Zapisywanie w formacie PDF

Aby zachować format pliku w przypadku udostępniania plików innym osobom lub komercyjnego drukowania plików, można zapisać pliki w formacie PDF za pomocą programów pakietu Office bez konieczności używania innych programy ani dodatków. Użycie formatu PDF ma następujące zalety:

 • Jednakowy wygląd na większości komputerów.

 • Mniejszy rozmiar pliku.

 • Zgodność z formatem branżowym.

Jako przykład można wymienić życiorysy, dokumenty prawne, biuletyny, pliki przeznaczone tylko do odczytu i wydruku oraz pliki przeznaczone do drukowania metodami profesjonalnymi.

Podobne efekty można uzyskać, zapisując pliki w formacie XPS. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zapisywanie w formacie XPS.

Ważne   Po zapisaniu dokumentu w formacie pliku PDF nie można przekonwertować go z powrotem na dokument pakietu Microsoft Office bez użycia specjalistycznego oprogramowania lub dodatku innego producenta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzanie zmian w pliku PDF w tym artykule.

Którego programu pakietu Office używasz?

Program Access (tabele i raporty)

Program Excel

Program OneNote

Program PowerPoint

Program Project

Program Publisher

Program Visio

Program Word

Program Access (tabele i raporty)

 1. Otwórz tabelę lub raport, który chcesz opublikować jako plik PDF.

 2. Na karcie Dane zewnętrzne w grupie Eksportowanie kliknij przycisk PDF lub XPS.

  Obraz przycisku PDF lub XPS

 3. W polu Nazwa pliku wpisz lub wybierz nazwę dokumentu.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf).

  • Jeśli dokument wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 5. Kliknij przycisk Opcje, aby ustawić stronę do wydrukowania, określić, czy znaczniki mają być drukowane, oraz wybrać opcje wydruku. Kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Publikuj.

Początek strony

Program Excel

Te informacje dotyczą również programu Microsoft Excel Starter 2010.

Uwaga   Arkuszy programu Power View nie można zapisywać jako plików PDF.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.
  Aby wyświetlić okno dialogowe Zapisywanie jako w programie Excel 2013, trzeba wybrać lokalizację i folder.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, jeśli jeszcze nie została wprowadzona.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf).

  • Aby bezpośrednio po zapisaniu otworzyć plik w wybranym formacie, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu.

  • Jeśli dokument wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 5. Kliknij przycisk Opcje, aby ustawić stronę do wydrukowania, określić, czy znaczniki mają być drukowane, oraz wybrać opcje wydruku. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Program OneNote

OneNote 2013

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Eksportuj.

 3. W obszarze Eksportuj bieżące kliknij część notesu, którą chcesz zapisać w formacie PDF.

 4. W obszarze Wybierz format kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf), a następnie kliknij przycisk Eksportuj.

 5. W oknie dialogowym Zapisywanie jako w polu Nazwa pliku wpisz nazwę notesu.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

2010 programu OneNote

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie kliknij opcję odpowiadającą części notesu, którą chcesz zapisać jako plik PDF.

 3. W obszarze Zapisz sekcję jako kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf), a następnie kliknij pozycję Zapisz jako.

 4. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę notesu.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Program PowerPoint

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.
  Aby wyświetlić okno dialogowe Zapisywanie jako w programie PowerPoint 2013, trzeba wybrać lokalizację i folder.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, jeśli jeszcze nie została wprowadzona.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf).

  • Aby bezpośrednio po zapisaniu otworzyć plik w wybranym formacie, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu.

  • Jeśli dokument wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 5. Kliknij przycisk Opcje, aby ustawić stronę do wydrukowania, określić, czy znaczniki mają być drukowane, oraz wybrać opcje wydruku. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Program Project

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.
  Aby wyświetlić okno dialogowe Zapisywanie jako w programie , trzeba wybrać lokalizację i folder.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, jeśli jeszcze nie została wprowadzona.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf), a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 5. W oknie dialogowym Opcje eksportowania dokumentów wybierz ustawienie Zakres publikowania, określając wartości ustawień Dołącz informacje niedrukowalne i Zgodność ze standardem ISO 19500-1 (dotyczy tylko plików PDF).

