Zapisywanie skoroszytu programu Excel w celu zachowania zgodności z wcześniejszymi wersjami programu Excel

Zapisywanie skoroszytu programu Excel w celu zachowania zgodności z wcześniejszymi wersjami programu Excel

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po uaktualnieniu do nowej wersji programu Excel, a uznasz, że będą udostępniane skoroszyty z osobami, które nie zostały jeszcze uaktualnione. Uruchamianie narzędzia sprawdzania zgodności może ułatwić zidentyfikowanie funkcji lub informacje, które mogą być niedostępne w starszej wersji, więc można rozwiązać niektóre z tych problemów przed udostępnieniem skoroszytu.

Zapisywanie pliku w formacie xls i przeglądanie problemów narzędzia sprawdzania zgodności

 1. Kliknij pozycję Plik > Eksportuj.

 2. W obszarze Eksportowanie kliknij pozycję Zmień typ pliku.

  Pozycja Zmień typ pliku na karcie Eksportowanie

 3. W obszarze Typy plików skoroszytu kliknij dwukrotnie pozycję Skoroszyt programu Excel 97-2003 (*.xls).

  Format skoroszytu programu Excel 97-2003

 4. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wybierz lokalizację skoroszytu.

 5. W polu Nazwa pliku wpisz nową nazwę pliku lub użyj już istniejącej nazwy.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

 7. Jeśli zostanie wyświetlone narzędzie Sprawdzanie zgodności, przejrzyj informacje o znalezionych problemach ze zgodnością.

  Narzędzie sprawdzania zgodności z błędami nieznacznej utraty wierności danych

  Kliknięcie linku Znajdź spowoduje przejście do odpowiedniego miejsca w arkuszu. Kliknięcie linku Pomoc spowoduje przejście do informacji dotyczących problemu i możliwych rozwiązań.

Uwagi: 

 • W nowej wersji programu Excel skoroszyt, który został właśnie zapisany w formacie xls zostanie otwarty w Trybie zgodności. Kontynuować pracę w tym trybie, gdy chcesz wysłać ten skoroszyt i z powrotem do osób, które go otworzyć w starszej wersji programu Excel.

 • Po wykonaniu tych zgodność z poprzednimi wersjami, kliknij pozycję plik > informacje > Konwertuj, aby przekonwertować skoroszyt na bieżący format pliku, dzięki czemu można korzystać cojest nowego w programie Excel.

Uruchamianie narzędzia sprawdzania zgodności dla programu Excel 2007 lub nowszym

Aby sprawdzić zgodność skoroszytu z programem Excel 2013, 2010 lub 2007, należy ręcznie uruchomić narzędzie sprawdzania zgodności podczas pierwszego zapisywania skoroszytu. Następnie należy ustawić automatyczne uruchamianie tego narzędzia przy każdym zapisywaniu skoroszytu.

 1. Kliknij pozycję Plik > Informacje > Wyszukaj problemy.

  Pozycja Sprawdź zgodność

 2. Wybierz pozycję Sprawdź zgodność.

 3. Aby zgodność skoroszytu była odtąd sprawdzana automatycznie, zaznacz pole Sprawdź zgodność przy zapisywaniu tego skoroszytu.

  Porada: Możesz także określić wersje programu Excel, które chcesz uwzględnić podczas sprawdzania zgodności. Domyślnie wszystkie wersje są sprawdzane, więc wystarczy usunąć zaznaczenie wersji, których nie chcesz uwzględniać.

  Funkcja sprawdzania zgodności z wyświetlonymi wersjami do sprawdzenia

  W razie wykrycia jakichkolwiek błędów kliknięcie linku Znajdź spowoduje przejście do odpowiedniego miejsca w arkuszu. Kliknięcie linku Pomoc spowoduje przejście do informacji dotyczących problemu i możliwych rozwiązań.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Program Excel formatowanie i funkcje, które nie są transferowane do innych formatów plików

Problemy ze zgodnością arkuszy

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×