Zarządzanie administratorami w zbiorze witryn

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule opisano, jak Administratorzy zbiorów witryn można dodawać i usuwać innych administratorów zbioru witryn. Także opisano sposób globalnej SharePoint i Administratorzy Administratorzy mogą dodawać i usuwać administratorów na jakieś zbiory witryn.

 • Uprawnienia administratora globalnegoOffice 365 obejmuje wszystkie uprawnienia administratora SharePoint. Administrator programu SharePoint można utworzyć i zarządzanie zbiorami witryn, wyznaczyć Administratorzy zbiorów witryn, zmieniać ustawienia organizacji SharePoint i nie tylko.

 • Uprawnienia administratora zbioru witryn ma uprawnienia do zarządzania zbioru witryn. Zbioru witryn może mieć kilka administratorów, ale tylko jeden podstawowy Administrator. Administratorzy SharePoint Utwórz zbiory witryn, określ administratora zbioru witryn podstawowego i można dodać innych administratorów jako kopie zapasowe. Administratorzy zbiorów witryn nie mają dostępu do Centrum administracyjnego SharePoint Online.

Uwaga : Administratora magazynu terminów można dodawać lub zmienianie terminów w magazynie terminów (katalog typowe terminy, który ma być używany w organizacji). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przypisywanie ról i uprawnień do zarządzania zestawami terminów.

Dodawanie i usuwanie administratorów zbioru witryn (jako administratora zbioru witryn)

Wykonaj poniższe czynności, aby dodać lub usunąć innych administratorów zbioru witryn w ustawieniach witryny.

 1. Przejdź do witryny.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia w kształcie koła zębatego , a następnie Ustawienia witryny.

  Wybierz pozycję Ustawienia, ustawienia witryny
 3. W obszarze Użytkownicy i uprawnienia kliknij pozycję Administratorzy zbioru witryn.

  Administratorzy zbioru witryn z wyróżnionym obszarze Użytkownicy i uprawnienia
 4. W polu Administratorzy zbioru witryn dodaj lub usuń nazwy, a następnie kliknij przycisk OK.

Dodawanie i usuwanie administratorów zbioru witryn (jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint)

Przed zarządzasz Administratorzy zbiorów witryn, upewnij się, że masz plan dla zbiorów witryn i ich uprawnień. Aby uzyskać informacje na ten temat zobacz Zarządzanie zbiorami witryn i ustawieniami globalnymi w Centrum administracyjnym programu SharePoint. Jeśli jesteś administratorem globalnym i chcesz uzyskać informacji o przypisywaniu roli administratora SharePoint w Office 365 innych użytkowników, zobacz Przypisywanie uprawnień administratora.

Wykonaj poniższe czynności, aby dodać lub usunąć Administratorzy zbiorów witryn przy użyciu Centrum administracyjnego SharePoint:

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona o wyglądzie przycisku wafla, kliknięcie którego spowoduje wyświetlenie wielu kafelków aplikacji do wyboru. w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. Wskaż zbioru witryn, dla której chcesz zmienić administratorów, a następnie zaznacz pole wyboru przed nim.

  Wybieranie usługi SPO kolekcji z poziomu listy zbioru witryn
 5. Kliknij pozycję Właściciele, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj administratorami.

  Przycisk właściciele administrator witryny usługi SPO z Zarządzaj administratorami wyróżnione.
 6. Zmień nazwę w polu Administrator główny zbioru witryn lub Dodaj lub usuń nazwy w polu Administratorzy zbioru witryn.

  Okno dialogowe administratora witryny.
 7. Kliknij przycisk Sprawdź nazwy Przycisk Sprawdź nazwy , aby zweryfikować poprawność nazw użytkowników.

 8. Kliknij przycisk OK.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×