Zarządzanie bazą danych dodatku Business Contact Manager

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas zarządzania bazą danych dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook może być konieczne sprawdzenie jej rozmiaru, utworzenie lub wybranie nowej albo innej bazy danych, oczyszczenie bazy danych, sprawdzenie bazy danych pod kątem błędów, usunięcie baz danych bądź przełączenie się na bazę danych przykładowej firmy w celu wypróbowania różnych funkcji przed użyciem ich we własnej bazie danych.

W tym artykule opisano sprawdzanie rozmiaru bazy danych i przełączanie się na bazę danych przykładowej firmy, a także zamieszczono łącza do artykułów na temat tworzenia lub wybierania bazy danych, sprawdzania istniejącej bazy danych pod kątem błędów oraz usuwania bazy danych.

Co chcesz zrobić?

Sprawdzanie rozmiaru bazy danych

Tworzenie lub Wybieranie bazy danych

Sprawdzanie błędów w bazie danych

Usuwanie bazy danych

Używanie bazy danych przykładowej firmy

Przełączanie do bazy danych przykładowej firmy

Przełączanie z bazy danych przykładowej firmy na własną bazę danych

Sprawdzanie rozmiaru bazy danych

Dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook korzysta z programu Microsoft SQL Server Express, który jest kompaktową wersją programu Microsoft SQL Server obsługującą bazy danych o maksymalnym rozmiarze 4 GB. Jeśli użytkownik dołącza pliki do rekordów programu Business Contact Manager, zamiast tworzyć łącza do plików, dołączone pliki powodują zwiększenie rozmiaru bazy danych. Aby ustalić ilość dostępnego miejsca w bazie danych, można sprawdzić jej rozmiar. W pełnej wersji programu Microsoft SQL Server nie ma ograniczenia rozmiaru do 4 GB.

Porada: Jeśli baza danych jest udostępniona, a użytkownik nie ma dostępu do sieci, ale musi uzyskać dostęp do plików, które są wyświetlane w obszarze Historia komunikacji, Dołącz pliki, w sekcji komentarze rekordów, a nie łączenia do przekazywania plików Historia. Należy pamiętać, że pliki, które zostały dołączone zwiększyć rozmiar bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania bazy danych zobacz Udostępnianie danych dodatku Business Contact Manager innym użytkownikom.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij kartę Business Contact Manager.

 3. Sprawdź informacje w sekcji Zarządzanie bazami danych.

  • Rozmiar bazy danych    Ilość używanego miejsca z dostępnych 4 000 MB (4 GB) przypadających na bazę danych.

W sekcji Zarządzanie bazami danych są także wyświetlone następujące informacje:

 • Nazwa bazy danych    Nazwa komputera i nazwa bazy danych (nazwa komputera\nazwa bazy danych). Jeśli baza danych jest udostępniona, użytkownicy potrzebują tych informacji do łączenia się z bazą danych.

 • Właściciel bazy danych    Nazwa domeny lub grupy roboczej i nazwa właściciela bazy danych (nazwa domeny lub grupy roboczej\nazwa właściciela bazy danych).

Początek strony

Tworzenie lub wybieranie bazy danych

Business Contact Manager dla programu Outlook przechowuje swoje dane biznesowe jako rekordy w baza danych dodatku Business Contact Manager, który będzie Tworzenie lub wybieranie. Możesz utworzyć bazę danych podczas najpierw zainstalować Business Contact Manager dla programu Outlook, lub wybierz istniejący. Możesz również utworzyć nową bazę danych w dowolnym momencie.

Upewnij się, że w dodatku Business Contact Manager wybrano wersję bazy danych, która odpowiada wersji używanego pakietu Microsoft Office.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uruchamianie niestandardowe: Wybieranie bazy danych dodatku Business Contact Manager, jeśli tylko zainstalowano Business Contact Manager dla programu Outlook lub Tworzenie lub wybieranie nowej bazy danych dodatku Business Contact Manager , jeśli już używasz Business Contact Manager dla programu Outlook, a chcesz zmienić bazy danych lub Utwórz nowy.

