Zarządzanie domenami usługi Yammer w trakcie ich cyklu życia w usłudze Office 365

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli usługa Yammer została już aktywowana dla Twojej dzierżawy usługi Office 365, jako administrator usługi Office 365 możesz zarządzać domenami usługi Yammer w usłudze Office 365. Dodanie lub usunięcie domen w usłudze Office 365 powoduje ich automatyczne dodanie lub usunięcie w odpowiedniej sieci usługi Yammer.

Załóżmy, że posiadasz subskrypcję usługi Office 365, która korzysta z domeny contoso.com, oraz odpowiadającą jej sieć usługi Yammer. Jeśli dodasz domenę contosopharmaceuticals.com do swojej dzierżawy, zostanie ona automatycznie dodana do usługi Yammer. Następnie nowy użytkownik tej domeny, na przykład piotr@contosopharmaceuticals.com, może bezproblemowo zalogować się do usługi Yammer przy użyciu poświadczeń usługi Office 365.

Możesz dodawać lub usuwać domeny w usłudze Office 365, korzystając z linku Domeny w centrum administracyjnym usługi Office 365. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie użytkowników i domeny do usługi Office 365. Dodanie lub usunięcie domeny w usłudze Office 365 powoduje jej automatyczną aktualizację w usłudze Yammer zazwyczaj w ciągu kilku minut.

Jak sprawdzić, czy domena dodana w usłudze Office 365 została również dodana w usłudze Yammer?

Aby dowiedzieć się, czy domena została pomyślnie zaktualizowana w usłudze Yammer, możesz sprawdzić listę domen dostępną na stronie Migracja sieci w usłudze Yammer.

Aby wykonać te czynności, musisz być administratorem globalnym w usłudze Office 365, którego zsynchronizowano z usługą Yammer jako zatwierdzonego administratora.

Weryfikowanie domeny usługi Yammer za pomocą strony migracji sieci

 1. W usłudze Yammer wybierz przycisk koła zębatego w nawigacji z lewej strony i wybierz pozycję Administratora sieci.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu Ustawienia z wyróżnioną pozycją Administrator sieci
 2. W sekcji Sieć wybierz pozycję Migracja sieci.

  Zrzut ekranu przedstawiający element menu Migracja sieci dla administratorów usługi Yammer
 3. Na stronie Krok 1 z 3 — sprawdzanie/dodawanie zweryfikowanych domen zobaczysz listę domen w sieci usługi Yammer.

  Zrzut ekranu przedstawiający krok 1 z 3 — sprawdzanie/dodawanie zweryfikowanych domen przed migrowaniem sieci Yammer

Nazwa sieci i domena podstawowa usługi Yammer

Domeny usługi Yammer są zarządzane w usłudze Office 365. Nazwa sieci i domena podstawowa usługi Yammer będą również zarządzane w usłudze Office 365.

 • W przypadku zmiany nazwy profilu organizacji w usłudze Office 365 nazwa odpowiedniej sieci usługi Yammer zostanie zaktualizowana. Nazwa sieci usługi Yammer jest częścią nazwy nagłówka grup w menu po lewej stronie.

  Lista grup usługi Yammer na stronie usługi Yammer

Nazwa sieci Yammer zawsze będą synchronizowane jako "Nazwa firmy" dzierżawy usługi Office 365. Spowoduje to zmianę Nazwa sieciowa ustawić przy użyciu panelu "Administratora sieci".

 • Gdy domena domyślna zmieni się w usłudze Office 365 na zweryfikowaną domenę, na przykład contosoart.com, domena podstawowa odpowiedniej sieci usługi Yammer zostanie zaktualizowana. Zaktualizowana domena podstawowa usługi Yammer, na przykład contosoart.com, jest używana za każdym razem, gdy zapraszasz nowego użytkownika do usługi Yammer.

