Zapisywanie w formacie PDF

W programach pakietu Office możesz zapisywać pliki w formacie PDF, co pozwala je udostępniać i drukować w komercyjnych punktach usług poligraficznych. Nie wymaga to żadnego innego oprogramowania ani dodatków.

Uwaga : 14 czerwca 2016 r.: Gdy próbujesz zapisać lub wyeksportować prezentację, dokument lub arkusz kalkulacyjny jako plik PDF, program PowerPoint 2016, Word 2016 lub Excel 2016 ulega awarii. W przypadku programu PowerPoint ten problem został usunięty 14 czerwca 2016 r. Aby uzyskać najnowsze aktualizacje, kliknij pozycję Plik > Konto > Opcje aktualizacji > Aktualizuj teraz. W przypadku programów Word i Excel spróbuj uaktualnić lub usunąć najnowszą dostępną wersję programu Digital Guardian Agent. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://digitalguardian.com.

Ważne : Po zapisaniu pliku w formacie PDF nie możesz przekonwertować go z powrotem do formatu pliku pakietu Office bez użycia specjalistycznego oprogramowania lub dodatku innej firmy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Modyfikowanie pliku PDF w tym artykule.

Którego programu pakietu Office używasz?

Access (tabele i raporty)

Excel

OneNote

PowerPoint

Project

Publisher

Visio

Word

Modyfikowanie pliku PDF

Co to jest format PDF?

Access (tabele i raporty)

 1. Otwórz tabelę lub raport, który chcesz opublikować jako plik PDF.

 2. Na karcie Dane zewnętrzne w grupie Eksportowanie kliknij przycisk PDF lub XPS.

  Obraz przycisku PDF lub XPS

 3. W polu Nazwa pliku wpisz lub wybierz nazwę dokumentu.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf).

  • Jeśli dokument wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 5. Kliknij przycisk Opcje, aby ustawić stronę do wydrukowania, określić, czy znaczniki mają być drukowane, oraz wybrać opcje wydruku. Kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij pozycję Opublikuj.

Początek strony

Excel

Te informacje dotyczą również programu Microsoft Excel Starter 2010.

Uwaga : Arkuszy programu Power View nie można zapisywać jako plików PDF.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.
  Aby wyświetlić okno dialogowe Zapisywanie jako w programie Excel 2013 lub Excel 2016, należy wybrać lokalizację i folder.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, jeśli jeszcze nie została wprowadzona.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf).

  • Aby bezpośrednio po zapisaniu otworzyć plik w wybranym formacie, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu.

  • Jeśli dokument wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 5. Kliknij przycisk Opcje, aby ustawić stronę do wydrukowania, określić, czy znaczniki mają być drukowane, oraz wybrać opcje wydruku. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

OneNote

OneNote 2013 i OneNote 2016

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Eksportuj.

 3. W obszarze Eksportuj bieżące kliknij część notesu, którą chcesz zapisać w formacie PDF.

 4. W obszarze Wybierz format kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf), a następnie kliknij przycisk Eksportuj.

 5. W oknie dialogowym Zapisywanie jako w polu Nazwa pliku wpisz nazwę notesu.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

OneNote 2010

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie kliknij opcję odpowiadającą części notesu, którą chcesz zapisać jako plik PDF.

 3. W obszarze Zapisz sekcję jako kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf), a następnie kliknij pozycję Zapisz jako.

 4. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę notesu.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

PowerPoint

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.
  Aby wyświetlić okno dialogowe Zapisywanie jako w programie PowerPoint 2013 i PowerPoint 2016, należy wybrać lokalizację i folder.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, jeśli jeszcze nie została wprowadzona.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf).

  • Aby bezpośrednio po zapisaniu otworzyć plik w wybranym formacie, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu.

  • Jeśli dokument wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 5. Kliknij przycisk Opcje, aby ustawić stronę do wydrukowania, określić, czy znaczniki mają być drukowane, oraz wybrać opcje wydruku. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Project

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.
  Aby wyświetlić okno dialogowe Zapisywanie jako w programie Project 2013 lub Project 2016, należy wybrać lokalizację i folder.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, jeśli jeszcze nie została wprowadzona.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf), a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 5. W oknie dialogowym Opcje eksportowania dokumentów wybierz ustawienie Zakres publikowania, określając wartości ustawień Dołącz informacje niedrukowalne i Zgodność ze standardem ISO 19500-1 (dotyczy tylko plików PDF).

