Zarządzanie źródłami wyników

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Źródła wyników ograniczają wyszukiwania do określonej zawartości lub określonego podzestawu wyników wyszukiwania. Źródła wyników można również wykorzystać do wysyłania kwerend do dostawców zewnętrznych, takich jak witryna Bing.

Administrator usługi SharePoint Online może zarządzać źródłami wyników dla wszystkich zbiorów witryn i witryn w konkretnym wystąpieniu usługi SharePoint Online (dzierżawa). Administrator zbioru witryn lub właściciel witryny może zarządzać źródłami wyników odpowiednio dla zbioru witryn lub witryny.

Można tworzyć własne źródła wyników lub korzystać ze wstępnie zdefiniowanych źródeł wyników. Po utworzeniu źródła wyników musisz skonfigurować składniki Web Part wyszukiwania i akcje reguły kwerendy, aby móc go używać.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie nowego źródła wyników

Ustawianie źródła wyników jako domyślnego

Tworzenie nowego źródła wyników

 1. Przejdź do strony Zarządzanie źródłami wyników dla dzierżawy, dla zbioru witryn lub dla witryny:

  Dzierżawy:

  1. Zaloguj się do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

  2. Wybierz pozycję Administracja > SharePoint. W ten sposób przejdziesz do Centrum administracyjnego programu SharePoint.

  3. Kliknij pozycję Wyszukiwanie, a następnie na stronie administracji wyszukiwania kliknij pozycję Zarządzaj źródłami wyników.

  Dla zbioru witryn:

  W zbiorze witryn przejdź do strony Ustawienia, kliknij pozycję Ustawienia witryny, a następnie w obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Źródła wyniku wyszukiwania.

  Witryny:

  W witrynie przejdź do strony Ustawienia, kliknij pozycję Ustawienia witryny, a następnie w obszarze Wyszukiwanie kliknij pozycję Źródła wyników.

 2. Na stronie Zarządzanie źródłami wyników kliknij pozycję Nowe źródło wyników.

 3. W sekcji Informacje ogólne wpisz nazwę i opis nowego źródła wyników.

 4. W sekcji Protokół wybierz protokół, którego chcesz używać do pobierania wyników wyszukiwania:

  Protokół

  Lokalizacja pobierania wyników wyszukiwania

  Lokalny program SharePoint

  Indeks wyszukiwania bieżącej dzierżawy (usługa wyszukiwania).

  Zdalny program SharePoint

  Indeks usługi wyszukiwania w innej farmie (źródło zewnętrzne).

  W polu Adres URL usługi zdalnej wpisz adres głównego zbioru witryn zdalnej farmy programu SharePoint.

  Protokół OpenSearch 1.0/1.1

  Aparat wyszukiwania korzystający z protokołu OpenSearch 1.0/1.1.

  Program Exchange

  Program Microsoft Exchange Server.

  Kliknij pozycję Użyj wykrywania automatycznego, aby system wyszukiwania automatycznie odnalazł punkt końcowy programu Exchange, lub wpisz adres URL usługi sieci web programu Exchange, aby pobrać wyniki z — na przykład https://contoso.com/ews/exchange.asmx.

  Uwaga: Na komputerze, na którym działa usługa wyszukiwania, musi być zainstalowany zarządzany interfejs API usług sieci Web programu Exchange.

 5. Jeśli wybierzesz protokół Lokalny program SharePoint lub Zdalny program SharePoint, wybierz również następującą pozycję Typ:

  • Wyniki wyszukiwania programu SharePoint, aby przeszukiwać cały indeks.

  • Wyniki wyszukiwania osób, aby przeszukiwać profile osób i włączyć przetwarzanie kwerend specyficzne dla wyszukiwania osób, takie jak fonetyczna zgodność nazwy lub zgodność nicku.

 6. W sekcji Przekształcanie kwerend można zmienić przychodzących kwerendy, aby użyć nowego tekstu kwerendy. Wybierz jedną z następujących opcji:

  1. Pozostaw domyślne przekształcenie kwerendy (searchTerms) bez zmian. Kwerenda pozostanie niezmieniona od poprzedniego przekształcenia.

  2. W polu wpisz przekształcenie innej kwerendy. Zobacz więcej na temat przekształceń kwerend.

  3. Kliknij pozycję Uruchom konstruktora kwerend, aby utworzyć własną kwerendę:

   1. Na karcie PODSTAWOWE:

    Wybierz tę opcję

    Czynność

    Filtr słów kluczowych

    Użycie filtrów słów kluczowych w celu dodania wstępnie zdefiniowanych zmiennych kwerend do przekształcenia kwerendy. Wybierz zmienne kwerendy z listy i dodaj je do kwerendy, klikając pozycję Dodaj filtr słów kluczowych.

