Zapobieganie stosowaniu funkcji sugerowania alternatywnego aliasu e-mail programu Exchange

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ta funkcja wymaga używania konta programu Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 lub Exchange Server 2007. Większość kont domowych i osobistych nie korzysta z programu Microsoft Exchange. Aby uzyskać więcej informacji o kontach Microsoft Exchange i sposobie ustalania wersji programu Exchange, z którą dane konto nawiązuje połączenie, zobacz linki w sekcji Zobacz też.

Możesz wyłączyć lub uniknąć używania funkcji w Microsoft Outlook sugerowanych nazw adresatów wiadomości e-mail po rozpoczęciu wpisywania nazwy lub aliasu e-mail w pola Do, DW i UDW.

Tej funkcji programu Outlook pakietu Office, która jest przeznaczona dla użytkowników konta e-mail programu Microsoft Exchange, książkę adresową instrukcjami, aby zidentyfikować osobę, która próbuje wysyłać wiadomości e-mail do, gdy wpisujesz wiadomości e-mail alias można osiągnąć wielu osób lub zasobów w programie Exchange.

Uwaga: Ten artykuł dotyczy nie z funkcji Autouzupełnianie w programie Outlook, który sugeruje, podczas pisania dopasowania od osób wcześniej wysłaną wiadomość e-mail. Aby uzyskać pomoc dotyczącą funkcji autouzupełniania zobacz Korzystanie z funkcji wypełnianie automatyczne nazwy (autouzupełniania).

Na przykład po wpisaniu pat również jest wpisem w książce adresowej programu Exchange, osoba, alias e-mail patr i patdirects, program Outlook zostanie wyświetlony monit o pobranie między każdym wpisie, który zaczyna się od pat, w tym przypadku trzy różne wpisy.

Zaletą tej funkcji jest, że umożliwia wpisz tylko pierwszych kilka liter aliasu e-mail, a następnie wybierz z listy sugerowanych. Jednak jeśli osobę, której wysyłasz do zawiera krótkie alias lub jeśli istnieją inne aliasy zawierające alias, który wysyłasz do, może być frustrujące jest wyświetlany monit o inne możliwości. Możesz wyłączyć tę funkcję na dwa sposoby wyjaśniono poniżej.

Wyłączanie sugerowania aliasu w przypadku przez

 • W polu do, DW lub UDW wpisz znak równości (=) bezpośrednio przed aliasu.

  Na przykład po wpisaniu = Marta, innych wiadomość e-mail nie są wyświetlane sugerowane aliasów. Przyjmowana jest wartość tego Marta jest wykonane alias.

Wyłączanie sugerowania aliasu trwale

Dla zaawansowanych użytkowników komputerów tylko istnieje możliwość trwale Wyłączanie sugerowania alias programu Exchange. Jeśli nie masz doświadczenia następujące zmiany za pomocą Edytora rejestru, niemożliwa. Użyj metody przez przypadek wyjaśniono w poprzedniej sekcji.

Ostrzeżenie: Jeśli korzystanie z Edytora rejestru może spowodować poważne problemy, które wymagają ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie gwarantuje, że można rozwiązać problemy wynikające z nieprawidłowego użycia Edytora rejestru. Przy użyciu Edytora rejestru na własne ryzyko.

 1. Aby otworzyć Edytor rejestru w systemie Windows, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie Microsoft Windows Vista kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij pozycję Akcesoria, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenie regediti kliknij przycisk OK.

  • W systemie Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows Server 2003 kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Rozwiń podklucz KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Exchange dostawcy.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Dostawca programu Exchange, wskaż polecenie Nowy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Wartość DWORD.

 4. Wpisz OAB dokładne dopasowanie Alias, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 5. Nowy wpis nadal zaznaczony naciśnij klawisz ENTER.

 6. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD w polu Dane wartości wpisz 1, a następnie kliknij przycisk OK.

  Wartości bazowej wybierz liczbę szesnastkową.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×