Zapisywanie w formacie PDF

Jeśli plik pakietu Microsoft Office 2007 ma być udostępniany, ale jego format ma pozostać bez zmian, warto zapisać ten plik w formacie PDF.

W tym artykule

Co to jest format PDF?

Zapisywanie w formacie PDF w programie pakietu Office

Co to jest format PDF?

Format PDF (Portable Document Format) zapewnia zachowanie formatowania drukowanych i wyświetlanych plików. Format PDF jest również przydatny w przypadku używania metod drukowania komercyjnego.

Ważne : 

 • Brakuje opcji formatu PDF? Należy pobrać i zainstalować program Acrobat firmy Adobe Systems.

 • Aby wyświetlić plik PDF, należy pobrać i zainstalować na komputerze program Adobe Acrobat Reader firmy Adobe Systems. Należy kliknąć pozycję Get Adobe Reader (Pobierz program Adobe Reader).

 • Aby tworzyć pliki PDF, należy pobrać i zainstalować program Acrobat firmy Adobe Systems.

Zapisywanie w formacie PDF w programie pakietu Office

Aby dowiedzieć się więcej o zapisywaniu w formacie PDF, na poniższej liście znajdź program pakietu Microsoft Office 2007, którego używasz.

Którego programu z pakietu Microsoft Office 2007 używasz?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Access

 1. Otwórz tabelę lub raport, który chcesz opublikować jako plik PDF.

 2. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż strzałkę obok polecenia Zapisz jako, a następnie kliknij opcję PDF lub XPS.

 3. Na liście Nazwa pliku wpisz lub wybierz nazwę pliku.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję PDF.

 5. Aby otworzyć plik natychmiast po jego zapisaniu, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu. To pole wyboru jest dostępne tylko wtedy, gdy na komputerze jest zainstalowany program do czytania dokumentów PDF.

 6. Dla opcji Optymalizuj wykonaj jedną z następujących czynności w zależności od tego, co jest ważniejsze — rozmiar pliku czy jakość wydruku:

  • Jeśli tabela lub raport wymaga wysokiej jakości wydruku, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli jakość wydruku jest mniej ważna niż rozmiar pliku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 7. Aby określić różne opcje dla pliku, kliknij przycisk Opcje. Linki do dodatkowych informacji o opcjach można znaleźć w sekcji Zobacz też. Kliknij przycisk OK.

 8. W oknie dialogowym Publikowanie jako pliku PDF lub XPS kliknij przycisk Opublikuj.

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w pliku PDF po jego zapisaniu należy wrócić do oryginalnego pliku pakietu Microsoft Office 2007, na podstawie którego utworzono plik PDF, i ponownie zapisać ten plik w formacie PDF. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o formatach plików PDF i XPS.

Początek strony

Excel

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż strzałkę obok polecenia Zapisz jako, a następnie kliknij opcję PDF lub XPS.

 2. Na liście Nazwa pliku wpisz lub wybierz nazwę skoroszytu.

 3. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję PDF.

 4. Aby otworzyć plik natychmiast po jego zapisaniu, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu. To pole wyboru jest dostępne tylko wtedy, gdy na komputerze jest zainstalowany program do czytania dokumentów PDF.

 5. Dla opcji Optymalizuj wykonaj jedną z następujących czynności w zależności od tego, co jest ważniejsze — rozmiar pliku czy jakość wydruku:

  • Jeśli skoroszyt wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli jakość wydruku jest mniej ważna niż rozmiar pliku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 6. Aby określić różne opcje dla pliku, kliknij przycisk Opcje. Linki do dodatkowych informacji o opcjach można znaleźć w sekcji Zobacz też. Kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij przycisk Publikuj.

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w pliku PDF po jego zapisaniu należy wrócić do oryginalnego pliku pakietu Microsoft Office 2007, na podstawie którego utworzono plik PDF, i ponownie zapisać ten plik w formacie PDF. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o formatach plików PDF i XPS.

Początek strony

InfoPath

Wypełniając formularz w programie Office InfoPath 2007, należy wykonać następujące czynności:

 1. W menu Plik wskaż polecenie Eksportuj do, a następnie kliknij opcję Plik PDF lub XPS.

 2. Na liście Nazwa pliku wpisz lub wybierz nazwę formularza.

 3. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję PDF.

