Zapisywanie w formacie PDF

Ważne   Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli plik pakietu Microsoft Office 2007 ma być udostępniany, ale jego format ma pozostać bez zmian, warto zapisać ten plik w formacie PDF.

W tym artykule

Co to jest format PDF?

Zapisywanie w formacie PDF w programie pakietu Office

Co to jest format PDF?

Format PDF (Portable Document Format) zapewnia zachowanie formatowania drukowanych i wyświetlanych plików. Format PDF jest również przydatny w przypadku używania metod drukowania komercyjnego.

Ważne   

 • Nie ma możliwości PDF? Pobierz i zainstaluj program Acrobat od Firmy Adobe Systems.

 • Aby wyświetlić plik PDF, Pobierz i zainstaluj program Adobe Acrobat reader na tym komputerze z Adobe Systems. Kliknij przycisk Pobierz program Adobe Reader.

 • Do tworzenia plików PDF, Pobierz i zainstaluj program Acrobat od Firmy Adobe Systems.

Zapisywanie w formacie PDF w programie pakietu Office

Na liście poniżej znaleźć program Microsoft Office 2007, którego używasz, aby dowiedzieć się więcej na temat zapisywania w formacie PDF.

Którego programu z pakietu Microsoft Office 2007 używasz?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

PowerPoint

Program Publisher:

Program Visio:

Word

Access

 1. Otwórz tabelę lub raport, który chcesz opublikować jako plik PDF.

 2. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, wskaż strzałkę obok polecenia Zapisz jako, a następnie kliknij opcję PDF lub XPS.

 3. Na liście Nazwa pliku wpisz lub wybierz nazwę pliku.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF.

 5. Aby otworzyć plik natychmiast po jego zapisaniu, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu. To pole wyboru jest dostępne tylko wtedy, gdy na komputerze jest zainstalowany program do czytania dokumentów PDF.

 6. Dla opcji Optymalizuj wykonaj jedną z następujących czynności w zależności od tego, co jest ważniejsze — rozmiar pliku czy jakość wydruku:

  • Jeśli tabela lub raport wymaga wysokiej jakości wydruku, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli jakość wydruku jest mniej ważna niż rozmiar pliku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 7. Aby określić różne opcje dla pliku, kliknij przycisk Opcje. Łącza do dodatkowych informacji o opcjach można znaleźć w sekcji Zobacz też. Kliknij przycisk OK.

 8. W oknie dialogowym Publikowanie jako pliku PDF lub XPS kliknij przycisk Opublikuj.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w pliku PDF po zapisaniu go, powrócić do oryginalnego pliku Microsoft Office 2007 w którym został utworzony i ponownie zapisz plik jako plik PDF. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz więcej informacji na temat pliku PDF i XPS formaty.

Początek strony

Excel

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, wskaż strzałkę obok polecenia Zapisz jako, a następnie kliknij opcję PDF lub XPS.

 2. Na liście Nazwa pliku wpisz lub wybierz nazwę skoroszytu.

 3. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF.

 4. Aby otworzyć plik natychmiast po jego zapisaniu, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu. To pole wyboru jest dostępne tylko wtedy, gdy na komputerze jest zainstalowany program do czytania dokumentów PDF.

 5. Dla opcji Optymalizuj wykonaj jedną z następujących czynności w zależności od tego, co jest ważniejsze — rozmiar pliku czy jakość wydruku:

  • Jeśli skoroszyt wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 6. Aby określić różne opcje dla pliku, kliknij przycisk Opcje. Łącza do dodatkowych informacji o opcjach można znaleźć w sekcji Zobacz też. Kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij przycisk Publikuj.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w pliku PDF po zapisaniu go, powrócić do oryginalnego pliku Microsoft Office 2007 w którym został utworzony i ponownie zapisz plik jako plik PDF. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz więcej informacji na temat pliku PDF i XPS formaty.

Początek strony

InfoPath

Wypełniając formularz w programie Office InfoPath 2007, należy wykonać następujące czynności:

 1. W menu Plik wskaż polecenie Eksportuj do, a następnie kliknij opcję Plik PDF lub XPS.

 2. Na liście Nazwa pliku wpisz lub wybierz nazwę formularza.

 3. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF.

