Zarządzanie źródłami danych RSS

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Funkcja RSS (Really Simple Syndication) umożliwia udostępnianie w witrynie sieci Web wiadomości, blogów i innych treści subskrybentom.

Omówienie

Właściciel witryny może zarządzać obsługą funkcji RSS dla:

 • zbiorów witryn,

 • witryn najwyższego poziomu i podwitryn,

 • aplikacji sieci Web,

 • list.

Obsługa funkcji RSS jest włączana w administracji centralnej na poziomie aplikacji sieci Web. Po włączeniu obsługi funkcji RSS na tym poziomie jest ona także domyślnie włączona na poziomie zbioru witryn, ale właściciel witryny najwyższego poziomu może wyłączyć obsługę funkcji RSS na poziomie zbioru witryn. We wszystkich nowych witrynach, które są tworzone w ramach zbioru witryn z włączoną obsługą funkcji RSS, obsługa funkcji RSS również jest włączona.

To, czy obsługa funkcji RSS jest domyślnie włączona dla jakiejkolwiek listy tworzonej podwitryny, zależy od wyboru dokonanego użytkownika podczas włączania lub wyłączania funkcji RSS w witrynie, podwitrynie lub obszarze roboczym.

Gdy obsługa funkcji RSS zostaje włączona w administracji centralnej, to automatycznie zostaje domyślnie włączona na poziomie zbioru witryn. Właściciel witryny najwyższego poziomu może jednak wyłączyć lub ponownie włączyć obsługę funkcji RSS na poziomie zbioru witryn.

Przed rozpoczęciem tej procedury użytkownik musi upewnić się, że znajduje się w witrynie najwyższego poziomu w zbiorze witryn.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Ustawienia witryny.

  Uwaga: W witrynie, dla której jest dostosowane menu Akcje witryny, wskaż opcję Ustawienia witryny, a następnie kliknij ustawienia, które chcesz wyświetlić.

 1. Na stronie Ustawienia witryny, w sekcji Administracja witryną kliknij łącze Dane RSS.

  Uwaga: Łącze Dane RSS nie jest wyświetlane na stronie Ustawienia witryny, jeśli obsługa funkcji RSS nie jest włączona w administracji centralnej.

 2. Na stronie RSS w sekcji Źródło danych RSS w zbiorze witryn zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zezwól na używanie źródeł danych RSS w tym zbiorze witryn.

  Uwaga: Sekcja Źródło danych RSS w zbiorze witryn jest dostępna tylko dla administratora zbioru witryn w witrynie najwyższego poziomu.

 3. W sekcji Włączanie funkcji RSS zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zezwól na używanie źródeł danych RSS w tej witrynie.

 4. W polu Prawa autorskie wpisz tekst informacji o prawach autorskich.

  Informacja o prawach autorskich może się pojawić u dołu źródła danych RSS lub może nie zostać wyświetlona wcale, w zależności od typu czytnika danych RSS używanego do wyświetlania źródła danych RSS.

 5. W polu Redaktor zarządzający wpisz nazwisko redaktora zarządzającego zawartością danych RSS.

  Nazwisko redaktora zarządzającego jest wyświetlane u dołu źródła danych RSS.

 6. W polu Webmaster wpisz nazwisko webmastera zawartości danych RSS.

  Nazwisko webmastera jest wyświetlane u dołu źródła danych RSS.

 7. W polu Czas trwania (w minutach) wpisz liczbę minut, które użytkownicy powinni odczekać przed sprawdzeniem aktualizacji źródła danych RSS.

  Liczba minut jest wyświetlana u dołu źródła danych RSS.

 8. Kliknij przycisk OK.

Po włączeniu obsługi funkcji RSS w administracji centralnej i na poziomie zbioru witryn można zarządzać obsługą funkcji RSS dla następujących typów list znajdujących się w witrynach: bibliotek dokumentów, bibliotek obrazów, bibliotek formularzy, list anonsów, list kalendarzy, blogów, ankiet i tablic dyskusyjnych.

 1. Jeśli lista nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa danej listy nie jest wyświetlana, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy.

 2. W menu Ustawienia Settings menu kliknij polecenie Ustawienia listy.

 3. Na stronie Dostosowywanie w sekcji Komunikacja kliknij łącze Ustawienia RSS.

  Uwaga: Łącze Ustawienia RSS nie jest dostępne, jeśli obsługa funkcji RSS nie jest włączona zarówno w administracji centralnej, jak i na poziomie zbioru witryn.

 4. W sekcji Tworzenie listy źródeł danych RSS zaznacz opcję, aby włączyć lub wyłączyć funkcję RSS dla listy.

 5. W sekcji Informacje o kanałach RSS włącz lub wyłącz opcję obcinania wielowierszowych pól tekstowych do 256 znaków. Możesz wpisać tytuł, opis oraz adres URL obrazu dla elementów kanału źródła danych RSS.

 6. W sekcji Kolumny możesz wyświetlić lub ukryć kolumny w opisie danych RSS, zaznaczając odpowiednie pola wyboru. Obok nazwy kolumny wprowadź liczbę określającą kolejność kolumny w widoku.

  Uwaga: Jeśli źródło danych zawiera tylko jedną kolumnę, to w treści elementów źródła danych zostanie wyświetlona jedynie wartość kolumny. Jeśli źródło danych zawiera więcej niż jedną kolumnę, to w treści elementów źródła danych zostaną wyświetlone kolumny wraz z ich nazwami i wartościami.

 7. W sekcji Limit elementów możesz ograniczyć liczbę elementów i dni, które mają być zawarte w źródle danych RSS.

 8. Kliknij przycisk OK.

Po włączeniu obsługi funkcji RSS w administracji centralnej i na poziomie zbioru witryn można zarządzać obsługą funkcji RSS dla widoków na listach następujących typów:

 • bibliotekach dokumentów,

 • bibliotekach obrazów,

 • bibliotekach formularzy,

 • listach anonsów,

 • listach kalendarzy,

 • blogach,

 • ankietach,

 • Tablice dyskusyjne

W sekcji Limit elementów, jeśli wybierzesz Ogranicz całkowitą liczbę zwracanych elementów do określonej wartości, dodatkowy tag właściwości < treatAs > list < / treatAs > jest dodawana do źródła danych RSS. Tego tagu wskazuje, że czytniki danych RSS będą traktować źródło danych jako listę, której cała zawartość znajdują się w źródle danych, a nie jako źródło danych, która zawiera tylko elementy ostatnio dodane lub zmienione. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozszerzeń list danych RSS zobacz Centrum deweloperów języka XML w witrynie MSDN.

Uwaga: W widokach publicznych użytkownicy nie będą w stanie zobaczyć strony Edytowanie widoku, dlatego właściciel witryny może rozważyć uwidocznienie łącza do listy. Jest to ważne w przypadkach, gdy właściciel witryny tworzy widok specjalnie dla danych RSS.

 1. Jeśli lista nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa danej listy nie jest wyświetlana, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy.

 2. W menu Ustawienia Settings menu kliknij polecenie Ustawienia listy.

 3. W sekcji Widoki kliknij widok, którego źródło danych chcesz subskrybować.

 4. Kliknij ikonę RSS, aby przeglądać źródło danych RSS tego widoku.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×