Ostrzeżenie: Jeśli po zainstalowaniu wersji próbnej pakietu Microsoft Office 2013 zdecydować powrócić do wcześniejszej wersji pakietu Microsoft Office, zapasową danych najpierw. Konieczne będzie można zapisać jego kopię do dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook bazy danych i do dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2010 bazy danych (synchronizowany w jednej kopii zapasowej bazy danych), aby zobaczyć zmiany wprowadzone podczas korzystania z wersji próbnej. Aby uzyskać pełne instrukcje zobacz wrócić do poprzedniej wersji dodatku Business Contact Manager i pakietu Microsoft Office.

początek strony

Sprawdzanie bazy danych pod kątem błędów

Aby zwiększyć wydajność bazy danych, zaleca się od czasu do czasu sprawdzanie błędów, wykonując TE000129525 o swojej baza danych dodatku Business Contact Manager. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Sprawdzanie błędów w bazie danych dodatku Business Contact Manager.

Przestroga:  Jeśli baza danych jest udostępniona, przed sprawdzeniem jej pod kątem błędów należy poprosić wszystkich jej użytkowników o zakończenie pracy programu Outlook, co zapobiegnie wystąpieniu błędów.

początek strony

Usuwanie bazy danych

Od czasu do czasu może być konieczne usuwanie starszych wersji bazy danych dodatku Business Contact Manager lub bazie danych, które nie są już potrzebne. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Usuwanie bazy danych dodatku Business Contact Manager.

Ważne: Po usunięciu bazy danych nie można przywrócić bazę danych. Z tego powodu może być dobrym pomysłem, aby utworzyć plik kopii zapasowej bazy danych przed usunięciem. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dlaczego warto tworzyć kopie zapasowe danych dodatku Business Contact Manager.

początek strony

Korzystanie z bazy danych przykładowej firmy

Dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook zawiera przykładową bazę danych, dzięki której użytkownik może zapoznać się z wyglądem wypełnionej bazy danych i nauczyć się korzystania z niej.

Przykładowa baza danych zawiera dane biznesowe fikcyjnej firmy Adventure Works rowerowy. Przykładowa baza danych służy do ćwiczenia konfigurowanie obszarów roboczych, tworzenie i nazw własnych formularzy, znajdowania rekordu lub niezależnie od Ciebie Załóżmy, wszystko to bez utraty danych biznesowych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz informacje o firmie Adventure Works i bazy danych przykładowej firmy.

Uwaga: Tymczasowe korzystanie z bazy danych przykładowej firmy nie ma wpływu na bazę danych używaną na potrzeby własnej firmy.

Przełączanie na bazę danych przykładowej firmy

Aby przećwiczyć korzystanie z bazy danych przykładowej firmy, można przełączyć się na nią w dowolnym momencie. W razie potrzeby można ponownie przełączyć się na własną bazę danych.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij kartę Business Contact Manager, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj bazami danych.

 3. Kliknij pozycję Przełącz na przykładową firmę.

 4. W oknie dialogowym Przełączanie na przykładową firmę kliknij przycisk Dalej.

Po zakończeniu tego procesu i zamknięciu okna dialogowego Przełączanie na przykładową firmę można zacząć korzystać z bazy danych przykładowej firmy.

Przełączanie z bazy danych przykładowej firmy na własną bazę danych

Podczas ćwiczeń z bazą danych przykładowej firmy można w dowolnym momencie przejść z powrotem do własnej bazy danych.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij kartę Business Contact Manager, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj bazami danych.

 3. Kliknij pozycję Przełącz na własną firmę.

  Uwaga:  Opcja Przełącz na własną firmę pojawia się tylko podczas korzystania z przykładowej bazy danych.

 4. W oknie dialogowym Przełączanie na własną firmę kliknij przycisk Dalej.

Po zakończeniu tego procesu i zamknięciu okna dialogowego Przełączanie na własną firmę można zacząć korzystać z bazy danych, która była używana przed przełączeniem się na bazę danych przykładowej firmy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×