Zapisywanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Zapisywanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W programie PowerPoint 2016 można przy użyciu klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, zapisać klasyczną prezentację na dysku lokalnym (na przykład na laptopie), w lokalizacji sieciowej, na dysku CD lub DVD oraz na dysku flash. Prezentację możesz również zapisać w innym formacie pliku lub w formacie starszej wersji programu PowerPoint. Jako czytnika zawartości ekranu możesz również używać programu JAWS.

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby zapoznać się ze skrótami klawiaturowymi, zobacz Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Zapisywanie pliku prezentacji

Zapisywanie prezentacji w innym formacie pliku

Zapisywanie prezentacji we wcześniejszej wersji programu PowerPoint

Zapisywanie pliku prezentacji

Aby nazwać i zapisać plik prezentacji w domyślnym typie pliku, czyli jako Prezentacja programu PowerPoint (*.pptx), wykonaj następujące czynności.

 1. Aby otworzyć okno dialogowe Zapisywanie jako i przejrzeć dyski oraz foldery, naciśnij klawisze Alt+F, a następnie kolejno klawisz A i klawisz O. Usłyszysz komunikat „Okno dialogowe Zapisywanie jako”.

  Porada : Aby zapisać prezentację w lokalizacji sieci Web, zobacz Zapisywanie i udostępnianie prezentacji w usłudze OneDrive.

 2. Aby przejść do listy dysków i folderów, naciśnij klawisz Tab i poruszaj się po oknie dialogowym, aż usłyszysz komunikat „Widok drzewa” (w Narratorze usłyszysz nazwę folderu i komunikat w rodzaju „Jeden z ośmiu o stanie zwinięty”).

 3. Aby znaleźć dysk lub folder, w którym chcesz zapisać swoją prezentację, poruszaj się po liście za pomocą klawiszy Strzałka w dół lub Strzałka w górę.

 4. Aby wybrać dysk lub folder, naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby przenieść fokus na foldery i pliki znajdujące się na wybranym dysku lub w wybranym folderze, naciśnij klawisz Tab.

 6. Aby przejrzeć zawartość wybranej lokalizacji, naciśnij klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę. Aby otworzyć folder, naciśnij klawisz Enter.

 7. Po wybraniu odpowiedniej lokalizacji naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pola Nazwa pliku.

 8. Aby zapisać prezentację, wpisz odpowiednią nazwę pliku i naciśnij klawisz Enter. Okno dialogowe Zapisywanie jako zostanie zamknięte.

Aby zapisać nowe zmiany w pliku, który został już zapisany we właściwej lokalizacji pod odpowiednią nazwą, naciśnij klawisze Ctrl+S.

Zapisywanie prezentacji w innym formacie pliku

Prezentację możesz zapisać w wielu różnych formatach plików. Wykonaj następujące czynności:

 1. Aby otworzyć okno dialogowe Zapisywanie jako, naciśnij klawisze Alt+F, A, a następnie klawisz O.

 2. Jeśli to konieczne, przejdź do odpowiedniej lokalizacji i nadaj nazwę plikowi. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Zapisywanie pliku prezentacji.

 3. Przejdź do pola kombi Zapisz jako typ, naciskając klawisz Tab.

 4. Aby poruszać się po liście formatów plików, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Aby wybrać format pliku, naciśnij klawisz Enter.

  Porada : Aby szybko przejść do konkretnego formatu pliku, wpisz pierwszą literę jego nazwy. Na przykład wielokrotnie naciskając klawisz P, możesz poruszać się po liście wszystkich formatów plików, których nazwa rozpoczyna się na literę P, np. Pokaz programu PowerPoint czy Prezentacja OpenDocument.

 5. Aby zapisać plik w wybranym formacie pliku, naciśnij klawisz Enter. Okno dialogowe Zapisywanie jako zostanie zamknięte.

Uwaga : Aby poznać więcej szczegółów na temat zapisywania pliku w formacie PDF lub XPS, przeczytaj Zapisywanie w formacie PDF lub Zapisywanie w formacie XPS.

