Zarządzanie członkostwem w grupach programu SharePoint

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli jesteś administratorem zbioru witryn lub właściciel witryny, tworzenie lub usuwanie grupy programu SharePoint lub Zmień członkostwo grup, aby określić, kto ma dostęp do witryn i zawartości.

Uwaga: Każda osoba uprawnienie poziom obejmujący uprawnienie Tworzenie grup można tworzyć nowe grupy.

Aby uzyskać informacje na temat pracy z grupami zabezpieczeń i zawartymi w usługach domenowych Active Directory zobacz Wybieranie grup zabezpieczeń (TechNet).

Co chcesz zrobić?

Dodawanie użytkowników do grupy

Usuwanie użytkowników z grupy

Udzielanie grupie dostępu do witryny

Tworzenie nowej grupy

Usuwanie grupy

Przypisywanie grupie nowego poziomu uprawnień

Dodawanie lub zmienianie uprawnienia administratora zbioru witryn

Aby wykonać procedury opisane w tym temacie, należy mają poziom uprawnień Zarządzanie uprawnieniami dla witryny lub zawartości, którą pracujesz.

Użytkownik może sprawdzić, czy dysponuje uprawnieniami na poziomie Zarządzanie uprawnieniami, klikając menu Akcje witryny i szukając opcji Uprawnienia witryny. Jeśli użytkownik nie widzi tej opcji, nie ma uprawnienia do zarządzania uprawnieniami.

Dodawanie użytkowników do grupy

 1. W menu Akcje witryny kliknij opcję Uprawnienia witryny.
  Zostanie otwarta strona uprawnień, a na wstążce zostanie wyświetlona karta Narzędzia uprawnień oraz polecenia służące do zarządzania uprawnieniami.

 2. Na stronie uprawnień kliknij łącze do grupy zabezpieczeń, do którego chcesz dodać użytkowników.

 3. Na stronie Osoby i grupy — Nazwa grupy w menu Nowy kliknij polecenie Dodaj użytkowników.

W oknie dialogowym Udziel uprawnień w sekcji Wybieranie użytkowników, użyj przycisku Przeglądaj, zaznacz użytkowników, których chcesz dodać do tej grupy zabezpieczeń.

 1. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Usuwanie użytkowników z grupy

 1. W menu Akcje witryny kliknij opcję Uprawnienia witryny.

 2. Na stronie uprawnień kliknij łącze do grupy, z której chcesz usunąć użytkowników.

Zaznacz pola wyboru odpowiadające użytkownikom, których chcesz usunąć z grupy zabezpieczeń.

 1. W menu Akcje kliknij polecenie Usuń użytkowników z grupy.

 2. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Udzielanie grupie dostępu do witryny

 1. Kliknij łącze Uprawnienia witryny w menu Akcje witryny, aby otworzyć stronę uprawnień witryny.

 2. Kliknij przycisk Udziel uprawnień.

W oknie dialogowym Udziel uprawnień wpisz nazwy grupy (lub użytkownicy), do którego chcesz udzielić dostępu do witryny. Po wpisaniu nazwy użytkowników jest dobrym pomysłem, aby dodać je do istniejącej grupy w drugiej sekcji okna dialogowego Udziel uprawnień. (Możesz przyznać uprawnienia dla poszczególnych użytkowników bezpośrednio. Jednak koszt utrzymania systemu, takich jak sumuje szybko.)

 1. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Tworzenie nowej grupy

 1. W menu Akcje witryny kliknij opcję Uprawnienia witryny.

 2. Na karcie Narzędzia uprawnień kliknij przycisk Utwórz grupę.

 3. Na stronie Tworzenie grupy w sekcji Nazwa i opis z informacjami o autorze Określ nazwę i opcjonalnie opis danej grupy zabezpieczeń.

 4. W oknie dialogowym właścicielsekcji, określ właściciela danej grupy zabezpieczeń.

 5. W sekcji Ustawienia grupy określ, kto może wyświetlać i edytować członkostwo w tej grupie.

W sekcji Żądania członkostwa określ ustawienia, jakie mają być stosowane w przypadku żądań dołączenia do grupy lub jej opuszczenia.

 1. Kliknij przycisk Utwórz.

Początek strony

Usuwanie grupy

 1. W menu Akcje witryny kliknij opcję Uprawnienia witryny.

 2. Na stronie uprawnień kliknij łącze do grupy zabezpieczeń, którą chcesz usunąć.

 3. W menu Ustawienia kliknij polecenie Ustawienia grupy.

 4. Na stronie Zmienianie ustawień grupy przewiń do dołu strony, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Przypisywanie grupie nowego poziomu uprawnień

Po dostosowaniu istniejącego lub utworzeniu nowego poziomu uprawnień można przypisać go grupom lub użytkownikom.

 1. W witrynie sieci Web najwyższego poziomu w zbiorze witryn kliknij menu Akcje witryny, a następnie kliknij opcję Uprawnienia witryny.

 2. Zaznacz pole wyboru obok osoby lub grupy, której chcesz przypisać nowy poziom uprawnień.

 3. Kliknij przycisk Edytuj uprawnienia użytkownika.

 4. W oknie dialogowym Edytowanie uprawnień zaznacz nazwę nowego poziomu uprawnień, a następnie kliknij przycisk OK.

Dodawanie lub zmienianie administratora zbioru witryn

 1. Na najwyższym poziomie w zbiorze witryn kliknij menu Akcje witryny, a następnie kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Użytkownicy i uprawnienia kliknij pozycję Administratorzy zbioru witryn.

W polu Administratorzy zbioru witryn, typ lub Przeglądaj Aby znaleźć nazwę osoby, którą chcesz wyznaczyć administratora zbioru witryn.

 1. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×