Zapobieganie problemom z plikami baz danych i rozwiązywanie takich problemów za pomocą polecenia Kompaktuj i napraw

Zapobieganie problemom z plikami baz danych i rozwiązywanie takich problemów za pomocą polecenia Kompaktuj i napraw

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pliki bazy danych można szybko powiększać, podczas ich używania, czasami utrudnić wydajności. Można także od czasu do czasu stają się one uszkodzony. Za pomocą polecenia Kompaktuj i napraw bazę danych do zapobiegania lub rozwiązywania tych problemów. Procesu kompaktowania Kompresuj danych — jest to plik mniejszy, co eliminuje nieużywane miejsce bazy danych. Polecenie Kompaktuj i napraw bazę danych można też poprawić wydajność bazy danych.

Porada   Dzielenia bazy danych pomaga zapobiec uszkodzeniu plików bazy danych i ograniczanie utracie danych, zachowując dane w oddzielnym pliku, który użytkownicy nie bezpośredni dostęp.

Co chcesz zrobić?

Sposobów kompaktowania i naprawiania bazy danych
Przed rozpoczęciem
Kompaktowania i naprawiania bazy danych po jego zamknięciu
Kompaktowania i naprawiania bazy danych otwartego
Kompaktowania i naprawiania bazy danych nie dostępnej
Kompaktowania i naprawiania uszkodzenia bazy danych, gdy program Access wyświetli monitDlaczego należy kompaktowania i naprawiania bazy danych
Powiększanie plików bazy danych przy użyciu
Można uszkodzone pliki bazy danych

Sposoby kompaktowania i naprawiania bazy danych

Istnieje kilka sposobów na kompaktowanie i naprawianie bazy danych. Typowe rozwiązaniem jest automatycznie kompaktowania i naprawiania bazy danych po jego zamknięciu. Ponadto możesz ręcznie uruchomić polecenia Kompaktuj i napraw bazę danych podczas otwierania bazy danych i w bazie danych, który nie jest otwarty.

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem operacji kompaktowania i naprawiania, należy wykonać następujące czynności:

 • Wykonaj kopię zapasową bazy danych    Podczas procesu naprawy Access może obciąć dane z tabel, które są uszkodzone. Czasami jest możliwość odzyskiwanie danych z kopii zapasowej. Oprócz regularnych strategię tworzenia kopii zapasowych należy utworzyć kopię zapasową, bezpośrednio przed użyciem polecenia Kompaktuj i napraw bazę danych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Ochrona danych za pomocą kopii zapasowych i przywracania.

 • Uzyskać wyłączny dostęp do bazy danych    Operacji kompaktowania i naprawiania wymaga wyłączny dostęp do pliku bazy danych, ponieważ operacja może zakłócać innym użytkownikom. Podczas planowania uruchamianie kompaktowania i naprawiania operacji, tak aby można uniknąć, korzystając z bazy danych w tym samym czasie należy powiadomić innych użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Otwieranie istniejącej bazy danych programu Access.

  Poinformuj użytkowników, jak długo powinni powstrzymać się od używania bazy danych. Jeśli regularnie wykonujesz operacje kompaktowania i naprawiania, zapisuj, jak długo trwają. Umożliwi Ci to dokładniejsze oszacowanie czasu, przez jaki inni użytkownicy powinni powstrzymać się od używania bazy danych.

 • Uzyskiwanie wystarczających uprawnień pliku do bazy danych    Jeśli nie masz wystarczających uprawnień i musisz kompaktowania i naprawiania bazy danych, skontaktuj się z administratorem w celu uzyskania pomocy. Aby uzyskać więcej informacji zobacz zmiany w pliku udostępniania w sieci w systemie Windows 10 i Udostępnianie plików innym osobom.

Początek strony

Automatyczne kompaktowanie i naprawianie podczas zamykania bazy danych

Jeśli chcesz automatycznie kompaktowania i naprawiania bazy danych po jego zamknięciu, można wybrać opcję Kompaktuj przy zamknięciu bazy danych. Ustawienie tej opcji dotyczy tylko bazy danych, która jest obecnie otwarta. Ustaw tę opcję oddzielnie dla każdej bazy danych, którą chcesz automatycznie kompaktowania i naprawiania. W bazach danych dla wielu użytkowników nie można ustawić tę opcję, ponieważ chwilowo mogą zakłócać dostępność bazy danych.

 1. Wybierz pozycję Plik > Opcje.

 2. W oknie dialogowym Opcje programu Access wybierz pozycję Bieżąca baza danych.

 3. W obszarze Opcje aplikacji zaznacz pole wyboru Kompaktuj przy zamknięciu.

 4. Wybierz OK.

 5. Zamknij i ponownie otwórz bazę danych, aby opcje zostały zastosowane.

Początek strony

Ręczne kompaktowanie i naprawianie otwartej bazy danych

 • Wybierz pozycję plik > informacje > Kompaktuj i napraw bazę danych.

  Program Access utworzy kopię bazy danych skompaktowaną i naprawione w tej samej lokalizacji.

