Zarządzanie dokumentami i zadaniami w witrynie Moja witryna

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Moja witryna to witryna osobista stanowiąca centralną lokalizację do zarządzania dokumentami utworzonymi, otwartymi, zapisanymi lub wyewidencjonowanymi w dowolnej witrynie programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 w obrębie organizacji. Można wyświetlać dokumenty i pracować nad nimi prywatnie lub udostępniać je na stronie publicznej. Za pomocą witryny Moja witryna można też wyświetlać zadania i uzyskiwać dostęp do wszystkich zadań, które są przydzielone użytkownikowi, we wszystkich witrynach w organizacji.

W tym artykule

Omówienie

Dodawanie nowej karty witryny do paska składnika Web Part witryny programu SharePoint

Ukrywanie lub pokazywanie witryny na pasku składnika Web Part witryny programu SharePoint

Zarządzanie zadaniami

Udostępnianie dokumentów innym osobom

Usuwanie witryny z paska składnika Web Part witryny programu SharePoint

Omówienie

Składnik Web Part Witryny programu SharePoint na stronie głównej witryny Moja witryna zawiera listę ostatnich 15 dokumentów, które zostały utworzone, otwarte, zapisane lub wyewidencjonowane w dowolnej witrynie w organizacji. Oprócz dokumentów w sekcji Zadania składnika Web Part są wyświetlane wszystkie zadania przydzielone użytkownikowi w witrynie.

Za pomocą łączy w składniku Web Part Witryny programu SharePoint można uzyskiwać dostęp do dokumentów oraz ich lokalizacji i właściwości, a także do zadań przydzielonych użytkownikowi.

Składnika Web Part witryny programu SharePoint automatycznie wyświetla listę pięciu witryn, których jesteś członkiem. Witryny na liście są oparte na całkowitą liczbę członków w witrynie. Być członkiem witryny, musi być wymieniona w grupie programu SharePoint Członkowie nazwa witryny w witrynie. Można zwiększyć liczbę witryn, które są automatycznie wyświetlane modyfikując widok składnika Web Part.

Jak?

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 2. W składniku Web Part witryny programu SharePoint kliknij menu składnika Web Part Menu składnika Web Part , a następnie kliknij polecenie Modyfikuj udostępniony składnik Web Part.

 3. W okienku narzędzi w obszarze Widok w polu Liczba kart do pokazania przed listą rozwijaną Więcej jest wyświetlana wartość domyślna 5.

 4. Kliknij wartość 5, a następnie wpisz liczbę witryn programu SharePoint, które mają być wyświetlane automatycznie.

Aby ułatwić wyświetlanie dokumentów i zadań w witrynach, z których użytkownik często korzysta, można dodać witryny do kart w górnej części składnika Web Part Witryny programu SharePoint. Użytkownik może dodawać karty dla witryn bez względu na to, czy jest członkiem danej witryny.

Składnik Web Part dokumenty na stronie publicznej służy do udostępniania dokumentów innym osobom. Wszystkie dokumenty dodawane do bibliotek w dowolnej witrynie w organizacji są wyświetlane w składniku Web Part dokumenty. Ponadto składnik Web Part Dokumenty automatycznie wyświetla witryny, w którym jest lista w grupie programu SharePoint Członkowie nazwę witryny. Każdy dokument, który możesz dodać do bibliotek w tych witrynach są wyświetlane automatycznie. Dokumenty zapisane w bibliotece Dokumenty prywatne nie są wyświetlane.

Początek strony

Dodawanie nowej karty witryny do paska składnika Web Part Witryny programu SharePoint

Użytkownik może łatwo uzyskiwać dostęp do wszystkich dokumentów i zadań w pojedynczej witrynie, definiując kartę witryny na pasku składnika Web Part Witryny programu SharePoint.

