Zapobieganie problemom z plikami baz danych i rozwiązywanie takich problemów za pomocą polecenia Kompaktuj i napraw

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pliki bazy danych można szybko powiększać, podczas ich używania, czasami utrudnić wydajności. Można także od czasu do czasu stają się uszkodzone lub uszkodzony. Za pomocą polecenia Kompaktuj i napraw bazę danych w programie Microsoft Office Access pozwala na umożliwienie lub rozwiązywania tych problemów.

W tym artykule wyjaśniono, jak utworzyć kopię zapasową lub przywrócić bazę danych. Łącza do dodatkowych informacji można znaleźć w sekcji Zobacz też.

W tym artykule

Dlaczego kompaktowania i naprawiania bazy danych

Przed rozpoczęciem

Zapobieganie problemom z plikami baz danych i rozwiązywanie takich problemów za pomocą polecenia Kompaktuj i napraw

Dlaczego kompaktowania i naprawiania bazy danych

To omówienie wyjaśniono, jak za pomocą polecenia Kompaktuj i napraw można ułatwia zapobieganie następujących problemów, które może mieć wpływ na bazie danych: pliki rosnących większe przy użyciu i uszkodzeniu.

Powiększanie plików bazy danych przy użyciu

Dodawanie i aktualizowanie danych, a zmiany jego projektu, plik bazy danych staje się większy. Niektóre wzrostu pochodzą z nowych danych, ale niektóre pochodzą z innych źródeł:

 • Program Access utworzy tymczasowy, ukryte obiekty, które można wykonywać różne zadania. Czasami tych obiektów tymczasowych pozostaną w bazie danych po Access nie jest już potrzebny je.

 • Po usunięciu obiektu bazy danych miejsca na dysku zajęte obiekt nie jest automatycznie skorygowany — plik bazy danych nadal używa tego miejsca na dysku, nawet jeśli obiekt zostanie usunięty.

Plik bazy danych wypełni się pozostaje tymczasowy i usuniętych obiektów, jego wydajność może zmniejsza. Obiekty mogą otworzyć wolniej, kwerendy może trwać dłużej niż normalny, aby uruchomić i typowych operacji zazwyczaj wygląda na to trwać dłużej.

Uwaga: Kompaktowanie Kompresuj danych — jest to plik mniejszy, co eliminuje nieużywane miejsce bazy danych.

Czy uszkodzone pliki bazy danych

W szczególnych okolicznościach mogą ulec uszkodzeniu pliku bazy danych. Jeśli plik bazy danych jest udostępniana w sieci i wiele osób jednocześnie pracować bezpośrednio z plikiem, ten plik ma małe ryzyko uszkodzeniu. Ryzyko uszkodzenia jest nieco zwiększyć, gdy użytkownicy często edytowanie danych w polach typu Nota, a ryzyka rozwoju w czasie. Aby zmniejszyć ryzyko, należy za pomocą polecenia Kompaktuj i napraw.

Często ten typ uszkodzenia wynikiem problem z języka Visual Basic for Applications (VBA) moduł i nie stwarzają ryzyka utraty danych. Jednak ten rodzaj uszkodzeń stanowić ryzyko uszkodzenia projekt bazy danych, takich jak utracone kod języka VBA lub nie można używać formularzy.

Rzadko uszkodzenie pliku bazy danych powoduje utratę danych. Zazwyczaj to jest ograniczone do ostatniej akcji jednego użytkownika; oznacza to, że jeden zmienić danych. Gdy użytkownik zacznie się zmieniać dane i zmiana zostanie przerwany — na przykład ze względu na utratę usługi sieci — dostępu oznacza plik bazy danych jako uszkodzony. Plik jest niemożliwa, ale niektóre dane mogą być widoczne po zakończeniu naprawy.

Porada: Dzielenia bazy danych pomaga zapobiec uszkodzeniu plików bazy danych i ograniczanie utracie danych, zachowując dane w oddzielnym pliku, który użytkownicy nie bezpośredni dostęp.

Program Access wyświetli monit, aby naprawić uszkodzony plik bazy danych

Podczas próby otwarcia pliku bazy danych, który jest uszkodzony, zostanie wyświetlony monit, aby umożliwić automatyczne naprawianie pliku programu Access. Polecenie Kompaktuj i napraw umożliwia też ręcznie naprawić i Otwórz plik uszkodzonej bazy danych.

