Zapobieganie wiadomości e-mail są oznaczone jako wiadomości-śmieci w usłudze EOP i usługi Office 365

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Exchange Online lub administratorom serwera Exchange Online Protection (EOP) przy użyciu poświadczeń odpowiedniego dostępu można wykonaj poniższe kroki, aby zapewnić, że wiadomości e-mail przesyłanych za pośrednictwem usługi nie jest oznaczony jako wiadomości-śmieci.

Mogą być frustrujące wiarygodnych, warto e-mail kwarantannie lub zablokowane jako wiadomości-śmieci i w folderze kwarantanny. Za pomocą listy bezpiecznych nadawców lub reguły przepływu poczty filtrowania spamu pominięciem wiadomości e-mail warto uniemożliwić wprowadzenie oznaczone jako wiadomości-śmieci. Gdy wiadomość jest niepoprawnie oznaczona jako spam przez filtr wiadomości-śmieci, ta opcja nosi nazwę wynik fałszywie dodatni. Filtru spamu usługi Office 365 udostępnia również niektóre opcje, które użytkownicy końcowi można dostosować w celu zapobiegania wyniki fałszywie dodatnie.

Jeśli szukasz pomocy dotyczącej wyników fałszywie negatywnych poczty, oznacza to, że wiadomość wiadomości-śmieci, która pobiera za pośrednictwem, gdy go nie powinny zapoznaj się z porad dotyczących na Blokowanie wiadomości e-mail zawierających spam przy użyciu filtru spamu usługi Office 365, aby zapobiec fałszywie ujemnymi.

Tylko do EOP klienci: z użyciem synchronizacji katalogów

Usługa EOP jest e-mail opartej na chmurze filtrowania usługa, która ułatwia ochronę przed spamem i złośliwym oprogramowaniem organizacji. Jeśli masz skrzynek pocztowych w usłudze Office 365, są automatycznie chronione przez EOP ponieważ jest częścią usługi.

Jeśli jesteś klientem tylko do EOP, oznacza to, że subskrybujesz usługę EOP do użycia z serwerem Exchange lokalnych, należy zsynchronizować ustawienia użytkownika z usługą za pomocą synchronizacji katalogów. Spowoduje to gwarantuje, że listy bezpiecznych nadawców, które list są zachowane przez EOP. Aby uzyskać więcej informacji zobacz "Użyj synchronizacji katalogów z usługą Zarządzanie użytkownikami poczta" w Zarządzanie użytkowników poczty E-mail w usłudze EOP.

Zapobieganie oznaczaniu prawdziwych wiadomości e-mail przy użyciu połączenia z listy dozwolonych adresów IP filtru

Jeśli stwierdzisz, że nadawcy wiadomości e-mail zawsze są przenoszone do folderu wiadomości-śmieci w Twojej organizacji, możesz dodać adres IP nadawcy wiadomości e-mail na adres IP filtru połączenia listy dozwolonych. Zwykle zapobiega to FAŁSZ dodatnia odpowiedzi tego nadawcy dla wszystkich odbiorców w organizacji. Wyjątkiem jest, gdy użytkownik włączy opcję "bezpieczne listy tylko: tylko poczta e-mail od osób lub domen znajdujących się na liście bezpiecznych nadawców lub listy bezpiecznych adresatów będą dostarczane do skrzynki odbiorczej" w programie Outlook i nie dodaje tego nadawcy do listy bezpiecznych nadawcy. Aby uzyskać informacje na zastępowanie tej opcji, zobacz Rozwiązywanie problemów: wiadomości kończy się w folderze wiadomości-śmieci, nawet jeśli EOP oznaczoną wiadomość jako niebędąca spamem.

Aby dodać adres IP połączenia listy dozwolonych adresów IP filtru

  1. Uzyskać nagłówka wiadomości wysłanej przez nadawcę, który chcesz zezwolić. Możesz to zrobić z Twoim kliencie poczty, takich jak program Outlook lub aplikacji Outlook w sieci Web zgodnie z opisem w Analizatora nagłówka wiadomości.

  2. Ręczne wyszukiwanie adres IP następujący po tagu CIP w nagłówku X-Forefront-Antispam-Report lub za pomocą karty Wiadomości analizatoraZdalnego analizatora łączności.

  3. Dodaj adres IP adres IP listy dozwolonych, wykonując czynności opisane w "Użyj EAC do edytowania domyślnych zasad filtru połączenia" w Konfigurowanie zasad filtru połączenia.

Zapobieganie oznaczaniu prawdziwych wiadomości e-mail przez skonfigurowanie zasady filtru spamu

Możesz dodać domen i adresów e-mail poszczególne do listy dozwolonych, wykonując czynności opisane w Konfigurowanie zasad filtrowania spamu.