    Filtr właściwości

    Użycie filtrów właściwości w celu wykonania kwerend dotyczących właściwości zarządzanych, dla których w schemacie wyszukiwania ustawiono opcję Uwzględniana w kwerendach.

    Zaznacz właściwości zarządzane na liście Filtr właściwości. Kliknij pozycję Dodaj filtr właściwości, aby dodać filtr do kwerendy.

    Uwaga: Właściwości zarządzane niestandardowe nie są wyświetlane na liście filtrów właściwości. Aby dodać niestandardowe właściwości zarządzanej do kwerendy, w polu tekstowym kwerendy wprowadź nazwę niestandardowe właściwości zarządzanej następuje warunek kwerendy, na przykład MyCustomColorProperty:Green

   2. Na karcie SORTOWANIE:

    Wybierz tę opcję

    Czynność

    Sortuj wyniki

    Zdefiniowanie sortowania dla wyników. Lista Sortuj według zawiera właściwości zarządzane, dla których w schemacie wyszukiwania ustawiono opcję uwzględniania w sortowaniu.

    1. Wybierz właściwość, według której chcesz sortować, a następnie wybierz opcję Malejąco lub Rosnąco. Aby sortować według istotności, wybierz pozycję Ocena.

    2. Kliknij pozycję Dodaj poziom sortowania, jeśli chcesz określić więcej poziomów sortowania.

    Model klasyfikowania

    W przypadku wybrania pozycji Ocena na liście Sortuj według wybierz model klasyfikowania, którego chcesz użyć na potrzeby sortowania.

    Dynamiczne określanie kolejności

    Kliknij pozycję Dodaj regułę dynamicznego określania kolejności, aby określić dodatkową klasyfikację, dodając reguły zmieniające kolejność wyników w obrębie bloku wyników, gdy zostaną spełnione pewne warunki. Możesz dodać warunki, wybierając je z wyświetlonej listy.

   3. Na karcie TEST:

    Wybierz tę opcję

    Czynność

    Tekst kwerendy

    Wyświetlenie ostatecznego tekstu kwerendy opartego na oryginalnym szablonie kwerendy, odpowiednich regułach kwerendy i wartościach zmiennych.

    Pokaż więcej

    Kliknij łącze, aby wyświetlić więcej opcji.

    Szablon kwerendy

    Wyświetlenie kwerendy w postaci zdefiniowanej na karcie PODSTAWOWE lub w polu tekstowym w sekcji Przekształcanie kwerend na stronie Dodawanie źródła wyników.

    Zmienne szablonu kwerendy

    Przetestowanie szablonu kwerendy za pomocą określenia wartości dla zmiennych kwerendy. Kliknij pozycję Testuj kwerendę, aby zobaczyć wyniki.

   4. Kliknij przycisk OK, gdy skończysz, aby powrócić do strony Dodawanie źródła wyników.

 7. W sekcji Informacje o poświadczeniach wybierz typ uwierzytelniania dla użytkowników na potrzeby łączenia się ze źródłem wyników.

 8. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Ustawianie źródła wyników jako domyślnego

Domyślne źródło wyników to Wyniki z lokalnego programu SharePoint, możesz jednak określić inne źródło wyników jako domyślne. Dzięki temu będzie łatwiej edytować kwerendę w składnikach Web Part wyszukiwania. Gdy na przykład dodasz do strony składnik Web Part przeszukiwania zawartości, ten składnik Web Part będzie automatycznie korzystać z domyślnego źródła wyników.

 1. Przejdź do strony Zarządzanie źródłami wyników dla dzierżawy, dla zbioru witryn lub dla witryny:

  Dzierżawy:

  1. Zaloguj się do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

  2. Wybierz pozycję Administracja > SharePoint. W ten sposób przejdziesz do Centrum administracyjnego programu SharePoint.

  3. Kliknij pozycję Wyszukiwanie, a następnie na stronie administracji wyszukiwania kliknij pozycję Zarządzaj źródłami wyników.

  Dla zbioru witryn:

  W zbiorze witryn przejdź do strony Ustawienia, kliknij pozycję Ustawienia witryny, a następnie w obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Źródła wyniku wyszukiwania.

  Witryny:

  W witrynie przejdź do strony Ustawienia, kliknij pozycję Ustawienia witryny, a następnie w obszarze Wyszukiwanie kliknij pozycję Źródła wyników.

 2. Na stronie Zarządzanie źródłami wyników wskaż źródło wyników, które chcesz ustawić jako domyślne, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij pozycję Ustaw jako domyślne.

Początek strony

Zobacz też:

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×