Zapisywanie strony publikacji jako pliku EPS

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Niekiedy trzeba utworzyć obraz strony publikacji w celu wstawienia strony do innej publikacji lub innego dokumentu. Aby to zrobić, należy zapisać stronę jako plik EPS (Encapsulated PostScript). Aby zapisać plik EPS, należy użyć TE000128406 kolorowej PostScript.

Jeśli nie masz drukarkę kolorową PostScript, możesz skonfigurować ogólnego Color PS dla drukowania komercyjnego sterownika drukarki. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Instalowanie ogólnego Color PS dla drukowania komercyjnego sterownika drukarki.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj, a następnie kliknij kartę Ustawienia publikacji i papieru.

 2. Z listy Nazwa drukarki wybierz pozycję Generic Color PS for Commercial Printing.

 3. Zaznacz pole wyboru Drukuj do pliku.

 4. Kliknij przycisk Właściwości, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.

 5. W obszarze drukarka Nazwa Zaawansowane ustawienia dokumentu rozwiń Opcje dokumentu, a następnie rozwiń Opcje języka PostScript.

 6. Z listy Opcje wyjścia PostScript wybierz pozycję Encapsulated PostScript (EPS), a następnie kliknij dwa razy przycisk OK, aby ponownie wyświetlić okno dialogowe Drukowanie.

 7. W obszarze Zakres stron kliknij opcję Strony a następnie wpisz numer pojedynczej strony, którą chcesz zapisać jako plik EPS.

 8. Na karcie Szczegóły drukarki, kliknij przycisk Zaawansowane ustawienia drukarki, a następnie kliknij kartę Wyciągi barwne.

 9. Na liście Drukuj kolory jako wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Projekt wstępny RGB, aby zapisać plik PostScript projektu wstępnego, który będzie drukowany na kolorowej drukarce biurowej.

  • Kliknij pozycję Projekt wstępny w skali odcieni szarości, aby zapisać plik PostScript projektu wstępnego, który będzie drukowany na drukarce czarno-białej.

  • Kliknij pozycję Projekt wstępny CMYK, aby zapisać plik PostScript projektu wstępnego. Takiego pliku można używać w programach do tworzenia nadlewek i podlewek lub w programach do nakładania stron innych firm. Można go także wydrukować za pomocą urządzenia do wydruków próbnych CMYK.

 10. Kliknij przycisk OK.

 11. W oknie dialogowym Drukowanie kliknij przycisk Drukuj.

 12. W oknie dialogowym Drukuj do pliku wybierz lokalizację do zapisania pliku EPS do, a następnie wpisz nazwę dla pliku. Należy użyć rozszerzenia nazwy pliku EPS.

 13. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×