 4. Aby otworzyć plik natychmiast po jego zapisaniu, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu. To pole wyboru jest dostępne tylko wtedy, gdy na komputerze jest zainstalowany program do czytania dokumentów PDF.

 5. Dla opcji Optymalizuj wykonaj jedną z następujących czynności w zależności od tego, co jest ważniejsze — rozmiar pliku czy jakość wydruku:

  • Jeśli formularz wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 6. Kliknij przycisk Publikuj.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w pliku PDF po zapisaniu go, powrócić do oryginalnego pliku Microsoft Office 2007 w którym został utworzony i ponownie zapisz plik jako plik PDF. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz więcej informacji na temat pliku PDF i XPS formaty.

Początek strony

OneNote

 1. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj jako plik PDF lub XPS.

 2. Na liście Nazwa pliku wpisz lub wybierz nazwę pliku.

 3. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF.

 4. Obok opcji Zakres strony kliknij opcję odpowiadającą fragmentowi notesu, który ma być zapisany jako plik PDF.

 5. Kliknij przycisk Publikuj.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w pliku PDF po zapisaniu go, powrócić do oryginalnego pliku Microsoft Office 2007 w którym został utworzony i ponownie zapisz plik jako plik PDF. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz więcej informacji na temat pliku PDF i XPS formaty.

Początek strony

PowerPoint

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, wskaż strzałkę obok polecenia Zapisz jako, a następnie kliknij opcję PDF lub XPS.

 2. Na liście Nazwa pliku wpisz lub wybierz nazwę prezentacji.

 3. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF.

 4. Aby otworzyć plik natychmiast po jego zapisaniu, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu. To pole wyboru jest dostępne tylko wtedy, gdy na komputerze jest zainstalowany program do czytania dokumentów PDF.

 5. Dla opcji Optymalizuj wykonaj jedną z następujących czynności w zależności od tego, co jest ważniejsze — rozmiar pliku czy jakość wydruku:

  • Jeśli prezentacja wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 6. Aby określić różne opcje dla pliku, kliknij przycisk Opcje. Łącza do dodatkowych informacji o opcjach można znaleźć w sekcji Zobacz też. Kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij przycisk Publikuj.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w pliku PDF po zapisaniu go, powrócić do oryginalnego pliku Microsoft Office 2007 w którym został utworzony i ponownie zapisz plik jako plik PDF. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz więcej informacji na temat pliku PDF i XPS formaty.

Początek strony

Publisher

Zapisywanie jako pliku PDF do udostępnienia lub rozpowszechniania w sieci Web

Jeśli publikacja ma być udostępniona w stałym formacie w sieci Web lub w sieci, należy wykonać następujące czynności:

 1. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj jako plik PDF lub XPS.

 2. Na liście Nazwa pliku wpisz lub wybierz nazwę publikacji.

 3. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF.

 4. Obok polecenia Optymalizuj kliknij przycisk Zmień.

 5. W oknie dialogowym Opcje publikowania kliknij optymalizację na liście Określ sposób drukowania lub rozpowszechniania tej publikacji, która odpowiada potrzebom publikacji. Na przykład, jeśli publikacja będzie rozpowszechniana w trybie online i mały rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar. Jeśli jakość wydruku jest ważniejsza niż rozmiar pliku, kliknij opcję Wydruk wysokiej jakości.

 6. Kliknij przycisk Zaawansowane, aby wyświetlić całe okno dialogowe, a następnie wybierz wymagane ustawienia. Łącza do dodatkowych informacji o opcjach można znaleźć w sekcji Zobacz też.

 7. Kliknij przycisk OK.

 8. Aby otworzyć plik natychmiast po zapisaniu go, w oknie dialogowym Zapisywanie jako zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu. To pole wyboru jest dostępne tylko wtedy, gdy na komputerze jest zainstalowany program do czytania dokumentów PDF, a w polu wyboruOpcje publikowania nie jest zaznaczona opcja Prasa komercyjna.

 9. Kliknij przycisk Zapisz.

Zapisywanie jako pliku PDF do drukowania komercyjnego

Jeśli publikacja ma być wysłana do drukarni komercyjnej, należy wykonać następujące czynności:

 1. W menu Plik wskaż polecenie Prezentacja przenośna, a następnie kliknij polecenie Zanieś do komercyjnego punktu usług poligraficznych.

