Zapobieganie modyfikowaniu ostatecznej wersji pliku

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Użyj polecenia Oznacz jako wersję ostateczną, aby plik programu Word, Excel lub PowerPoint był tylko do odczytu. Po oznaczeniu pliku jako wersji ostatecznej wpisywanie, polecenia edytowania i znaczniki korekty są wyłączone, plik staje się plikiem tylko do odczytu, a właściwość Stan dokumentu jest ustawiana na wartość Wersja ostateczna.

Uwagi : 

 • Polecenie Oznacz jako wersję ostateczną nie jest funkcją zabezpieczeń. Każdy odbiorca elektronicznej kopii pliku oznaczonego jako wersja ostateczna może uzyskać możliwość jego edycji, usuwając oznaczenie pliku jako wersji ostatecznej.

 • Jeśli chcesz szyfrować prezentacji za pomocą hasła lub ograniczyć, kto może edytować, zobacz Dodawanie lub usuwanie ochrony dokumentu, skoroszytu lub prezentacji.

Co chcesz zrobić?

Oznaczanie pliku jako wersji ostatecznej

Umożliwianie edycji pliku oznaczonego jako wersja ostateczna

Oznaczanie pliku jako wersji ostatecznej

Gdy użytkownik kliknie polecenie Oznacz jako wersję ostateczną w celu oznaczenia pliku jako wersji ostatecznej, komunikat informujący, że plik został oznaczony jako wersja ostateczna w celu zapobieżenia edytowaniu go.

 1. W pliku programu Word, PowerPoint lub Excel kliknij pozycję Plik > Informacje > Chroń (dokument, prezentację lub skoroszyt) > Oznacz jako wersję ostateczną. Poniższy zrzut ekranu przedstawia pozycję Oznacz jako wersję ostateczną w programie Excel 2016.

Pozycja Oznacz jako wersję ostateczną w programie Office 2016 Excel

Uwaga : W pakiecie Office 2010 i Office 2013 opcja Oznacz jako wersję ostateczną znajduje się w obszarze Uprawnienia. Poniższy zrzut ekranu przedstawia pozycję Oznacz jako wersję ostateczną w programie Excel 2013.

Pozycja Oznacz jako wersję ostateczną w oknie Chronienie skoroszytu
 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, a następnie kliknij polecenie Oznacz jako wersję ostateczną.

 2. Kliknij przycisk OK dwa razy.

  Uwagi : 

  • Aby określić, jeśli prezentacji został oznaczony jako wersja ostateczna, poszukaj Oznacz jako wersję ostateczną ikonę na pasku stanu w lewej dolnej części okna programu PowerPoint jak pokazano na poniższym rysunku:

  • Ikona polecenia Oznacz jako wersję ostateczną jest wyświetlana na pasku stanu dokumentów oznaczonych jako wersje ostateczne.

Umożliwianie edycji pliku oznaczonego jako wersja ostateczna

Polecenie Oznacz jako wersję ostateczną jest zaznaczone w plikach oznaczonych jako wersja ostateczna. Jeśli chcesz umożliwić edytowanie pliku oznaczonego jako wersja ostateczna, możesz wykonać powyższą procedurę, aby kliknąć ponownie polecenie Oznacz jako wersję ostateczną.

Uwaga : Oznaczenie pliku jako wersji ostatecznej sygnalizuje również ikona polecenia Oznacz jako wersję ostateczną na pasku stanu.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×