Zapisywanie pliku prezentacji we wcześniejszej wersji programu PowerPoint

W programie PowerPoint 2016 używany jest format plików pptx oparty na języku XML, który został wprowadzony w pakiecie Office 2007. Pliki zapisane w tym formacie można otwierać we wcześniejszych wersjach programu PowerPoint, w tym w programach PowerPoint 2010 i PowerPoint 2007, bez używania specjalnych dodatków ani bez utraty funkcjonalności. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Otwarte formaty XML i rozszerzenia nazw plików oraz Określanie, czy prezentację programu PowerPoint można otworzyć w programie PowerPoint 2003 lub starszym.

Wykonaj następujące czynności, aby zapisać prezentację w formacie zgodnym z wcześniejszą wersją programu PowerPoint:

 1. Aby otworzyć okno dialogowe Zapisywanie jako, naciśnij klawisze Alt+F, a następnie klawisze A i O.

 2. Jeśli to konieczne, przejdź do odpowiedniej lokalizacji i nadaj nazwę plikowi.

 3. Aby przejść do pola kombi Zapisz jako typ, naciśnij klawisz Tab. Domyślnym typem pliku jest Prezentacja programu PowerPoint (*.pptx).

  Porada : Po otwarciu okna dialogowego Zapisywanie jako fokus zostanie umieszczony na polu Nazwa pliku. Jeśli plik znajduje się już w odpowiedniej lokalizacji, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pola kombi Zapisz jako typ.

 4. Aby szybko przechodzić do różnych formatów plików programu PowerPoint, wielokrotnie naciskaj klawisz P.

 5. Gdy usłyszysz komunikat „Prezentacja programu PowerPoint 97–2003 (ppt)”, zostanie wybrany ten format pliku.

 6. Aby zapisać plik w starszej wersji programu PowerPoint, naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Tworzenie prezentacji na podstawie szablonu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint

Drukowanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji

Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Mac OS, można zapisywać prezentacje na komputerze Mac lub w lokalizacji sieciowej. Prezentację można również zapisać w innym formacie pliku lub nawet w formacie starszej wersji programu PowerPoint.

Uwagi : 

W tym temacie

Zapisywanie pliku prezentacji w formacie domyślnym

Zapisz prezentację w domyślnym formacie pliku — jako prezentację programu PowerPoint (*.pptx).

 1. Aby zapisać plik prezentacji, naciśnij klawisze SHIFT+COMMAND+S. Usłyszysz komunikat: „Okno dialogowe Zapisywanie jako”.

 2. Wpisz nazwę pliku prezentacji. Jeśli nie nadasz plikowi nazwy w tym miejscu, zostanie użyta nazwa domyślna.

 3. Aby wybrać lokalizację do zapisania pliku, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wybrać lokalizację na komputerze Mac, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „<Bieżąca lokalizacja zapisywania>, Gdzie, przycisk menu podręcznego”. Aby rozwinąć listę lokalizacji, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

   W celu poruszania się po liście używaj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół. Usłyszysz nazwy opcji na liście. Aby wybrać dysk lub folder, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

   Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

  • Aby zapisać w lokalizacji online, takiej jak usługa OneDrive, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Lokalizacje online”. Następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

   Aby dodać nową lokalizację online, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Dodaj miejsce”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz komunikat: „Dodaj miejsce”. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę lokalizacji, którą chcesz dodać, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami odczytywanymi przez czytnik zawartości ekranu.

   Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę lokalizacji, w której chcesz zapisać plik, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

   Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

Zapisywanie prezentacji w innym formacie pliku

Plik prezentacji można zapisać w kilku różnych formatach pliku. Zapisz plik jako plik PDF, jeśli chcesz na przykład wysłać slajdy w wiadomości e-mail jako materiały informacyjne dla odbiorców. Plik można również zapisać w formacie ODP, aby udostępnić prezentację w wielu aplikacjach i na różnych platformach.

 1. Aby zapisać plik prezentacji, naciśnij klawisze SHIFT+COMMAND+S. Usłyszysz komunikat: „Zapisz jako w oknie dialogowym”.