Jeśli dostęp naprawia całkowicie uszkodzony plik, zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że naprawa zakończyło się pomyślnie i że należy sprawdzić zawartość bazy danych należy upewnić się, że wszystko jest powinny być.

Jeśli dostęp tylko się częściowo pomyślnie, przechowuje informacje o obiektów bazy danych, których nie można naprawić, dzięki czemu można ustalić, co jest potrzebne do odzyskać z kopii zapasowej.

Uwaga: Można ustawić opcję bazy danych, który powoduje, że funkcja kompaktowania i naprawiania Uruchom automatycznie za każdym razem, zamknij konkretnej bazy danych. Jeśli jesteś użytkownikiem tylko bazy danych, należy ustawić tę opcję. W bazach danych dla wielu użytkowników nie można ustawić tę opcję, ponieważ chwilowo mogą zakłócać dostępność bazy danych.

Początek strony

Przed rozpoczęciem

Rozważyć wykonanie następujących czynności przed rozpoczęciem operacji kompaktowania i naprawiania:

 • Zawsze utworzyć kopię zapasową    Podczas procesu naprawy Access może obciąć dane z tabel, które są uszkodzone. Czasami jest możliwość odzyskiwanie danych z kopii zapasowej. Oprócz zwykła strategię tworzenia kopii zapasowych należy utworzyć kopię zapasową, przed użyciem polecenia Kompaktuj i napraw. Aby utworzyć kopię zapasową, należy za pomocą polecenia Wykonaj kopię zapasową bazy danych:

  • Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż pozycję Zarządzaj, a następnie w obszarze Zarządzaj tą bazą danych kliknij polecenie Wykonaj kopię zapasową bazy danych.

 • Automatycznie kompaktowania i naprawiania    Jeśli udostępniasz pojedynczego pliku bazy danych z innymi użytkownikami w sieci, należy ustawić bazę danych, aby automatycznie kompaktowania i naprawiania.

 • Weź pod uwagę Tabela Błędy odzyskiwania systemu    W przypadku nie można naprawić wszystkie obiekty w pliku uszkodzonej bazy danych programu Access, obiekty, których nie można odzyskać zostały wymienione w tabeli o nazwie MSysCompactErrors. Jeśli wystąpią błędy, program Access otworzy tabelę MSysCompactErrors w widok arkusza danych.

  Jeśli masz kopia zapasowa tego przed baza danych została uszkodzona bazy danych, można użyć tabeli MSysCompactErrors, aby określić, które obiekty, który chcesz zaimportować naprawione bazy danych z kopii zapasowej bazy danych.

 • Uzyskać wyłączny dostęp do bazy danych za pomocą polecenia Kompaktuj i napraw    Jeśli jesteś jedyną osobą, która korzysta z bazy danych, możesz pominąć tę sekcję i przejść bezpośrednio do kompaktowania i naprawiania bazy danych.

  Operacji kompaktowania i naprawiania wymaga wyłączny dostęp do pliku bazy danych, ponieważ operacja może zakłócać innym użytkownikom. Podczas planowania uruchamianie kompaktowania i naprawiania operacji, tak aby można uniknąć, korzystając z bazy danych w tym samym czasie należy powiadomić innych użytkowników.

  Poinstruuj użytkowników, jak długo trwa nie mogą one wprowadzać przy użyciu bazy danych. Jeśli uruchamianie Kompaktuj i napraw operacje na bieżąco, rejestrowanie czasu. Następnie można wprowadzić bardziej precyzyjne szacuje, które przekazać innym użytkownikom wytyczne dotyczące czas ich należy unikać bazy danych.

 • Uzyskiwanie wystarczających uprawnienia do uruchomienia operacji kompaktowania i naprawiania    Jeśli używasz pliku bazy danych z wcześniejszych wersji i są częścią grupa robocza, może być niemożliwe do kompaktowania i naprawiania bazy danych na własny. Jeśli nie masz wystarczających uprawnień i musisz kompaktowania i naprawiania bazy danych, skontaktuj się z administratorem grupy roboczej w celu uzyskania pomocy.

Początek strony

Zapobieganie problemom z plikami baz danych i rozwiązywanie takich problemów za pomocą polecenia Kompaktuj i napraw

Automatycznie kompaktowania i naprawiania bazy danych po zamknięciu go

Ręczne kompaktowanie i naprawianie bazy danych

Automatycznie kompaktowania i naprawiania bazy danych po zamknięciu go

Jeśli chcesz automatycznie kompaktowania i naprawiania bazy danych po jego zamknięciu, można wybrać opcję Kompaktuj przy zamknięciu bazy danych.

