Zapisywanie w formacie XPS

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pliki można zapisywać tak, aby uniemożliwić ich zmienianie, zachowując możliwość łatwego udostępniania i drukowania. Programy pakietu Microsoft Office umożliwiają zapisywanie plików w formacie XPS (XML Paper Specification) bez używania dodatkowego oprogramowania bądź dodatków.

Formatu XPS warto używać, gdy zapisywany jest plik:

 • mający jednakowy wygląd na większości komputerów,

 • mający niewielki rozmiar pliku,

 • zgodny z formatem branżowym.

Przykładem zastosowania plików XPS mogą być życiorysy, dokumenty prawne, biuletyny, pliki przeznaczone wyłącznie do odczytu i drukowania oraz dokumenty przeznaczone do druku profesjonalnego.

Możesz również zapisać plik w formacie PDF, aby uzyskać ten sam efekt.

Zapisywanie pliku w formacie XPS

Którego programu pakietu Office używasz?

Access (tabele i raporty)

Excel

OneNote

PowerPoint

Project

Publisher

Visio

Word

Modyfikowanie pliku XPS

Access (tabele i raporty)

 1. Otwórz tabelę lub raport, który chcesz opublikować jako plik PDF.

 2. Na karcie Dane zewnętrzne w grupie Eksportowanie kliknij przycisk PDF lub XPS.

  Obraz przycisku PDF lub XPS

 3. W polu Nazwa pliku wpisz lub wybierz nazwę dokumentu.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Dokument XPS.

  • Jeśli dokument wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 5. Kliknij przycisk Opcje, aby ustawić stronę do wydrukowania, określić, czy znaczniki mają być drukowane, oraz wybrać opcje wydruku. Kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij pozycję Opublikuj.

Początek strony

Program Excel

Te informacje dotyczą również programu Microsoft Excel Starter 2010.

Uwaga :  Arkuszy programu Power View nie można zapisywać jako plików XPS.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Zapisz jako.
  Aby wyświetlić okno dialogowe Zapisywanie jako w programie Excel 2013 lub w programie Excel 2016, trzeba wybrać lokalizację i folder.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, jeśli jeszcze nie została wprowadzona.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Dokument XPS.

  • Aby bezpośrednio po zapisaniu otworzyć plik w wybranym formacie, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu.

  • Jeśli dokument wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 5. Kliknij przycisk Opcje, aby ustawić stronę do wydrukowania, określić, czy znaczniki mają być drukowane, oraz wybrać opcje wydruku. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Program OneNote

OneNote 2013 i OneNote 2016

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Eksportuj.

 3. W obszarze Eksportuj bieżące kliknij część notesu, którą chcesz zapisać w formacie PDF.

 4. W obszarze Wybierz format kliknij pozycję Plik XPS (*.xps), a następnie kliknij przycisk Eksportuj.

 5. W oknie dialogowym Zapisywanie jako w polu Nazwa pliku wpisz nazwę notesu.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

2010 programu OneNote

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie kliknij opcję odpowiadającą części notesu, którą chcesz zapisać jako plik PDF.

 3. W obszarze Zapisz sekcję jako kliknij pozycję Dokument XPS, a następnie kliknij przycisk Zapisz jako.

 4. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę notesu.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Program PowerPoint

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Zapisz jako.
  Aby wyświetlić okno dialogowe Zapisywanie jakoPowerPoint 2013 lub w programie PowerPoint 2016, trzeba wybrać lokalizację i folder.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, jeśli jeszcze nie została wprowadzona.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Dokument XPS.

  • Aby bezpośrednio po zapisaniu otworzyć plik w wybranym formacie, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu.

  • Jeśli dokument wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 5. Kliknij przycisk Opcje, aby ustawić stronę do wydrukowania, określić, czy znaczniki mają być drukowane, oraz wybrać opcje wydruku. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Program Project

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Zapisz jako.
  Aby wyświetlić okno dialogowe Zapisywanie jako w programie Project 2016 lub Project 2013, trzeba wybrać lokalizację i folder.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, jeśli jeszcze nie została wprowadzona.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Dokument XPS, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 5. W oknie dialogowym Opcje eksportowania dokumentów wybierz ustawienie Zakres publikowania, określając wartości ustawień Dołącz informacje niedrukowalne i Zgodność ze standardem ISO 19500-1 (dotyczy tylko plików PDF).

Początek strony

Program Publisher

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.
  Aby wyświetlić okno dialogowe Zapisywanie jako w programie Publisher 2013 lub Publisher 2016, należy wybrać lokalizację i folder.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, jeśli jeszcze nie została wprowadzona.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Dokument XPS.

 5. Aby zmienić sposób optymalizacji dokumentu, kliknij pozycję Zmień.

  • Aby zmienić opcje dotyczące rozdzielczości obrazów i informacji niedrukowalnych, kliknij pozycję Zaawansowane.

  • Aby zmienić opcje drukowania dokumentu, kliknij przycisk Opcje wydruku.

  • Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

 6. Aby bezpośrednio po zapisaniu otworzyć plik w wybranym formacie, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Program Visio

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.
  Aby wyświetlić okno dialogowe Zapisywanie jako w programie Visio 2013 lub Visio 2016, należy wybrać lokalizację i folder.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, jeśli jeszcze nie została wprowadzona.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Dokument XPS.

  • Jeśli chcesz, aby otworzyć plik w wybranym formacie po zapisaniu, wybierz pozycję Otwórz plik po opublikowaniu pola wyboru (w programie Visio 2016, wybierz pozycję automatycznie wyświetlić pliku po zapisaniu ).

  • Jeśli dokument wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 5. Kliknij przycisk Opcje, aby ustawić stronę do wydrukowania, określić, czy znaczniki mają być drukowane, oraz wybrać opcje wydruku. Kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Program Word

Te informacje dotyczą również programu Microsoft Word Starter 2010.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Zapisz jako.
  Aby wyświetlić okno dialogowe Zapisywanie jakoWord 2013 lub w programie Word 2016, trzeba wybrać lokalizację i folder.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, jeśli jeszcze nie została wprowadzona.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Dokument XPS.

  • Aby bezpośrednio po zapisaniu otworzyć plik w wybranym formacie, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu.

  • Jeśli dokument wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 5. Kliknij przycisk Opcje, aby ustawić stronę do wydrukowania, określić, czy znaczniki mają być drukowane, oraz wybrać opcje wydruku. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Modyfikowanie pliku XPS

Pliki XPS nie powinny być zmieniane, więc nie ma możliwości łatwego konwertowania takich plików na inny format pliku ani zapisywania ich w innym formacie pliku, jeśli nie jest dostępny plik źródłowy.

Zmienić XPS plik pióro ooryginalny plik pakietu Office w programie pakietu Office, wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie ponownie zapisz plik w formacie XPS.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×