Zapisywanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Zapisywanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W programie PowerPoint 2016 można przy użyciu klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, zapisać klasyczną prezentację na dysku lokalnym (na przykład na laptopie), w lokalizacji sieciowej, na dysku CD lub DVD oraz na dysku flash. Prezentację możesz również zapisać w innym formacie pliku lub w formacie starszej wersji programu PowerPoint. Jako czytnika zawartości ekranu możesz również używać programu JAWS.

Uwagi: 

W tym temacie

Zapisywanie pliku prezentacji

Zapisywanie prezentacji w innym formacie pliku

Zapisywanie prezentacji we wcześniejszej wersji programu PowerPoint

Zapisywanie pliku prezentacji

Aby nazwać i zapisać plik prezentacji w domyślnym typie pliku, czyli jako Prezentacja programu PowerPoint (*.pptx), wykonaj następujące czynności.

 1. Aby otworzyć okno dialogowe Zapisywanie jako i przejrzeć dyski oraz foldery, naciśnij klawisze Alt+F, a następnie kolejno klawisz A i klawisz O. Usłyszysz komunikat „Okno dialogowe Zapisywanie jako”.

  Porada: Aby zapisać prezentację w lokalizacji sieci Web, zobacz Zapisywanie i udostępnianie prezentacji w usłudze OneDrive.

 2. Aby przejść do listy dysków i folderów, naciśnij klawisz Tab i poruszaj się po oknie dialogowym, aż usłyszysz komunikat „Widok drzewa” (w Narratorze usłyszysz nazwę folderu i komunikat w rodzaju „Jeden z ośmiu o stanie zwinięty”).

 3. Aby znaleźć dysk lub folder, w którym chcesz zapisać swoją prezentację, poruszaj się po liście za pomocą klawiszy Strzałka w dół lub Strzałka w górę.

 4. Aby wybrać dysk lub folder, naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby przenieść fokus na foldery i pliki znajdujące się na wybranym dysku lub w wybranym folderze, naciśnij klawisz Tab.

 6. Aby przejrzeć zawartość wybranej lokalizacji, naciśnij klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę. Aby otworzyć folder, naciśnij klawisz Enter.

 7. Po wybraniu odpowiedniej lokalizacji naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pola Nazwa pliku.

 8. Aby zapisać prezentację, wpisz odpowiednią nazwę pliku i naciśnij klawisz Enter. Okno dialogowe Zapisywanie jako zostanie zamknięte.

Aby zapisać nowe zmiany w pliku, który został już zapisany we właściwej lokalizacji pod odpowiednią nazwą, naciśnij klawisze Ctrl+S.

Zapisywanie prezentacji w innym formacie pliku

Prezentację możesz zapisać w wielu różnych formatach plików. Wykonaj następujące czynności:

 1. Aby otworzyć okno dialogowe Zapisywanie jako, naciśnij klawisze Alt+F, A, a następnie klawisz O.

 2. Jeśli to konieczne, przejdź do odpowiedniej lokalizacji i nadaj nazwę plikowi. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Zapisywanie pliku prezentacji.

 3. Przejdź do pola kombi Zapisz jako typ, naciskając klawisz Tab.

 4. Aby poruszać się po liście formatów plików, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Aby wybrać format pliku, naciśnij klawisz Enter.

  Porada: Aby szybko przejść do konkretnego formatu pliku, wpisz pierwszą literę jego nazwy. Na przykład wielokrotnie naciskając klawisz P, możesz poruszać się po liście wszystkich formatów plików, których nazwa rozpoczyna się na literę P, np. Pokaz programu PowerPoint czy Prezentacja OpenDocument.

 5. Aby zapisać plik w wybranym formacie pliku, naciśnij klawisz Enter. Okno dialogowe Zapisywanie jako zostanie zamknięte.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o zapisanie pliku w formacie XPS (XPS) lub formatu PDF (PDF) przeczytaj Zapisz jako plik PDF lub Zapisywanie w formacie XPS.