Przeglądanie zasad filtru wiadomości-śmieci zaawansowane

Jeśli masz specjalne ograniczenia Konfigurowanie zasad filtru wiadomości-śmieci, na przykład zablokowanie całej domeny, należy zapoznać się je, aby sprawdzić, jeśli ta osoba może powodować wyniki fałszywie dodatnie. Zobacz Konfigurowanie zasad filtrowania spamui wyłączyć dodatkowe Opcje filtrowania spamu zaawansowane , która może spowodować wiadomości mają być oznaczane jako wiadomości-śmieci.

Pomoc w swoim użytkownikom tworzenie listy bezpiecznych nadawców, aby uniemożliwić dobre wiadomości e-mail zostanie oznaczona jako spam

Poinstruuj swoich użytkowników, aby dodać adresy od nadawców, które ufać do listy bezpiecznych nadawców w programie Outlook lub programu Outlook w sieci Web. Aby rozpocząć pracę w programie Outlook w sieci Web, wybierz pozycję Ustawienia ConfigureAPowerBIAnalysisServicesConnector_settingsIcon > Opcje > Blokowanie lub zezwalanie na. Na poniższym diagramie przedstawiono przykład dodawania zawartości do listy bezpiecznych nadawców.

Dodawanie bezpiecznych nadawców w aplikacji Outlook Web App

Usługa EOP będą przestrzegać użytkowników Bezpieczni nadawcy i adresaci, ale nie bezpiecznych domen. To jest wartość PRAWDA, niezależnie od tego, czy domena jest dodać za pomocą programu Outlook w sieci Web lub dodane w programie Outlook i synchronizowane za pomocą synchronizacji katalogów.

Rozwiązywanie problemów: Wiadomości kończy się w folderze wiadomości-śmieci, nawet jeśli EOP oznaczoną wiadomość jako niebędąca spamem

Jeśli użytkownicy mają odpowiednią opcję w programie Outlook dla "bezpieczne listy tylko: tylko wiadomości od osób lub domen znajdujących się na liście bezpiecznych nadawców lub listy bezpiecznych adresatów będą dostarczane do skrzynki odbiorczej", a następnie wszystkie wiadomości e-mail będą przejdź do folderu wiadomości-śmieci dla nadawcy, chyba że nadawca znajduje się na adresatów pient przez listy bezpiecznych nadawców. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy EOP oznacza wiadomość jako niebędąca spamem Jeśli skonfigurowano regułę w usłudze EOP aby oznaczyć wiadomość jako niebędąca spamem.

Opcja tylko bezpieczne listy można wyłączyć dla użytkowników programu Outlook, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w programu Outlook: ustawienie zasad, aby wyłączyć interfejs użytkownika poczty E-mail wiadomości-śmieci i mechanizmu filtrowania.

Jeśli możesz wyświetlić wiadomość w programie Outlook w sieci Web, będzie można Porada żółty bezpieczeństwa, która wskazuje, że wiadomość jest w folderze wiadomości-śmieci, ponieważ nadawca nie znajduje się na liście bezpiecznych nadawców adresata.

Podczas przeglądania w nagłówku wiadomości, może obejmować SFV:SKN znacznikiem (dozwolonych adresów IP lub zezwalanie na ETR) lub SFV:NSPM (innych niż spam), ale wiadomość nadal znajduje się w folderze wiadomości-śmieci użytkownika. Nie ma w nagłówku wiadomości, która wskazuje, czy użytkownik ma "Tylko bezpieczne listy" włączona. Dzieje się tak, ponieważ ustawione przez użytkowników w programie Outlook opcja "Tylko bezpieczne listy" zastępuje ustawienie EOP.

Aby sprawdzić, dlaczego wiadomości od bezpiecznych nadawców oznaczony jako niebędąca spamem w nagłówku wiadomości, ale nadal kończy się w folderze wiadomości-śmieci użytkownika

  1. Aby dowiedzieć się, jak nawiązać programu PowerShell usługi Exchange Online, zobacz Nawiązywanie połączenia programu PowerShell usługi Exchange Online.

  2. Uruchom następujące polecenie, aby wyświetlić ustawienia konfiguracji wiadomościami-śmieciami użytkownika:

    Get-MailboxJunkEmailConfiguration example@contoso.com | fl TrustedListsOnly,ContactsTrusted,TrustedSendersAndDomains

    Jeśli TrustedListsOnly jest ustawiona na PRAWDA, oznacza to, że to ustawienie jest włączone. Jeśli ContactsTrusted jest ustawiona na PRAWDA, oznacza to, że użytkownik zaufania zarówno kontakty i listy bezpiecznych nadawców. TrustedSendersAndDomains Lista zawartości listy bezpiecznych nadawców użytkownika.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Omówienie filtra wiadomości-śmieci

Blokowanie lub zezwalanie (ustawienia wiadomości-śmieci)

Blokowanie wiadomości e-mail zawierających spam przy użyciu filtru spamu usługi Office 365, aby zapobiec fałszywie ujemnymi

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×