Zarządzanie funkcję oznaczania jako mało istotne w usłudze Office 365 — Pomoc dla administratorów

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jako administrator usługi Office 365 może być konieczne zarządzanie funkcję oznaczania jako mało istotne w usłudze Office 365. Aby włączyć funkcję oznaczania jako mało istotne włączania/wyłączania dla użytkowników w organizacji, trzeba wykonać to zadanie, przy użyciu programu PowerShell usługi Exchange.

Zapoznaj się Przy użyciu programu PowerShell z usługą Exchange Online i Połącz z programem PowerShell usługi Exchange Online , aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z programu PowerShell usługi Exchange. Musisz mieć konto, który ma co najmniej roli administratora usługi Exchange w usłudze Office 365 i możliwość łączenia się z usługi Exchange Online przy użyciu programu PowerShell.

Włączanie funkcji oznaczania jako mało przy użyciu programu PowerShell usługi Exchange

Możesz włączyć mało istotne ręcznie do skrzynki pocztowej, uruchamiając polecenie cmdlet Set-mało istotne . Można także przeglądać ustawienia mało istotne dla skrzynek pocztowych w Twojej organizacji, uruchamiając polecenie cmdlet Get-mało istotne .

  • Włączanie funkcji oznaczania jako mało dla jednego użytkownika o nazwie Allie Bellew

    Set-Clutter -Identity “Allie Bellew” -Enable $true

Wyłączanie funkcji oznaczania jako mało przy użyciu programu PowerShell usługi Exchange

Możesz wyłączyć mało istotne ręcznie do skrzynki pocztowej, uruchamiając polecenie cmdlet Set-mało istotne . Można także przeglądać ustawienia mało istotne dla skrzynek pocztowych w Twojej organizacji, uruchamiając polecenie cmdlet Get-mało istotne .

  • Wyłączanie funkcji oznaczania jako mało dla jednego użytkownika o nazwie Allie Bellew:

    Set-Clutter -Identity “Allie Bellew” -Enable $false

Jeśli używasz programu PowerShell do zbiorcze tworzenie użytkowników, a następnie musisz uruchomić Mało istotne zestawu dla każdej skrzynki pocztowej użytkownika do zarządzania mało istotne.

Tematy pokrewne

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×