Zapobieganie obcinaniu wstawionych łączy zawierających spacje

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W przypadku wprowadzenia tekstu, który program Outlook zidentyfikuje jako łącze, jest on automatycznie zamieniany na łącze. Łącza są zazwyczaj podkreślane.

Zazwyczaj ta funkcja działa poprawnie. Jednak w przypadku, gdy tekst tworzący łącze zawiera spacje, program Microsoft Outlook obcina łącze po pierwszej spacji. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy pierwsza spacja znajduje się w ścieżce sieciowej lub w adresie pliku.

Na przykład po wpisaniu \\networkshare\February wydatków w lutym.xls w treści wiadomości, Outlook Konwertuje pierwszą część tekstu do łącza, tak jak w poniższym przykładzie:

\\networkshare\February

To nie jest prawidłowe łącze do pliku.

Aby zachować spacje w tekście łącza, należy umieścić łącze między cudzysłowami ostrokątnymi, jak to przedstawiono w przykładach poniżej:

< \\networkshare\February wydatków w lutym.xls > lub < http://www.contoso.com/finance/February wydatków w lutym.xls >

Cały tekst znajdujący się w cudzysłowach ostrokątnych zostanie potraktowany jako łącze, dzięki czemu adresat otrzyma w wiadomości kompletne łącze do pliku.

Łącze można także wstawić przy użyciu polecenia Hiperłącze.

  1. W nowej wiadomości kliknij przycisk Wstaw.

  2. W grupie Łącza kliknij pozycję Hiperłącze.

Polecenie Hiperłącze na wstążce

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×