Zapisywanie pliku prezentacji we wcześniejszej wersji programu PowerPoint

W programie PowerPoint 2016 używany jest format plików pptx oparty na języku XML, który został wprowadzony w pakiecie Office 2007. Pliki zapisane w tym formacie można otwierać we wcześniejszych wersjach programu PowerPoint, w tym w programach PowerPoint 2010 i PowerPoint 2007, bez używania specjalnych dodatków ani bez utraty funkcjonalności. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Otwarte formaty XML i rozszerzenia nazw plików oraz Określanie, czy prezentację programu PowerPoint można otworzyć w programie PowerPoint 2003 lub starszym.

Wykonaj następujące czynności, aby zapisać prezentację w formacie zgodnym z wcześniejszą wersją programu PowerPoint:

 1. Aby otworzyć okno dialogowe Zapisywanie jako, naciśnij klawisze Alt+F, a następnie klawisze A i O.

 2. Jeśli to konieczne, przejdź do odpowiedniej lokalizacji i nadaj nazwę plikowi.

 3. Aby przejść do pola kombi Zapisz jako typ, naciśnij klawisz Tab. Domyślnym typem pliku jest Prezentacja programu PowerPoint (*.pptx).

  Porada: Po otwarciu okna dialogowego Zapisywanie jako fokus zostanie umieszczony na polu Nazwa pliku. Jeśli plik znajduje się już w odpowiedniej lokalizacji, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pola kombi Zapisz jako typ.

 4. Aby szybko przechodzić do różnych formatów plików programu PowerPoint, wielokrotnie naciskaj klawisz P.

 5. Gdy usłyszysz komunikat „Prezentacja programu PowerPoint 97–2003 (ppt)”, zostanie wybrany ten format pliku.

 6. Aby zapisać plik w starszej wersji programu PowerPoint, naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Tworzenie prezentacji na podstawie szablonu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint

Drukowanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Mac OS, można zapisywać prezentacje na komputerze Mac lub w lokalizacji sieciowej. Prezentację można również zapisać w innym formacie pliku lub nawet w formacie starszej wersji programu PowerPoint.

Uwagi: 

W tym temacie

Zapisywanie pliku prezentacji w formacie domyślnym

Zapisz prezentację w domyślnym formacie pliku — jako prezentację programu PowerPoint (*.pptx).

 1. Aby zapisać plik prezentacji, naciśnij klawisze SHIFT+COMMAND+S. Usłyszysz komunikat: „Okno dialogowe Zapisywanie jako”.

 2. Wpisz nazwę pliku prezentacji. Jeśli nie nadasz plikowi nazwy w tym miejscu, zostanie użyta nazwa domyślna.

 3. Aby wybrać lokalizację do zapisania pliku, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wybrać lokalizację na komputerze Mac, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „<Bieżąca lokalizacja zapisywania>, Gdzie, przycisk menu podręcznego”. Aby rozwinąć listę lokalizacji, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

   W celu poruszania się po liście używaj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół. Usłyszysz nazwy opcji na liście. Aby wybrać dysk lub folder, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

   Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

  • Aby zapisać w lokalizacji online, takiej jak usługa OneDrive, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Lokalizacje online”. Następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

   Aby dodać nową lokalizację online, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Dodaj miejsce”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz komunikat: „Dodaj miejsce”. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę lokalizacji, którą chcesz dodać, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami odczytywanymi przez czytnik zawartości ekranu.

   Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę lokalizacji, w której chcesz zapisać plik, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

   Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

Zapisywanie prezentacji w innym formacie pliku

Plik prezentacji można zapisać w kilku różnych formatach pliku. Zapisz plik jako plik PDF, jeśli chcesz na przykład wysłać slajdy w wiadomości e-mail jako materiały informacyjne dla odbiorców. Plik można również zapisać w formacie ODP, aby udostępnić prezentację w wielu aplikacjach i na różnych platformach.