 1. W części sieci Web witryny programu SharePoint, w menu witryn Menu Witryny kliknij pozycję Nowa karta Witryna.

 2. W oknie dialogowym Tworzenie nowej karty witryny wykonaj jedną z poniższych czynności.

Aby dodać kartę witryny

Czynności

Jeśli jesteś członkiem danej witryny

 1. Kliknij listę Wybierz witrynę z listy Członkostwa.

 2. Kliknij witrynę w menu.

 3. Kliknij przycisk Utwórz.

Jeśli nie jesteś członkiem danej witryny

 1. Kliknij opcję Wpisz adres URL i nazwę witryny programu SharePoint.

 2. W obszarze Adres URL witryny wpisz adres URL witryny, którą chcesz dodać.

 3. W obszarze Nazwa witryny wpisz nazwę, która ma być wyświetlana na karcie.

 4. Kliknij przycisk Utwórz.

Początek strony

Ukrywanie lub pokazywanie witryny na pasku składnika Web Part Witryny programu SharePoint

Można wyświetlić tyle witryn na pasku składnika Web Part witryny programu SharePoint, która wygodnie mieści się na ekranie. W zależności od rozdzielczości ekranu może być konieczne przewinięcie strony w celu wyświetlenia witryn, które możesz dodać. Po witryny na pasku składnika Web Part witryny programu SharePoint można szybko ukryć lub pokazać za pomocą menu obok nazwy witryny i menu witryn Menu Witryny .

Aby pokazać lub ukryć witrynę na pasku składnika Web Part Witryny programu SharePoint, należy wykonać jedną z poniższych czynności.

Aby

Wykonaj następujące czynności

Ukrywanie karty witryny na pasku witryn

 1. Kliknij strzałkę obok nazwy witryny.

 2. Kliknij pozycję Ukryj.

Pokazywanie karty witryny na pasku witryn

 1. Kliknij strzałkę obok menu Witryny.

 2. Kliknij witrynę, którą chcesz dodać do paska witryn.

Początek strony

Zarządzanie zadaniami

Aby wyświetlić zadania w witrynie, wybierz witrynę na pasku składnika Web Part witryny programu SharePoint lub w menu witryn Menu Witryny . W składniku Web Part zadania można kliknij nazwę zadania lub Łącza do elementu. Łącze do elementu jest element, do którego są przydzielone do pracy nad, a nazwa zadania jest rekordem zarządzania dokumentem, który oznacza postęp zadania.

Łącza do informacji na temat pracy z zadaniami znajdują się w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Udostępnianie dokumentów innym osobom

Za pomocą składnika Web Part dokumentów na stronie publicznej witryny Moja witryna można udostępniać dokumenty i witryny innym osobom. Podobnie jak w składniku Web Part witryny programu SharePoint, składnik Web Part Dokumenty zapewnia widok dokumentów w witrynie. Aby witryna była wyświetlana w składniku Web Part Dokumenty muszą znajdować się na liście jako członek witryny w grupie witryny programu SharePoint Członkowie nazwę tej witryny. Nie jest możliwe dodawanie innych witryn do listy.

Każdy dokument i obraz dodany do każdej biblioteki w każdej witrynie, w tym w witrynie Moja witryna, zostaje dodany do tej lokalizacji i jest dostępny dla każdego, kto ma dostęp do witryny Moja witryna użytkownika. Aby uniemożliwić innym osobom wyświetlanie dokumentu, można go zapisać w bibliotece Dokumenty prywatne lub zmienić uprawnienia dotyczące elementu albo biblioteki.

Łącza do informacji na temat zmieniania uprawnień dotyczących elementów list i bibliotek znajdują się w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Usuwanie witryny z paska składnika Web Part Witryny programu SharePoint

Możesz usunąć witrynę z paska składnika Web Part witryny programu SharePoint. Jeśli jesteś członkiem witryny, nazwa witryny zostanie przeniesiona do sekcji członkostwa w menu witryn Menu Witryny . Jeśli nie jesteś członkiem witryny, witryna zostanie usunięta z paska składnika Web Part witryny programu SharePoint.

 • Aby usunąć witrynę z paska składnika Web Part Witryny programu SharePoint, kliknij strzałkę obok witryny, a następnie kliknij pozycję Usuń.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×