Początek strony

Publisher

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.
  Aby wyświetlić okno dialogowe Zapisywanie jako w programie Publisher 2013 lub Publisher 2016, należy wybrać lokalizację i folder.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, jeśli jeszcze nie została wprowadzona.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf).

 5. Aby zmienić sposób optymalizacji dokumentu, kliknij pozycję Zmień. (Kliknij pozycję Opcje w programie Publisher 2013 lub Publisher 2016).

  • Wprowadź odpowiednie zmiany w rozdzielczości obrazów i informacji niedrukowalnych.

  • Aby zmienić opcje drukowania dokumentu, kliknij przycisk Opcje wydruku.

  • Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

 6. Aby bezpośrednio po zapisaniu otworzyć plik w wybranym formacie, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Visio

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.
  Aby wyświetlić okno dialogowe Zapisywanie jako w programie Visio 2013 lub Visio 2016, należy wybrać lokalizację i folder.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, jeśli jeszcze nie została wprowadzona.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf).

  • Aby bezpośrednio po zapisaniu otworzyć plik w wybranym formacie, zaznacz pole wyboru Automatycznie wyświetl plik po zapisaniu.

  • Jeśli dokument wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 5. Kliknij przycisk Opcje, aby ustawić stronę do wydrukowania, określić, czy znaczniki mają być drukowane, oraz wybrać opcje wydruku. Kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Word

Te informacje dotyczą również programu Microsoft Word Starter 2010.

Aby zapoznać się z procedurą dla programów Word 2013 i Word 2016, zobacz Konwertowanie dokumentu do formatu PDF.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.
  Aby wyświetlić okno dialogowe Zapisywanie jako w programie Word 2013 i Word 2016, należy wybrać lokalizację i folder.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, jeśli jeszcze nie została wprowadzona.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf).

  • Aby bezpośrednio po zapisaniu otworzyć plik w wybranym formacie, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu.

  • Jeśli dokument wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 5. Kliknij przycisk Opcje, aby ustawić stronę do wydrukowania, określić, czy znaczniki mają być drukowane, oraz wybrać opcje wydruku. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Modyfikowanie pliku PDF

Ponieważ jednym z zadań formatu PDF jest zapobieganie modyfikowaniu plików, niełatwo przekonwertować taki plik na inny format pliku ani zapisać go w innym formacie pliku, jeśli nie jest dostępny plik źródłowy.

Aby zmodyfikować plik PDF, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Otwórz oryginalny plik pakietu Office w odpowiednim programie pakietu Office, wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie ponownie zapisz plik w formacie PDF.

 • Aby przekonwertować plik PDF w programach Word 2013 i Word 2016, zobacz Edycja zawartości pliku PDF w programie Word.

 • Użyj aplikacji innej firmy, na przykład programu Adobe Acrobat do obsługi plików PDF, lub odwiedź Sklep Office, aby znaleźć inne produkty służące do konwertowania. Po zakupie rozwiązania innej firmy postępuj zgodnie z instrukcjami instalowania i użytkowania podanymi przez dostawcę.

Uwaga : Produkty innych firm omawiane w tym artykule są tworzone przez dostawców niezależnych od firmy Microsoft i firma Microsoft nie udziela jakichkolwiek gwarancji, dorozumianych ani innych, co do ich wydajności i niezawodności.

Początek strony

Co to jest format PDF?

 • PDF (Portable Document Format)     Format PDF zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie pliku. Plik w formacie PDF zachowuje zamierzony format podczas wyświetlania go w trybie online i drukowania. Format PDF sprawdza się także w przypadku dokumentów, które będą powielane metodami drukowania komercyjnego. Wiele firm i organizacji akceptuje informacje w formacie PDF, a przeglądarki są dostępne na większej liczbie platform niż w przypadku formatu XPS.

  Ważne : Aby można było wyświetlać pliki PDF, na komputerze musi być zainstalowany program do odczytu dokumentów PDF, taki jak program Acrobat Reader udostępniany przez firmę Adobe Systems.

Początek strony

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×