Początek strony

Program Publisher

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.
  Aby wyświetlić okno dialogowe Zapisywanie jako w programie Publisher 2013, trzeba wybrać lokalizację i folder.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, jeśli jeszcze nie została wprowadzona.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf).

 5. Aby zmienić sposób optymalizacji dokumentu, kliknij pozycję Zmień.

  • Aby zmienić opcje dotyczące rozdzielczości obrazów i informacji niedrukowalnych, kliknij pozycję Zaawansowane.

  • Aby zmienić opcje drukowania dokumentu, kliknij przycisk Opcje wydruku.

  • Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

 6. Aby bezpośrednio po zapisaniu otworzyć plik w wybranym formacie, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Program Visio

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.
  Aby wyświetlić okno dialogowe Zapisywanie jako w programie Visio 2013, trzeba wybrać lokalizację i folder.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, jeśli jeszcze nie została wprowadzona.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf).

  • Aby bezpośrednio po zapisaniu otworzyć plik w wybranym formacie, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu.

  • Jeśli dokument wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 5. Kliknij przycisk Opcje, aby ustawić stronę do wydrukowania, określić, czy znaczniki mają być drukowane, oraz wybrać opcje wydruku. Kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Program Word

Te informacje dotyczą również programu Microsoft Word Starter 2010.

Aby zapoznać się z procedurą dla programu Word 2013, zobacz Konwertowanie dokumentu do formatu PDF.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.
  Aby wyświetlić okno dialogowe Zapisywanie jako w programie Word 2013, trzeba wybrać lokalizację i folder.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku, jeśli jeszcze nie została wprowadzona.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF (*.pdf).

  • Aby bezpośrednio po zapisaniu otworzyć plik w wybranym formacie, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu.

  • Jeśli dokument wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 5. Kliknij przycisk Opcje, aby ustawić stronę do wydrukowania, określić, czy znaczniki mają być drukowane, oraz wybrać opcje wydruku. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Modyfikowanie pliku PDF

Ponieważ jednym z zadań formatu PDF jest zapobieganie modyfikowaniu plików, nie łatwo jest przekonwertować taki plik na inny format pliku ani zapisać go w innym formacie pliku, jeśli nie jest dostępny plik źródłowy.

Aby zmodyfikować plik PDF, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Otwórz oryginalny plik pakietu Office w odpowiednim programie pakietu Office, wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie ponownie zapisz plik w formacie PDF.

 • Użyj aplikacji innej firmy, na przykład programu Adobe Acrobat do obsługi plików PDF, lub odwiedź Sklep Office, aby znaleźć inne produkty służące do konwertowania. Po zakupie rozwiązania innej firmy postępuj zgodnie z instrukcjami instalowania i użytkowania podanymi przez dostawcę.

Uwaga   Produkty innych firm omawiane w tym artykule są tworzone przez dostawców niezależnych od firmy Microsoft i firma Microsoft nie udziela jakichkolwiek gwarancji, dorozumianych ani innych, co do ich wydajności i niezawodności.

Początek strony

Co to jest format PDF?

 • PDF (Portable Document Format)     Format PDF zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie pliku. Plik w formacie PDF zachowuje zamierzony format podczas wyświetlania go w trybie online i drukowania. Format PDF sprawdza się także w przypadku dokumentów, które będą powielane metodami drukowania komercyjnego. Wiele firm i organizacji akceptuje informacje w formacie PDF, a przeglądarki są dostępne na większej liczbie platform niż w przypadku formatu XPS.

  Ważne   Aby można było wyświetlać pliki PDF, na komputerze musi być zainstalowany program do odczytu dokumentów PDF, taki jak program Acrobat Reader udostępniany przez firmę Adobe Systems.

Początek strony

Dotyczy: Access 2013, Access 2010, Excel 2013, Excel 2010, InfoPath 2013, InfoPath 2010, OneNote 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2013, Publisher 2010, Visio 2013, Visio 2010, Word 2010, Excel Starter, Visio Standard 2010, Word Starter, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Visio 2016 Preview, InfoPath Edit Mode 2010, Office Shared 2013Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język