 2. Nadaj plikowi nazwę i wybierz lokalizację, w której chcesz go zapisać (zgodnie z instrukcjami w części Zapisywanie pliku prezentacji w formacie domyślnym).

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „<Bieżący format pliku>, przycisk menu podręcznego”. Aby otworzyć listę formatów pliku, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego formatu pliku, na przykład PDF lub prezentacja OpenDocument.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

Zapisywanie prezentacji we wcześniejszej wersji programu PowerPoint

Pliki programu PowerPoint 2016 dla komputerów Mac można zapisywać w formacie, który można otwierać we wcześniejszych wersjach programu PowerPoint bez używania specjalnych dodatków. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Otwarte formaty XML i rozszerzenia nazw plików oraz Określanie, czy prezentację programu PowerPoint można otworzyć w programie PowerPoint 2003 lub starszym.

 1. Aby zapisać plik prezentacji, naciśnij klawisze SHIFT+COMMAND+S. Usłyszysz komunikat: „Zapisz jako w oknie dialogowym”.

 2. Nadaj plikowi nazwę i wybierz lokalizację, w której chcesz go zapisać (zgodnie z instrukcjami w części Zapisywanie pliku prezentacji w formacie domyślnym).

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „<Bieżący format pliku>, przycisk menu podręcznego”. Aby otworzyć listę formatów pliku, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz: „PowerPoint 97–2003”.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Drukowanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Za pomocą funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie iOS, można zapisywać prezentacje programu PowerPoint 2016 na telefonie iPhone lub w usłudze OneDrive. Prezentację można również zapisać w innym formacie pliku.

Uwagi : 

W tym temacie

Zapisywanie pliku prezentacji

Zapisz prezentację w domyślnym formacie pliku — jako prezentację programu PowerPoint (*.pptx).

 1. Przy otwartej prezentacji szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Plik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Plik.

 2. Aby nadać nazwę plikowi, w menu Plik szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Nazwa”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz nazwę pliku za pomocą klawiatury ekranowej. Aby przejść do klawiatury, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Q”. Aby zamknąć klawiaturę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Powrót”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby wybrać lokalizację zapisywania, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz nazwę lokalizacji, na przykład „OneDrive” lub „iPhone”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Prezentacja zostanie zapisana w formacie pptx, a fokus zostanie przeniesiony do prezentacji.

Zapisywanie prezentacji w innym formacie pliku

Plik prezentacji można zapisać w formacie ODP lub PDF. Pierwszy z nich pozwala ją udostępniać w wielu aplikacjach i platformach, a drugi gwarantuje, że zawartość oraz formatowanie udostępnionej prezentacji pozostanie bez zmian.

 1. Przy otwartej prezentacji szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Plik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Plik.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Eksportuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyeksportować prezentację w formacie ODP, szybko przesuń w prawo. Usłyszysz: „Prezentacja OpenDocument, gwiazdka ODP”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyeksportować prezentację w formacie PDF, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Plik PDF, gwiazdka PDF”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Zostanie otwarte menu Eksportuj z fokusem na polu tekstowym Nazwa pliku. Wpisz nazwę pliku za pomocą klawiatury ekranowej. Aby przejść do klawiatury, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Q”. Aby zamknąć klawiaturę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Powrót”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby wybrać lokalizację zapisywania pliku, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz nazwę lokalizacji, na przykład „OneDrive” lub „iPhone”. Szybko przesuń w prawo, aby przeglądać foldery. Aby wybrać folder, naciśnij dwukrotnie ekran. Podczas nawigowania po folderach są odczytywane ich nazwy.

  Porada : Możesz szybko znajdować wcześniej używane lokalizacje. Aby przejść do listy lokalizacji, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Miejsca, przycisk Wstecz”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Eksportuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Prezentacja zostanie wyeksportowana w formacie odp lub pdf, a fokus zostanie przeniesiony do prezentacji.

  Uwaga : Jeśli otrzymasz powiadomienie Czy zezwolić na konwersję plików w trybie online?, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zezwalaj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Drukowanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×