Zapobieganie wstawianiu i usuwaniu formantu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Microsoft Office InfoPath służy formatowania warunkowego do określania różnych opcji formatowania dla formantu opartego na warunkach występujących w formularzu. Jeśli podczas wypełniania formularza, który jest oparty na szablonie formularza przez użytkownika są spełnione określone warunki, formatowanie warunkowe jest stosowana.

W tym artykule wyjaśniono, jak przy użyciu formatowania warunkowego, aby uniemożliwić użytkownikom, którzy są wypełniania formularza Wstawianie lub usuwanie pewnych formantów, takich jak sekcje opcjonalne, które są oparte na wartości innego formantu. Na przykład jeśli użytkownik doda dane do pola tekstu sformatowanego, który znajduje się wewnątrz opcjonalna sekcja, a następnie usunie opcjonalną sekcję, dane, które użytkownik wprowadził zostanie usunięty. Aby zapobiec, możesz dodać formatowania warunkowego do szablonu formularza, aby upewnić się, że sekcja opcjonalna nie można usunąć, jeśli zawiera ono danych.

Uwaga : Możliwość wstawiania i usuwania przez użytkowników formantów powtarzanych jest automatycznie wyłączona w przypadku danych podpisanych cyfrowo.

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Zgodność

Zapobieganie wstawianiu i usuwaniu formantu

Przed rozpoczęciem

Aby możliwe było wykonanie tej procedury, szablon formularza musi zawierać co najmniej jeden formant, który obsługuje formatowanie warunkowe tego typu. Następna sekcja zawiera listę formantów, których można użyć w procedurze tego typu.

Początek strony

Zgodność

Podczas projektowania szablonu formularza w programie InfoPath, możesz wybrać tryb zgodności określonych do projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami. W przypadku opublikowanych na serwerze z InfoPath Forms Services, a następnie obsługiwanych w przeglądarce szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami formularze oparte na szablonie formularza można wyświetlić w przeglądarce sieci Web. Podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami niektóre kontrolki są niedostępne w okienku zadań formanty, ponieważ nie można wyświetlić w przeglądarce sieci Web.

Lista formantów, których nie można wstawiać ani usuwać

W poniższej tabeli przedstawiono listę formantów programu Office InfoPath 2007, które można ustawić przy użyciu formatowania warunkowego tak, aby ich dodawanie i usuwanie było niemożliwe. W tabeli określono także, czy formanty są dostępne w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarkami.

Formant

Dostępny w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarkami?

Pozioma tabela powtarzana

Nie

Powtarzająca się sekcja rekurencyjna

Nie

Formant główny/Formant szczegółowy

Nie

Opcjonalna sekcja

Tak

Sekcja powtarzana

Tak

Tabela powtarzana

Tak

Początek strony

Zapobieganie wstawianiu i usuwaniu formantu

  1. W szablonie formularza kliknij kontrolkę, którą chcesz, aby uniemożliwić użytkownikom wstawianie lub usuwanie.

  2. W menu Format kliknij polecenie Formatowanie warunkowe.

  3. W oknie dialogowym Formatowanie warunkowe kliknij przycisk Dodaj.

  4. W obszarze Jeżeli ten warunek jest spełniony ustaw wybrany warunek. Aby na przykład uniemożliwić użytkownikom usuwanie opcjonalnej sekcji zawierającej dane, kliknij opcjonalną sekcję w pierwszym polu, a następnie ustaw pozycję jest niepuste w drugim polu.

  5. W obszarze Zastosuj to formatowanie kliknij pole wyboru Nie zezwalaj użytkownikom na wstawianie lub usuwanie tego formantu.

  6. Aby zapisać warunek i wrócić do szablonu formularza, kliknij dwa razy przycisk OK.

  7. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×