 4. Aby otworzyć plik natychmiast po jego zapisaniu, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu. To pole wyboru jest dostępne tylko wtedy, gdy na komputerze jest zainstalowany program do czytania dokumentów PDF.

 5. Dla opcji Optymalizuj wykonaj jedną z następujących czynności w zależności od tego, co jest ważniejsze — rozmiar pliku czy jakość wydruku:

  • Jeśli formularz wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 6. Kliknij przycisk Publikuj.

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w pliku PDF po jego zapisaniu należy wrócić do oryginalnego pliku pakietu Microsoft Office 2007, na podstawie którego utworzono plik PDF, i ponownie zapisać ten plik w formacie PDF. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o formatach plików PDF i XPS.

Początek strony

OneNote

 1. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj jako plik PDF lub XPS.

 2. Na liście Nazwa pliku wpisz lub wybierz nazwę pliku.

 3. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję PDF.

 4. Obok opcji Zakres strony kliknij opcję odpowiadającą fragmentowi notesu, który ma być zapisany jako plik PDF.

 5. Kliknij przycisk Publikuj.

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w pliku PDF po jego zapisaniu należy wrócić do oryginalnego pliku pakietu Microsoft Office 2007, na podstawie którego utworzono plik PDF, i ponownie zapisać ten plik w formacie PDF. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o formatach plików PDF i XPS.

Początek strony

PowerPoint

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż strzałkę obok polecenia Zapisz jako, a następnie kliknij opcję PDF lub XPS.

 2. Na liście Nazwa pliku wpisz lub wybierz nazwę prezentacji.

 3. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję PDF.

 4. Aby otworzyć plik natychmiast po jego zapisaniu, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu. To pole wyboru jest dostępne tylko wtedy, gdy na komputerze jest zainstalowany program do czytania dokumentów PDF.

 5. Dla opcji Optymalizuj wykonaj jedną z następujących czynności w zależności od tego, co jest ważniejsze — rozmiar pliku czy jakość wydruku:

  • Jeśli prezentacja wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 6. Aby określić różne opcje dla pliku, kliknij przycisk Opcje. Linki do dodatkowych informacji o opcjach można znaleźć w sekcji Zobacz też. Kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij przycisk Publikuj.

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w pliku PDF po jego zapisaniu należy wrócić do oryginalnego pliku pakietu Microsoft Office 2007, na podstawie którego utworzono plik PDF, i ponownie zapisać ten plik w formacie PDF. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o formatach plików PDF i XPS.

Początek strony

Publisher

Zapisywanie jako pliku PDF do udostępnienia lub rozpowszechniania w sieci Web

Jeśli publikacja ma być udostępniona w stałym formacie w sieci Web lub w sieci, należy wykonać następujące czynności:

 1. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj jako plik PDF lub XPS.

 2. Na liście Nazwa pliku wpisz lub wybierz nazwę publikacji.

 3. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję PDF.

 4. Obok polecenia Optymalizuj kliknij przycisk Zmień.

 5. W oknie dialogowym Opcje publikowania kliknij optymalizację na liście Określ sposób drukowania lub rozpowszechniania tej publikacji, która odpowiada potrzebom publikacji. Na przykład, jeśli publikacja będzie rozpowszechniana w trybie online i mały rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar. Jeśli jakość wydruku jest ważniejsza niż rozmiar pliku, kliknij opcję Wydruk wysokiej jakości.

 6. Kliknij przycisk Zaawansowane, aby wyświetlić całe okno dialogowe, a następnie wybierz wymagane ustawienia. Linki do dodatkowych informacji o opcjach można znaleźć w sekcji Zobacz też.

 7. Kliknij przycisk OK.

 8. Aby otworzyć plik natychmiast po zapisaniu go, w oknie dialogowym Zapisywanie jako zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu. To pole wyboru jest dostępne tylko wtedy, gdy na komputerze jest zainstalowany program do czytania dokumentów PDF, a w polu wyboruOpcje publikowania nie jest zaznaczona opcja Prasa komercyjna.

 9. Kliknij przycisk Zapisz.

Zapisywanie jako pliku PDF do drukowania komercyjnego

Jeśli publikacja ma być wysłana do drukarni komercyjnej, należy wykonać następujące czynności:

 1. W menu Plik wskaż polecenie Prezentacja przenośna, a następnie kliknij polecenie Zanieś do komercyjnego punktu usług poligraficznych.

