownikom lub grupom używanie w dokumentach pozycji Znaczniki i notatki.

   Uwaga: Jeśli użytkownik znajduje się w grupie z uprawnieniami do tworzenia witryny Moja witryna i użytkownik tworzy, uprawnień użytkownika zostanie usunięty, pozostanie użytkownika witryny Moja witryna i lub innego administratora, należy ją usunąć.

 1. Wybierz przycisk OK.

Początek strony

Usuwanie znaczników i notatek

Będąc administratorem usługi SharePoint Online, możesz zarządzać znacznikami społecznościowymi i notatkami. Możesz na przykład usunąć wszystkie znaczniki osoby, która nie jest już pracownikiem firmy, albo usunąć nieaktualny lub zawierający wulgaryzm znacznik.

Uwaga: Usunięcie znaczników społecznościowych nie powoduje usunięcia terminów z magazynu terminów. Aby dodać lub usunąć warunki za pomocą Menedżer magazynu terminów. Aby uzyskać więcej informacji na temat Menedżer magazynu terminów, zobacz Tworzenie terminów w zestawie terminów i zarządzanie nimi.

Aby usunąć wszystkie znaczniki lub notatki dla określonego użytkownika lub adresu URL:

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego programu SharePoint.

 3. Wybierz pozycję Profile użytkowników.

 4. W obszarze Ustawienia mojej witryny wybierz pozycję Zarządzaj znaczniki społecznościowe i notatki.

 5. Wybierz typ elementu społecznościowego, który chcesz usunąć, z listy Typ.

 6. Albo wpisz nazwę użytkownika w polu użytkownika, aby usunąć wszystkie znaczniki lub notatki skojarzone z tym użytkownikiem lub wpisz pierwszą część adresu URL w polu adres URL, aby usunąć wszystkie znaczniki lub notatki w ten adres URL, a następnie wybierz pozycję Znajdź.

 7. Wybierz elementy społecznościowe, które chcesz usunąć, a następnie wybierz polecenie Usuń.

Aby usunąć wszystkie znaczniki lub notatki dla określonego zakresu dat:

 1. Przejdź do pozycji Administrator > SharePoint > Profile użytkowników.

 2. Wybierz pozycję Profile użytkowników.

 3. W obszarze Ustawienia mojej witryny wybierz pozycję Zarządzaj znaczniki społecznościowe i notatki.

 4. Wybierz typ elementu społecznościowego, który chcesz usunąć, z listy Typ.

 5. Albo wpisz nazwę użytkownika w polu użytkownika, aby usunąć wszystkie znaczniki lub notatki skojarzone z tym użytkownikiem lub wpisz pierwszą część adresu URL w polu adres URL, aby usunąć wszystkie znaczniki lub notatki w ten adres URL, a następnie wybierz pozycję Znajdź.

 6. Wprowadź datę początkową i datę końcową w polach Zakres dat, a następnie wybierz pozycję Znajdź.

 7. Wybierz elementy społecznościowe, które chcesz usunąć, a następnie wybierz polecenie Usuń.

Aby usunąć określony znacznik lub określoną notatkę:

 1. Przejdź do pozycji Administrator > SharePoint > Profile użytkowników.

 2. W obszarze Ustawienia mojej witryny wybierz pozycję Zarządzaj znaczniki społecznościowe i notatki.

 3. Wybierz typ elementu społecznościowego, który chcesz usunąć, z listy Typ.

 4. Wpisz nazwę użytkownika w polu użytkownika albo wpisz pierwszą część adresu URL, dla którego chcesz usunąć wszystkie notatki lub znaczników w polu adres URL zaczyna się od, a następnie wybierz pozycję Znajdź.

 5. Wpisz ciąg znaków, dla którego chcesz przeszukać w polach Znacznik/notatka zawiera, a następnie wybierz pozycję Znajdź.

 6. Wybierz elementy społecznościowe, które chcesz usunąć, a następnie wybierz polecenie Usuń.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×