Formatowanie warunkowe — poziom średniozaawansowany

Zarządzanie formatowaniem warunkowym

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Menedżer reguł formatowania warunkowego umożliwia wyświetlenie reguł formatowania dla obszarów skoroszytu, które zawierają zasady, takich jak bieżące zaznaczenie lub określony arkusz. Dzięki temu można tworzyć, edytować i usuwać reguły oraz zarządzać pierwszeństwem reguł dla wybranych komórek lub arkusza.

Edytowanie pierwszeństwa reguł formatowania warunkowego

  1. Na karcie NARZĘDZIA GŁÓWNE w grupie Style kliknij strzałkę obok przycisku Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj regułami.

    Dla bieżącego zaznaczenia jest wyświetlana lista reguł formatowania warunkowego, zawierająca typ reguły, formatowanie, zakres komórek objętych regułą oraz ustawienie Zatrzymaj, gdy warunek jest prawdziwy.

    Jeśli nie widać odpowiedniej reguły, upewnij się, że w polu listy Pokaż reguły formatowania dla zaznaczono właściwy zakres komórek, arkusz, raport w formie tabeli przestawnej lub odpowiednią tabelę.

  2. Zaznacz regułę. Można zaznaczyć tylko jedną regułę naraz.

  3. Aby przenieść zaznaczoną regułę w górę listy pierwszeństwa, kliknij pozycję Przenieś w górę. Aby przenieść zaznaczoną regułę w dół w listy pierwszeństwa, kliknij pozycję Przenieś w dół.

  4. Aby sprawdzanie reguł było zatrzymywane na określonej regule (opcjonalne), zaznacz pole wyboru Zatrzymaj, gdy warunek jest prawdziwy.

Chcesz wiedzieć więcej?

Korzystanie z formatowania warunkowego

Zarządzanie pierwszeństwem reguł formatowania warunkowego

Menedżer reguł formatowania warunkowego umożliwia wyświetlenie reguł formatowania dla obszarów skoroszytu, które zawierają reguły,

takich jak bieżące zaznaczenie lub określony arkusz.

Dzięki temu można tworzyć, edytować i usuwać reguły oraz zarządzać pierwszeństwem reguł dla wybranych komórek lub wybranego arkusza.

Gdy do komórek zostaną zastosowane reguły powodujące konflikt, reguła z wyższym pierwszeństwem wygrywa.

Domyślnie najnowsza reguła znajduje się na początku listy i ma pierwszeństwo przed wcześniej utworzonymi regułami.

Na przykład w komórkach od B2 do B10 utworzyłem już dwie reguły.

Pierwsza reguła mówi, że jeśli wartość komórki jest większa niż 70 000, komórka ma zostać wypełniona kolorem żółtym.

Następna utworzona reguła, czyli reguła z pierwszeństwem,

mówi, że jeśli wartość komórki jest większa niż 60 000, komórka ma zostać wypełniona kolorem niebieskim.

Na przykład w komórce B2 wartość jest większa niż 70 000,

ale także większa niż 60 000, dlatego komórka została sformatowana za pomocą wypełnienia w kolorze niebieskim.

Przy obecnej kolejności reguł komórki o wartościach większych niż 70 000,

które zawsze będą także komórkami o wartościach większych niż 60 000, są formatowane za pomocą wypełnienia w kolorze niebieskim.

Reguła 60 000 ma pierwszeństwo przed regułą 70 000.

Jeśli zmienimy kolejność reguł, zmieniając tym samym pierwszeństwo,

komórki o wartościach większych niż 70 000 zostaną sformatowane za pomocą wypełnienia kolorem żółtym, a komórki o wartościach większych niż 60 000,

ale mniejszych niż 70 000, zostaną sformatowane za pomocą wypełnienia w kolorze niebieskim.

Aby zobaczyć, które komórki w arkuszu zawierają reguły formatowania warunkowego,

na przykład w celu sprawdzenia, dlaczego nie działają one zgodnie z oczekiwaniami, klikam przycisk Znajdź i zaznacz na karcie Narzędzia główne,

a następnie klikam pozycję Formatowanie warunkowe.

Zostały zaznaczone komórki zawierające reguły formatowania warunkowego.

W tym przykładzie mamy dwie reguły: jedna dotyczy komórek zawierających błędy, a druga komórek zawierających wartości puste.

W arkuszu nie istnieje żadna taka komórka, dlatego formatowanie warunkowe nie jest widoczne.

Jednak reguły istnieją.

Inny sposób zarządzania formatowaniem warunkowym to sortowanie i filtrowanie na podstawie zastosowanych kolorów.

Aby posortować arkusz na podstawie formatowania warunkowego, zaznaczam komórki, które chcę posortować,

i klikam przycisk Sortuj i filtruj na karcie Narzędzia główne

(grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane oferuje podobne funkcje).

Klikam pozycję Sortowanie niestandardowe. W tym przykładzie kolumna Zysk zawiera ikony w postaci zielonych, żółtych i czerwonych kółek.

W polu Sortowanie wybieram pozycję Ikona komórki. Chcę, aby zielone ikony znajdowały się na górze.

Kopiuję regułę sortowania, zmieniam ikonę na czerwoną i ustawiam pozycję Na dole.

Klikam przycisk OK i arkusz zostanie posortowany według formatowania warunkowego.

Aby filtrować arkusz na podstawie formatowania warunkowego, zaznaczam komórki, które chcę filtrować, klikam przycisk Sortuj i filtruj,

klikam pozycję Filtruj, klikam strzałkę w dół filtrowania dla kolumny i klikam pozycję Filtruj według koloru.

Chcę, aby czerwone ikony pozostały widoczne, więc klikam je.

Zostaną wyświetlone tylko wiersze z czerwonymi ikonami w kolumnie Zysk.

Teraz wiesz już całkiem dużo o tym, jak w pełni wykorzystać formatowanie warunkowe.

To oczywiście nie wszystko.

Warto więc skorzystać z podsumowania kursu na końcu, a najlepiej odkryć samodzielnie możliwości programu Excel 2013.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×