Uwaga: Ustawienie tej opcji dotyczy tylko bazy danych, która jest obecnie otwarta. Należy ustawić tę opcję oddzielnie dla każdej bazy danych, którą chcesz automatycznie kompaktowania i naprawiania.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.

 2. W oknie dialogowym Opcje programu Access kliknij przycisk Bieżąca baza danych.

 3. W obszarze Opcje aplikacji zaznacz pole wyboru Kompaktuj przy zamknięciu.

Początek strony

Ręczne kompaktowanie i naprawianie bazy danych

Oprócz lub zamiast za pomocą opcji Kompaktuj przy zamknięciu bazy danych możesz ręcznie uruchomić polecenia Kompaktuj i napraw. Polecenie może zostać uruchomiony podczas otwierania bazy danych, a polecenie można uruchomić w bazie danych, który nie jest otwarty. Możesz również utworzyć skrót na pulpicie, którą wykonuje polecenie Kompaktuj i napraw w określonego pliku bazy danych.

Kompaktowanie i naprawianie otwartej bazy danych

Uwaga: Jeśli inni użytkownicy są również obecnie używane pliku bazy danych, nie można wykonać operacji kompaktowania i naprawiania.

 • Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Zarządzaj, a następnie w obszarze Zarządzaj tą bazą danych, kliknij polecenie Kompaktuj i napraw bazę danych.

Kompaktowanie i naprawianie bazy danych, który nie jest otwarty

Uwaga: Jeśli inni użytkownicy są obecnie używane pliku bazy danych, nie można wykonać operacji kompaktowania i naprawiania. Podczas operacji kompaktowania i naprawiania, nikt nie będzie można użyć pliku bazy danych.

 1. Uruchom program Access, ale nie można otwierać bazy danych.

 2. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Zarządzaj, a następnie w obszarze Zarządzaj tą bazą danych, kliknij polecenie Kompaktuj i napraw bazę danych.

 3. W oknie dialogowym Baza danych do kompaktowania przejdź do, a następnie kliknij dwukrotnie bazę danych, którą chcesz kompaktowania i naprawiania.

Tworzenie skrótu na pulpicie, kompaktowanie i naprawa konkretnej bazy danych

Możesz utworzyć skrót na pulpicie, używanego do kompaktowania i naprawiania konkretnej bazy danych.

Przed rozpoczęciem należy sprawdzić lokalizację pliku Msaccess.exe na Twoim komputerze. Pliku Msaccess.exe zazwyczaj znajduje się w następującym folderze:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12

Jeśli plik Msaccess.exe nie znajduje się w tej lokalizacji, wyszukaj go i zanotuj jego pełną ścieżkę.

Tworzenie skrótu pulpitu   

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit, wskaż polecenie Nowy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie skrót.

 2. Na pierwszej stronie Kreatora tworzenia skrótu, w polu Wpisz lokalizację elementu wpisz podwójny cudzysłów (""), wpisz pełną ścieżkę do pliku Msaccess.exe (łącznie z nazwą pliku), a następnie wpisz inną podwójny cudzysłów. (Alternatywnie, kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować i wybrać plik. W tym przypadku znaki cudzysłowu są automatycznie dodawane.)

  Na przykład wpisz:"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\msaccess.exe"

 3. Po cudzysłowie zamykającym wpisz spację, a następnie wpisz pełną ścieżkę do bazy danych, którą chcesz kompaktowania i naprawiania. Jeśli ścieżka zawiera spacje, ujmij ścieżkę w cudzysłowie. Wpisz kolejną spację, a następnie wpisz/compact.

  Na przykład wpisz: opcji "C:\My Folder\My Database.accdb"

 4. Kliknij przycisk Dalej.

 5. W polu Wpisz nazwę tego skrótu wpisz nazwę dla skrótu, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Kreator utworzy skrót i umieszcza ją na komputerze stacjonarnym.

 6. W dowolnym momencie Kompaktuj i napraw bazę danych, kliknij dwukrotnie ten skrót.

  Porada: Aby dodać skrót do Start menu, kliknij prawym przyciskiem myszy skrót, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Przypnij do Start menu.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×