Zapisywanie zaproszenia do obszaru roboczego programu Groove jako pliku

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zapisywanie zaproszenia jako pliku jest elastyczną alternatywą dla zapraszania osób do obszaru roboczego programu Groove. Do zaakceptowania zaproszenia i odebrania obszaru roboczego wystarczy otwarcie pliku z zaproszeniem. Zapisany plik z zaproszeniem można na przykład:

 • wysłać jako załącznik do wiadomości e-mail do odbiorców indywidualnych lub grupowych;

 • skopiować na dyskietkę i dostarczyć do wybranych osób, tak aby plik z zaproszeniem można było traktować jako kopię zapasową zaproszenia;

 • ogłosić na serwerze plików, aby umożliwić zaakceptowanie zaproszenia wszystkim osobom z odpowiednim dostępem do sieci;

 • umieścić w narzędziu Dokumenty w innym obszarze roboczym;

 • ogłosić na stronie sieci Web, aby wszystkim osobom z dostępem do tej witryny umożliwić pobranie zaproszenia i dołączenie do obszaru roboczego.

Uwaga : Jeśli wyśle się plik z zaproszeniem do obszaru roboczego, obszar roboczy można wysłać wyłącznie z komputera, na którym został utworzony plik z zaproszeniem. Dlatego obszar roboczy może zostać wysłany tylko wtedy, gdy osoba wysyłająca jest w trybie online.

Aby zapisać zaproszenie do obszaru roboczego jako plik:

 1. Przejdź do obszaru roboczego.

 2. Kliknij kartę Obszar roboczy, kliknij pozycję Zaproś uczestników, a następnie kliknij pozycję Zapisz zaproszenie jako plik.

 3. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby określić lokalizację, w której ma zostać zapisany plik z zaproszeniem, lub wpisz ścieżkę w polu nazwy pliku.

 4. Wybierz rolę, którą chcesz przypisać w zaproszeniu.

  W pliku z zaproszeniem można przypisać tylko jedną rolę. Jeśli użytkownik jest menedżerem w obszarze roboczym, może podwyższać role uczestników w momencie ich dołączania do obszaru roboczego. Ról tych jednak nie można już później obniżyć.

 5. Aby wymagać potwierdzenia zaakceptowania przez odbiorców obszaru roboczego, kliknij pozycję Wymagaj potwierdzenia akceptacji.

  Funkcja ta jest przydatna ze względów bezpieczeństwa. Umożliwia ona weryfikację tożsamości każdego odbiorcy przed wysłaniem obszaru roboczego.

 6. Kliknij przycisk OK.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×