Początek strony

Ręczne kompaktowanie i naprawianie bazy danych, który nie jest otwarty

Ta procedura nie można bezpośrednio otworzyć bazy danych programu Access.

 1. Upewnij się, że inni użytkownicy aktualnie jest używany plik bazy danych.

 2. Uruchom program Access.

 3. W programie Access 2013, Access 2016 i 2019 programu Access:

  1. Na stronie Szablony kliknij dwukrotnie pozycję Pusta baza danych.

  2. Wybierz pozycję plik > Zamknij.

 4. Wybierz pozycję Narzędzia bazy danych > Kompaktuj i napraw bazę danych.

 5. W oknie dialogowym Źródłowa baza danych do kompaktowania przejdź do bazy danych, którą chcesz skompaktować i naprawić, a następnie kliknij ją dwukrotnie.

Program Access utworzy kopię bazy danych skompaktowaną i naprawione w tej samej lokalizacji.

Początek strony

Kompaktowanie i naprawianie uszkodzonej bazy danych, gdy program Access wyświetli monit

Podczas próby otwarcia pliku bazy danych, który jest uszkodzony, po wyświetleniu monitu przez program Access do Kompaktuj i napraw bazę danych, wybierz opcję Tak. Może się zdarzyć, dwie czynności:

 • Jeśli program Access całkowicie naprawi uszkodzony plik, zostanie wyświetlony komunikat informujący, że naprawa zakończyła się pomyślnie i należy sprawdzić zawartość bazy danych, aby się upewnić, że wszystko jest w porządku.

 • Jeśli dostęp tylko się częściowo pomyślnie, przechowuje informacje o obiektów bazy danych, których nie można naprawić w systemie tabeli o nazwie MSysCompactErrors. Program Access otworzy tabelę MSysCompactErrors w widoku arkusza danych. Jeśli masz poprzedniej kopii zapasowej przed baza danych została uszkodzona, można użyć tabeli MSysCompactErrors, zdecydować, które obiekty, aby zaimportować do naprawione bazy danych. Aby wyświetlić tabele systemowe, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu nawigacji, a następnie w oknie dialogowym Opcje nawigacji wybierz pozycję Pokaż obiekty.

Początek strony

Dlaczego należy kompaktowania i naprawiania bazy danych

W tym omówieniu wyjaśniono, jak za pomocą polecenia Kompaktuj i napraw bazę danych można zapobiegać następującym problemom, które czasami mogą wpływać na bazę danych, a także jak rozwiązywać te problemy: zwiększanie się rozmiaru plików podczas ich używania oraz uszkodzenia plików.

Rozmiary plików baz danych rosną w trakcie ich używania

W miarę dodawania i aktualizowania danych oraz zmieniania ich projektu plik bazy danych staje się coraz większy. Część tego zwiększenia wynika z dodania danych, ale są też inne przyczyny:

 • Program Access tworzy ukryte obiekty tymczasowe w celu realizowania różnych zadań. Czasami te obiekty tymczasowe pozostają w bazie danych programu Access, chociaż nie są już potrzebne.

 • Po usunięciu obiektu bazy danych zajmowane przez niego miejsce na dysku nie jest automatycznie odzyskiwane — plik bazy danych nadal używa tego miejsca na dysku mimo usunięcia obiektu.

Coraz więcej pozostałości po obiektach tymczasowych w pliku bazy danych powoduje pogorszenie jego wydajności. Obiekty mogą być otwierane wolniej, a uruchamianie zapytań i wykonywanie typowych operacji może trwać dłużej.

Początek strony

Pliki baz danych mogą ulegać uszkodzeniom

W pewnych okolicznościach plik bazy danych może ulec uszkodzeniu. Jeśli plik bazy danych jest udostępniany w sieci i wielu użytkowników jednocześnie bezpośrednio z nim pracuje, występuje pewne niewielkie ryzyko, że ten plik ulegnie uszkodzeniu. Ryzyko uszkodzenia jest nieco większe, jeśli użytkownicy często edytują dane w polach typu Nota. W miarę upływu czasu to ryzyko staje się większe. Ryzyko to można zmniejszyć przy użyciu polecenia Kompaktuj i napraw bazę danych.

Często tego typu uszkodzenia wynikiem problem z modułu Visual Basic for Applications (VBA), a nie stwarzają ryzyka utraty danych. Jednak ten rodzaj uszkodzeń stanowić ryzyko uszkodzenia projekt bazy danych, takich jak utracone kod języka VBA lub nie można używać formularzy.

Uszkodzenie pliku bazy danych rzadko powoduje utratę danych. Zazwyczaj ta utrata jest ograniczona do ostatniej akcji jednego użytkownika, czyli do jednej zmiany danych. Gdy użytkownik rozpoczyna zmienianie danych i zostanie to przerwane — na przykład ze względu na utratę usługi sieciowej — programu Access oznacza plik bazy danych jako uszkodzony. Taki plik można naprawić, ale po zakończeniu naprawy niektórych danych może brakować.

Zobacz też

Ochrona danych za pomocą kopii zapasowych i przywracania

Ustaw ogólne opcje użytkownika

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×