 2. W okienku znajdującym się po lewej stronie, na liście W jaki sposób ta publikacja będzie drukowana? kliknij żądaną opcję. Jeśli publikacja będzie drukowana na maszynie offsetowej, kliknij opcję Drukowanie komercyjne. Jeśli wydruk będzie wykonany przy użyciu zaawansowanej maszyny drukarskiej, kliknij opcję Wydruk wysokiej jakości.

 3. Kliknij opcję Opcje wydruku.

 4. W oknie dialogowym Opcje wydruku zaznacz odpowiednie opcje. Łącza do dodatkowych informacji o opcjach można znaleźć w sekcji Zobacz też. Kliknij przycisk OK.

 5. W obszarze Wybierz element do naprawienia napraw wszystkie problemy wykryte przez program Publisher.

 6. W obszarze Eksportowanie zaznacz pole wyboru Utwórz plik PDF.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

 8. W Kreatorze materiałów przenośnych wybierz lokalizację, do której plik ma być wyeksportowany, i kliknij przycisk Dalej.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w pliku PDF po zapisaniu go, powrócić do oryginalnego pliku Microsoft Office 2007 w którym został utworzony i ponownie zapisz plik jako plik PDF. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz więcej informacji na temat pliku PDF i XPS formaty.

Początek strony

Visio

 1. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj jako plik PDF lub XPS.

 2. Na liście Nazwa pliku wpisz lub wybierz nazwę rysunku.

 3. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF.

 4. Aby otworzyć plik natychmiast po jego zapisaniu, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu. To pole wyboru jest dostępne tylko wtedy, gdy na komputerze jest zainstalowany program do czytania dokumentów PDF.

 5. Dla opcji Optymalizuj wykonaj jedną z następujących czynności w zależności od tego, co jest ważniejsze — rozmiar pliku czy jakość wydruku:

  • Jeśli rysunek wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 6. Aby wydrukować tylko wybrane strony lub określić inne opcje publikowania, kliknij pozycję Opcje i wybierz żądane ustawienia. Łącza do dodatkowych informacji o opcjach można znaleźć w sekcji Zobacz też. Kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij przycisk Publikuj.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w pliku PDF po zapisaniu go, powrócić do oryginalnego pliku Microsoft Office 2007 w którym został utworzony i ponownie zapisz plik jako plik PDF. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz więcej informacji na temat pliku PDF i XPS formaty.

Początek strony

Wyraz

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, wskaż strzałkę obok polecenia Zapisz jako, a następnie kliknij opcję PDF lub XPS.

 2. Na liście Nazwa pliku wpisz lub wybierz nazwę dokumentu.

 3. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF.

 4. Aby otworzyć plik natychmiast po jego zapisaniu, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu. To pole wyboru jest dostępne tylko wtedy, gdy na komputerze jest zainstalowany program do czytania dokumentów PDF.

 5. Dla opcji Optymalizuj wykonaj jedną z następujących czynności w zależności od tego, co jest ważniejsze — rozmiar pliku czy jakość wydruku:

  • Jeśli dokument wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 6. Kliknij polecenie Opcje, aby ustawić zakres stron do wydrukowania, określić, czy znaczniki mają być drukowane, oraz wybrać opcje danych wyjściowych. Łącza do dodatkowych informacji o opcjach można znaleźć w sekcji Zobacz też. Kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij przycisk Publikuj.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w pliku PDF po zapisaniu go, powrócić do oryginalnego pliku Microsoft Office 2007 w którym został utworzony i ponownie zapisz plik jako plik PDF. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz więcej informacji na temat pliku PDF i XPS formaty.

Uwaga   Produkty innych firm omawiane w tym artykule są tworzone przez dostawców niezależnych od firmy Microsoft i firma Microsoft nie udziela jakichkolwiek gwarancji, dorozumianych ani innych, co do ich wydajności i niezawodności.

Początek strony

Uwaga   Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Dotyczy: Visio Standard 2007, OneNote 2007, Excel 2007, Word 2007, Visio 2007, PowerPoint 2007, Access 2007, Publisher 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język