 1. Aby zapisać plik prezentacji, naciśnij klawisze SHIFT+COMMAND+S. Usłyszysz komunikat: „Zapisz jako w oknie dialogowym”.

 2. Nadaj plikowi nazwę i wybierz lokalizację, w której chcesz go zapisać (zgodnie z instrukcjami w części Zapisywanie pliku prezentacji w formacie domyślnym).

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „<Bieżący format pliku>, przycisk menu podręcznego”. Aby otworzyć listę formatów pliku, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego formatu pliku, na przykład PDF lub prezentacja OpenDocument.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

Zapisywanie prezentacji we wcześniejszej wersji programu PowerPoint

Pliki programu PowerPoint 2016 dla komputerów Mac można zapisywać w formacie, który można otwierać we wcześniejszych wersjach programu PowerPoint bez używania specjalnych dodatków. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Otwarte formaty XML i rozszerzenia nazw plików oraz Określanie, czy prezentację programu PowerPoint można otworzyć w programie PowerPoint 2003 lub starszym.

 1. Aby zapisać plik prezentacji, naciśnij klawisze SHIFT+COMMAND+S. Usłyszysz komunikat: „Zapisz jako w oknie dialogowym”.

 2. Nadaj plikowi nazwę i wybierz lokalizację, w której chcesz go zapisać (zgodnie z instrukcjami w części Zapisywanie pliku prezentacji w formacie domyślnym).

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „<Bieżący format pliku>, przycisk menu podręcznego”. Aby otworzyć listę formatów pliku, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz: „PowerPoint 97–2003”.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Drukowanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie iOS, można zapisywać prezentacje programu PowerPoint 2016 na telefonie iPhone lub w usłudze OneDrive. Prezentację można również zapisać w innym formacie pliku.

Uwagi: 

W tym temacie

Zapisywanie pliku prezentacji

Zapisz prezentację w domyślnym formacie pliku — jako prezentację programu PowerPoint (*.pptx).

 1. Przy otwartej prezentacji szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Plik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Plik.

 2. Aby nadać nazwę plikowi, w menu Plik szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Nazwa”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz nazwę pliku za pomocą klawiatury ekranowej. Aby przejść do klawiatury, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Q”. Aby zamknąć klawiaturę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Powrót”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby wybrać lokalizację zapisywania, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz nazwę lokalizacji, na przykład „OneDrive” lub „iPhone”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Prezentacja zostanie zapisana w formacie pptx, a fokus zostanie przeniesiony do prezentacji.

Zapisywanie prezentacji w innym formacie pliku

Plik prezentacji można zapisać w formacie ODP lub PDF. Pierwszy z nich pozwala ją udostępniać w wielu aplikacjach i platformach, a drugi gwarantuje, że zawartość oraz formatowanie udostępnionej prezentacji pozostanie bez zmian.

 1. Przy otwartej prezentacji szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Plik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Plik.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Eksportuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyeksportować prezentację w formacie ODP, szybko przesuń w prawo. Usłyszysz: „Prezentacja OpenDocument, gwiazdka ODP”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyeksportować prezentację w formacie PDF, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Plik PDF, gwiazdka PDF”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Zostanie otwarte menu Eksportuj z fokusem na polu tekstowym Nazwa pliku. Wpisz nazwę pliku za pomocą klawiatury ekranowej. Aby przejść do klawiatury, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Q”. Aby zamknąć klawiaturę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Powrót”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby wybrać lokalizację zapisywania pliku, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz nazwę lokalizacji, na przykład „OneDrive” lub „iPhone”. Szybko przesuń w prawo, aby przeglądać foldery. Aby wybrać folder, naciśnij dwukrotnie ekran. Podczas nawigowania po folderach są odczytywane ich nazwy.