  Gdy zapraszasz użytkowników do swojej grupy usługi Yammer, jest wyświetlana domena podstawowa

Jeśli domena domyślna jest początkowej domeny, którą kończy się na. onmicrosoft.com lub dzierżawy usługi Office 365 jest skojarzony z więcej niż jedną siecią usługi Yammer — domeny podstawowej odpowiednich sieci Yammer nie zostaną zaktualizowane.

Scenariusze

Dzierżawa usługi Office 365 może być skojarzona z więcej niż jedną siecią usługi Yammer, a domeny dzierżawy usługi Office 365 mogą różnić się od tych w odpowiedniej sieci usługi Yammer. Z poniższych scenariuszy dowiesz się, co należy zrobić.

Co zrobić, gdy w Twojej sieci usługi Yammer znajdują się domeny, które nie są zweryfikowane w odpowiedniej dzierżawie usługi Office 365? Na przykład:

 • Domeny zweryfikowane w dzierżawie usługi Office 365:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com, northwind.com

 • Domeny w odpowiedniej sieci usługi Yammer:    contoso.com, tailspin.com

Należy pamiętać, że domena tailspin.com w sieci usługi Yammer nie została zweryfikowana dla dzierżawy usługi Office 365. Jeśli w Twojej sieci występuje taka sytuacja, nie możesz zarządzać domenami w trakcie ich cyklu życia w usłudze Office 365. Możesz jednak naprawić zaistniałą sytuację, aby móc zarządzać domenami z usługi Office 365. Dostępne są dwie opcje. Możesz wykonać jedną z następujących czynności:

 1. Dodaj i zweryfikuj brakujące domeny w dzierżawie usługi Office 365.    W powyższym przykładzie do dzierżawy usługi Office 365 należy dodać domenę tailspin.com.

 2. Usuń dodatkowe domeny z usługi Yammer. Aby usunąć domeny usługi Yammer ze swojej sieci, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej usługi Yammer. W powyższym przykładzie należy usunąć domenę tailspin.com

Po wykonaniu jednej z powyższych akcji pozostałe domeny (contoso.onmicrosoft.com, northwind.com) zostaną dodane do usługi Yammer i od tej chwili będzie można zarządzać nimi w trakcie ich cyklu życia w usłudze Office 365.

Porada: Aby krok ten nie został pominięty, wszyscy zweryfikowani administratorzy usługi Yammer otrzymają wiadomość e-mail z powiadomieniem, jeśli lista domen w usłudze Yammer nie będzie zsynchronizowana z listą w usłudze Office 365.

Co zrobić, jeśli dwie sieci usługi Yammer są przypisane do tej samej dzierżawy usługi Office 365? Te dodatkowe sieci mogą być sieciami Freemium utworzonymi przez pracowników Twojej firmy. Na przykład:

 • Domeny zweryfikowane w dzierżawie usługi Office 365:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com, northwind.com

 • Domena w sieci 1 usługi Yammer:    contoso.com

 • Domena w sieci 2 usługi Yammer:    northwind.com

Jeśli w Twojej sieci występuje taka sytuacja, nie możesz jeszcze zarządzać domenami w trakcie ich cyklu życia w usłudze Office 365, jednak ta funkcjonalność zostanie wkrótce wprowadzona. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, przeczytaj Zarządzanie usługą Yammer w usłudze Office 365 i Sieci usługi Yammer i dzierżawy usługi Office 365 — informacje.

Co zrobić, jeśli z jedną siecią usługi Yammer są skojarzone co najmniej dwie sieci usługi Office 365? Na przykład:

 • Domeny zweryfikowane w dzierżawie 1 usługi Office 365:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com

 • Domeny zweryfikowane w dzierżawie 2 usługi Office 365:    northwind.onmicrosoft.com, northwind.com

 • Domeny sieci usługi Yammer:    contoso.com, northwind.com

Jeśli w Twojej sieci występuje taka sytuacja, nie jest to obsługiwana konfiguracja. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, przeczytaj Zarządzanie usługą Yammer w usłudze Office 365 i Sieci usługi Yammer i dzierżawy usługi Office 365 — informacje.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×