Zapobieganie wyświetlaniu zaokrąglonych liczb

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Niekiedy wartość liczbowa z miejscami dziesiętnymi może być zaokrąglona w arkuszu. Dzieje się tak, gdy kolumna nie jest wystarczająco szeroka, aby pomieścić całą wartość, lub gdy jej format ustawiono na wyświetlanie mniejszej liczby miejsc dziesiętnych niż zawiera oryginalna wartość.

Na przykład po wprowadzeniu wartości liczbowej do komórki sformatowanej jako Ogólne (tak jak pozostałe komórki w nowym arkuszu) program Excel automatycznie wyświetla mniej miejsc dziesiętnych, aby wartość zmieściła się w komórce. Wartość w komórce A1 poniżej jest zaokrąglona, ale pełna wartość jest nadal widoczna na pasku formuły u góry arkusza i jest ona używana w obliczeniach.

Zaokrąglona wartość liczbowa w komórce A1; pełna wartość jest widoczna na pasku formuły

Aby zatrzymać zaokrąglania liczby w komórce, klikaj przycisk Zwiększ liczbę miejsc dziesiętnych przycisk Obraz przycisku na karcie Narzędzia główne osiągnięciu liczby miejsc dziesiętnych, które mają być wyświetlane.

Przycisk Zwiększ liczbę miejsc dziesiętnych na karcie Narzędzia główne

Zwiększenie liczby miejsc dziesiętnych spowoduje zmianę formatu z Ogólne na Liczba, a szerokość kolumny zostanie automatycznie dostosowana.

Uwaga : Jeśli nie dopasowywanie szerokości kolumny i ### pojawi się w komórce, Zmień szerokość kolumny , klikając dwukrotnie prawe obramowanie nagłówka kolumny.

Zwiększanie liczby miejsc dziesiętnych dla wielu wartości liczbowych jednocześnie

Jeśli istnieje wiele wartości liczbowych, które zostały zaokrąglone, lub chcesz całkowicie zapobiec wyświetlaniu zaokrąglonych wartości, możesz zwiększyć liczbę miejsc dziesiętnych formatu liczbowego, a następnie zastosować go do wartości liczbowych w arkuszu.

  1. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Przycisk okna dialogowego obok pozycji Liczba.

Przycisk okna dialogowego w grupie Liczba na karcie Narzędzia główne

  1. Na liście Kategoria wybierz format liczbowy, którego chcesz użyć, upewniając się, że uwzględnia miejsca dziesiętne, na przykład Liczba, Waluta, Księgowe, Procent lub Wykładniczy.

  2. W polu Miejsca dziesiętne wprowadź liczbę miejsc dziesiętnych, które chcesz wyświetlać.

Więcej informacji

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×