  Porada: Możesz szybko znajdować wcześniej używane lokalizacje. Aby przejść do listy lokalizacji, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Miejsca, przycisk Wstecz”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Eksportuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Prezentacja zostanie wyeksportowana w formacie odp lub pdf, a fokus zostanie przeniesiony do prezentacji.

  Uwaga: Jeśli otrzymasz powiadomienie Czy zezwolić na konwersję plików w trybie online?, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zezwalaj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Drukowanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Ważne: Ta sekcja jest w trakcie opracowywania. Część zawartości może być niekompletna lub niedokładna w tej chwili. Odwiedź ponownie tę stronę, aby zapoznać się z gotowym artykułem. Dziękujemy!

Za pomocą PowerPoint dla systemu Android TalkBack, wbudowane Android czytnik ma zapisywać prezentacje na telefonie lub OneDrive. Można również zapisać prezentację w innym formacie pliku.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby uzyskać informacje na temat funkcji dotykowych w aplikacji PowerPoint dla systemu Android, zobacz Przewodnik dotykowy aplikacji PowerPoint dla systemu Android.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Zapisywanie pliku prezentacji

Zapisywanie prezentacji w domyślnym formacie pliku prezentacji programu PowerPoint (*.pptx) w lokalizacji magazynowania preferowanej odpowiednią nazwę. Podczas pracy z domyślną nazwę pliku i formatowanie PowerPoint dla systemu Android automatycznie zapisuje prezentację.

 1. Jeśli prezentacja jest otwarty w widoku edycji, szybko przesuń w lewo do momentu usłyszeć "Przełącz niezaznaczone, Wstecz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty w widoku miniatur.

 2. W widoku miniatur szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz "Przycisk plik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu plik.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz jako”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Zostanie wyświetlona strona Zapisywanie jako, po umieszczeniu fokusu na polu tekstowym Nazwa pliku. Naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie użyj klawiatury ekranowej wpisz nazwę pliku.

 5. Aby określić, gdzie chcesz zapisać plik, szybko przesuń w lewo do momentu usłyszeć nazwy lokalizacji, na przykład "OneDrive" lub "To urządzenie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Prezentacja zostanie zapisana w formacie pptx, a fokus zostanie przeniesiony do prezentacji.

Zapisywanie prezentacji w innym formacie pliku

Można zapisać pliku prezentacji w formacie ODP, aby udostępnić prezentację w wielu aplikacji i platformach.

 1. Jeśli prezentacja jest otwarty w widoku edycji, szybko przesuń w lewo do momentu usłyszeć "Przełącz niezaznaczone, Wstecz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty w widoku miniatur.

 2. W widoku miniatur szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz "Przycisk plik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu plik.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Eksportowanie tego pliku do ODP", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Zostanie otwarta strona Eksportowanie z fokusem w polu tekstowym Nazwa pliku. Naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie użyj klawiatury ekranowej wpisz nazwę pliku.

 6. Aby wybrać lokalizację do zapisania pliku, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz nazwy lokalizacji, na przykład "OneDrive" lub "Urządzenia, prezentacje." Aby wybrać folder, szybko przesuń w lewo do przeglądania folderów i naciśnij dwukrotnie ekran, aby zaznaczyć. Nazwy folderów są ogłaszane podczas przenoszenia.

 7. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Eksportuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Jeśli słychać "Zezwalaj konwersji plików w trybie online," szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Zezwalaj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Prezentacja jest eksportowany w formacie ODP, a fokus jest przenoszony do prezentacji.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Odczytywanie lub dodawanie notatek prelegenta i komentarzy w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Ważne: Ta sekcja jest w trakcie opracowywania. Część zawartości może być niekompletna lub niedokładna w tej chwili. Odwiedź ponownie tę stronę, aby zapoznać się z gotowym artykułem. Dziękujemy!

Za pomocą PowerPoint Mobile Narrator, wbudowane czytnika ekranu Windows ma zapisywać prezentacje na komputerze z systemem Windows phone lub OneDrive. Można również zapisać prezentację w innym formacie pliku.