 2. W okienku znajdującym się po lewej stronie, na liście W jaki sposób ta publikacja będzie drukowana? kliknij żądaną opcję. Jeśli publikacja będzie drukowana na maszynie offsetowej, kliknij opcję Drukowanie komercyjne. Jeśli wydruk będzie wykonany przy użyciu zaawansowanej maszyny drukarskiej, kliknij opcję Wydruk wysokiej jakości.

 3. Kliknij przycisk Opcje drukowania.

 4. W oknie dialogowym Opcje wydruku zaznacz odpowiednie opcje. Linki do dodatkowych informacji o opcjach można znaleźć w sekcji Zobacz też. Kliknij przycisk OK.

 5. W obszarze Wybierz element do naprawienia napraw wszystkie problemy wykryte przez program Publisher.

 6. W obszarze Eksportowanie zaznacz pole wyboru Utwórz plik PDF.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

 8. W Kreatorze materiałów przenośnych wybierz lokalizację, do której plik ma być wyeksportowany, i kliknij przycisk Dalej.

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w pliku PDF po jego zapisaniu należy wrócić do oryginalnego pliku pakietu Microsoft Office 2007, na podstawie którego utworzono plik PDF, i ponownie zapisać ten plik w formacie PDF. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o formatach plików PDF i XPS.

Początek strony

Visio

 1. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj jako plik PDF lub XPS.

 2. Na liście Nazwa pliku wpisz lub wybierz nazwę rysunku.

 3. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję PDF.

 4. Aby otworzyć plik natychmiast po jego zapisaniu, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu. To pole wyboru jest dostępne tylko wtedy, gdy na komputerze jest zainstalowany program do czytania dokumentów PDF.

 5. Dla opcji Optymalizuj wykonaj jedną z następujących czynności w zależności od tego, co jest ważniejsze — rozmiar pliku czy jakość wydruku:

  • Jeśli rysunek wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 6. Aby wydrukować tylko wybrane strony lub określić inne opcje publikowania, kliknij pozycję Opcje i wybierz żądane ustawienia. Linki do dodatkowych informacji o opcjach można znaleźć w sekcji Zobacz też. Kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij przycisk Publikuj.

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w pliku PDF po jego zapisaniu należy wrócić do oryginalnego pliku pakietu Microsoft Office 2007, na podstawie którego utworzono plik PDF, i ponownie zapisać ten plik w formacie PDF. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o formatach plików PDF i XPS.

Początek strony

Word

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż strzałkę obok polecenia Zapisz jako, a następnie kliknij opcję PDF lub XPS.

 2. Na liście Nazwa pliku wpisz lub wybierz nazwę dokumentu.

 3. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję PDF.

 4. Aby otworzyć plik natychmiast po jego zapisaniu, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu. To pole wyboru jest dostępne tylko wtedy, gdy na komputerze jest zainstalowany program do czytania dokumentów PDF.

 5. Dla opcji Optymalizuj wykonaj jedną z następujących czynności w zależności od tego, co jest ważniejsze — rozmiar pliku czy jakość wydruku:

  • Jeśli dokument wymaga wydruku wysokiej jakości, kliknij opcję Standardowo (publik. w trybie online i drukowanie).

  • Jeśli rozmiar pliku jest ważniejszy niż jakość wydruku, kliknij opcję Minimalny rozmiar (publik. w trybie online).

 6. Kliknij polecenie Opcje, aby ustawić zakres stron do wydrukowania, określić, czy znaczniki mają być drukowane, oraz wybrać opcje danych wyjściowych. Linki do dodatkowych informacji o opcjach można znaleźć w sekcji Zobacz też. Kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij przycisk Publikuj.

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w pliku PDF po jego zapisaniu należy wrócić do oryginalnego pliku pakietu Microsoft Office 2007, na podstawie którego utworzono plik PDF, i ponownie zapisać ten plik w formacie PDF. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o formatach plików PDF i XPS.

Uwaga : Produkty innych firm omawiane w tym artykule są tworzone przez dostawców niezależnych od firmy Microsoft i firma Microsoft nie udziela jakichkolwiek gwarancji, dorozumianych ani innych, co do ich wydajności i niezawodności.

Początek strony

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×