Uwagi: 

W tym temacie

Zapisywanie pliku prezentacji

Zapisywanie prezentacji w domyślnym formacie pliku prezentacji programu PowerPoint (*.pptx) w lokalizacji magazynowania preferowanej odpowiednią nazwę.

Porada: Aby uzyskać instrukcje dotyczące szybko zmienić nazwę pliku przejdź do Zmień nazwę prezentacji.

PowerPoint Mobile automatycznie zapisuje prezentację w lokalizacji domyślnej podczas pracy.

 1. Jeśli prezentacja jest otwarty w widoku edycji, szybko przesuń w lewo lub prawo, aż zostanie usłyszeć "polecenia Szybki dostęp, wyłącz przycisk Wstecz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty w widoku miniatur.

 2. W widoku miniatur, szybko przesuń w lewo lub prawo dopiero po usłyszeć "polecenia Szybki dostęp, przycisk plik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Strona Backstage, przycisk Wstecz w podróży."

 3. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zapisz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona strona Zapisywanie.

 4. Slajd z jednym palcem w dół u góry z lewej krawędzi ekranu, aż usłyszysz "Zapisz kopię tego pliku przycisku", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Wybierz aplikację, to urządzenie".

 5. Aby wybrać lokalizację do zapisania pliku, przesuwając jednym palcem w lewym górnym rogu ekranu w dół do momentu usłyszeć magazynowania, których potrzebujesz, na przykład "OneDrive" lub "To urządzenie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby przejść do przechowywania, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz lokalizację odpowiednie. Aby zaznaczyć, naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Dalej, przycisk Pasek aplikacji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona strona Wprowadź nazwę pliku.

 8. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zapisać plik z bieżącą nazwę, szybko przesuń w lewo lub prawo, aż usłyszysz "Zapisz kopię, przycisk Pasek aplikacji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby zmienić nazwę pliku, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz, że "Nazwa pliku, można edytować tekst", a po nim bieżącej nazwy pliku, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Używanie klawiatury ekranowej wpisz nową nazwę pliku, a następnie szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Zapisz kopię, przycisk Pasek aplikacji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Prezentacja zostanie zapisana w formacie pptx, i zwraca fokusu do prezentacji.

Zapisywanie prezentacji w innym formacie pliku

Można zapisać pliku prezentacji w formacie ODP, aby udostępnić prezentację w wielu aplikacji i platformach.

 1. Jeśli prezentacja jest otwarty w widoku edycji, szybko przesuń w lewo lub prawo, aż zostanie usłyszeć "polecenia Szybki dostęp, wyłącz przycisk Wstecz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty w widoku miniatur.

 2. W widoku miniatur, szybko przesuń w lewo lub prawo dopiero po usłyszeć "polecenia Szybki dostęp, przycisk plik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Strona Backstage, przycisk Wstecz w podróży."

 3. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zapisz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona strona Zapisywanie.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Eksportuj plik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Wybierz aplikację, to urządzenie".

 5. Slajd z jednym palcem w dół u góry z lewej krawędzi ekranu, aż usłyszysz "Zapisz kopię tego pliku przycisku", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Wybierz aplikację, to urządzenie".

 6. Aby wybrać lokalizację do zapisania pliku, przesuwając jednym palcem w lewym górnym rogu ekranu w dół do momentu usłyszeć magazynowania, których potrzebujesz, na przykład "OneDrive" lub "To urządzenie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Aby poruszać się w magazynie, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz lokalizację chcesz. Aby zaznaczyć, naciśnij dwukrotnie ekran.

 8. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Dalej, przycisk Pasek aplikacji,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona strona Wprowadź nazwę pliku.

 9. Aby wyeksportować plik w formacie ODP z bieżącą nazwą, szybko przesuń w prawo do momentu usłyszeć "Eksportuj, przycisk Pasek aplikacji," a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Zwraca fokusu do prezentacji.

Zmienianie nazwy prezentacji

Po utworzeniu prezentacji PowerPoint Mobile mu nazwę domyślną, takich jak Presentation1. Możesz zmienić nazwę pliku z dowolną nazwę ma, albo w widoku edycji lub miniatur.

 1. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz bieżącą nazwę prezentacji, a po nim "przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Słyszysz, że "Okno podręczne, wprowadź nazwę pliku, do edycji," następuje bieżącej nazwy pliku. Używanie klawiatury ekranowej wpisz nową nazwę pliku.

 3. Aby zamknąć okna podręcznego nazwę pliku, slajdów jednym palcem w prawym dolnym rogu ekranu, dopóki nie usłyszysz "Klawiatura, wprowadź" lub "Enter", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Odczytywanie lub dodawanie notatek prelegenta i komentarzy w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą PowerPoint Online klawiatury i z czytnika ekranu, takich jak JAWS lub Narrator, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby zapisać prezentację pod nową nazwą, aby OneDrive lub pobrać kopię prezentacji z urządzeniem lokalnym.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji PowerPoint Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z aplikacji PowerPoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja PowerPoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji PowerPoint Online.

W tym temacie

Zmienianie nazwy prezentacji

PowerPoint Online automatycznie zapisuje prezentację do OneDrive za pomocą nazwa własna, takich jak Presentation1.pptx. Można zmienić tego nazwą do nazwy, które mają.

 1. W widoku do edycji naciśnij klawisze logo Alt + Windows, F, R, R. Słyszysz: "okno dialogowe, Zmień nazwę, wprowadź nazwę dla tego pliku edycji."

 2. Wpisz nową nazwę prezentacji, a następnie naciśnij klawisz Enter. Prezentacja zostanie zapisana w OneDrive pod nową nazwą.

Pobierz kopię prezentacji na urządzeniu w widoku do edycji

PowerPoint Online automatycznie zapisuje prezentację OneDrive podczas pracy. Możesz pobrać i zapisać kopię prezentacji na urządzeniu lokalnym. Po zmodyfikowaniu lokalnej kopii oryginalnej prezentacji w OneDrive nie zostaną zaktualizowane.

 1. W widoku do edycji naciśnij klawisze logo Alt + Windows, F, W, C. Słyszysz: "Microsoft PowerPoint Online, plik do pobrania, przycisk". Celem jest przycisk Pobierz.

 2. Naciśnij klawisz Enter. Słyszysz "tekst powiadomienia, co chcesz zrobić z" przed nazwą prezentacji.

 3. Naciśnij klawisze Caps Lock + Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo dopiero po ponownym usłyszeć "tekst powiadomienia, co chcesz zrobić z" przed nazwą prezentacji.

 4. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Zapisz", a następnie naciśnij klawisz Enter. Plik jest pobierany do folderu pobierania na Twoim komputerze.

Pobierz kopię prezentacji na urządzeniu w widoku do czytania

Nie musisz mieć uprawnienia, aby pobrać kopię prezentacji do edycji.

 1. W widoku do czytania, naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz: "Edytuj prezentację, przycisk zwinięte."

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Drukuj do pliku PDF", a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Microsoft PowerPoint Online, otwórz które można wydrukować dokument w formacie PDF, łącze."

 3. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Drukowanie. Celem jest z menu Drukarka.

 4. Aby rozwinąć menu, naciśnij klawisz SPACJA.

 5. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszeć "Microsoft wydruku na PDF", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Drukuj", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisz dane wyjściowe Drukuj jako, a fokus znajduje się w polu tekstowym Nazwa pliku.

 7. Wpisz nazwę prezentacji, a następnie przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać plik. Aby zapisać plik, naciśnij klawisze Alt + S.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji PowerPoint Online

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dowiedz się, jak nawigować w programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×