Zapisywanie pliku w bibliotece programu SharePoint lub innej lokalizacji w sieci Web

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Istnieje możliwość zapisywania plików w bibliotece witryny programu Microsoft Windows SharePoint Services, a także w innych lokalizacjach w sieci Web, które umożliwiają współpracę nad plikami z innymi osobami.

W tym artykule

Omówienie

Zapisywanie pliku w bibliotece programu SharePoint lub innej lokalizacji w sieci Web

Omówienie

Witryna programu SharePoint lub serwer zarządzania dokumentami udostępnia użytkownikom centralną lokalizację dla potrzeb zarządzania plikami i ich śledzenia. Przy użyciu biblioteki SharePoint można na przykład zarządzać wersjami plików, przechowywać dodatkowe informacje o plikach oraz otrzymywać aktualizacje, kiedy w plikach zostaną wprowadzone zmiany. Niektóre serwery zarządzania dokumentami udostępniają również funkcje przepływu pracy, które umożliwiają zarządzanie procesami biznesowymi, takimi jak recenzowanie i zatwierdzanie.

Niektóre programy pakietu Microsoft Office 2007, takie jak PowerPoint, Word czy Excel, ułatwiają odnajdywanie dostępnych lokalizacji w sieci Web. W innych programach pakietu Microsoft Office zapisywanie w bibliotece jest podobne do zapisywania w dowolnej lokalizacji sieciowej lub lokalizacji w sieci Web.

Aby zapisać plik w witrynie sieci Web lub na serwerze zarządzania dokumentami, należy mieć uprawnienie do współtworzenia witryny sieci Web lub serwera. Inne osoby w grupie również muszą mieć uprawnienie do odczytywania lub współtworzenia. Aby na przykład zapisać plik w bibliotece witryny programu SharePoint, należy mieć uprawnienie do współtworzenia biblioteki.

Podczas zapisywania pliku może zostać wyświetlony monit o podanie dodatkowych informacji lub wykonanie innych czynności, w zależności od konfiguracji witryny lub serwera. Może na przykład być konieczne wprowadzenie informacji dotyczących pliku, takich jak nazwa działu lub typ zawartości pliku. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administratorem witryny lub jej właścicielem.

Jeśli plik został wyewidencjonowany (co oznacza, że może być modyfikowany tylko przez osobę, która go wyewidencjonowała), należy go ponownie zaewidencjonować, aby wprowadzone zmiany były widoczne dla innych osób. Jeśli biblioteka śledzi wersje główne i wersje pomocnicze, podczas ewidencjonowania pliku zostanie wyświetlony monit o określenie, czy jest ewidencjonowana wersja główna, czy wersja pomocnicza. Zmiany wprowadzone w wersji głównej względem wcześniejszej wersji głównej są zazwyczaj znaczące, podczas gdy zmiany wprowadzone w wersji pomocniczej względem wcześniejszej wersji są niewielkie. W wersji głównej może na przykład znaleźć się dużo nowej zawartości, a w wersji pomocniczej — tylko poprawki błędów pisowni.

W zależności od konfiguracji biblioteki może być konieczne wykonanie dodatkowych czynności, zanim pliki staną się widoczne dla innych osób. Może być konieczne na przykład określenie informacji o pliku lub zatwierdzenie pliku zanim stanie się widoczny dla wszystkich osób w grupie.

Oprócz bezpośredniego zapisania pliku w bibliotece programu SharePoint lub innej lokalizacji w sieci Web istnieje również możliwość zapisania pliku na dysku twardym w celu późniejszego zapisania go w bibliotece lub innej lokalizacji w sieci Web albo przekazania go do niej.

Początek strony

Zapisywanie pliku w bibliotece programu SharePoint lub innej lokalizacji w sieci Web

Poniższa procedura dotyczy zapisywania pliku w bibliotece programu SharePoint lub innej lokalizacji po raz pierwszy. Po zapisaniu pliku po raz pierwszy można kliknąć przycisk Zapisz, tak samo jak w przypadku innych plików.

Dostosowanie witryny lub serwera organizacji może wymagać wykonania dodatkowych lub nieco innych czynności. Pytania należy kierować do administratora witryny lub jej właściciela.

 1. W tych programach pakietu Microsoft Office 2007 wykonaj następujące czynności:

  Program Word, Excel lub PowerPoint

  • Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij strzałkę obok przycisku Publikuj, a następnie kliknij Serwera zarządzania dokumentami.

   Program Project, Publisher, SharePoint Designer, Visio lub Outlook

  • Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby zapisać plik po raz pierwszy, w menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

   • Jeśli plik został już zapisany w innej lokalizacji, w menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

  • W obszarze Zapisz w kliknij pozycję Moje miejsca sieciowe.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli zostanie wyświetlona nazwa serwera lub witryny, w której ma zostać zapisany plik, kliknij ją, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  • Jeśli użytkownik odwiedzał wcześniej witrynę programu SharePoint, nazwa witryny pojawi się na liście.

   Uwaga: Jeśli serwer nie jest widoczny w folderze Moje miejsca sieciowe, wpisz jego adres URL w polu Nazwa pliku.

   Porada: Można też kliknąć dwukrotnie nazwę.

 3. Kliknij nazwę biblioteki lub innej lokalizacji, w której ma zostać zapisany plik, na przykład Dokumenty udostępnione, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Porada: Można też kliknąć dwukrotnie nazwę biblioteki lub innej lokalizacji.

 4. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

  Uwagi: 

  • W przypadku zapisywania pliku w bibliotece, która wymaga zaewidencjonowania i wyewidencjonowania pliku, plik zostanie wyewidencjonowany przy pierwszym zapisaniu go na serwerze. Po zakończeniu pracy z plikiem należy go zaewidencjonować, aby inne osoby mogły go przeglądać lub poprawiać.

  • Jeśli w witrynie lub na serwerze jest używanych wiele typów zawartości, podczas zapisywania może zostać wyświetlony monit o określenie typu zawartości. Typ zawartości to grupa ustawień, które określają typ zawartości, na przykład szablon, przepływ pracy lub informacje dotyczące pliku. W organizacji mogą znajdować się na przykład typy zawartości dotyczące firmowej prezentacji lub firmowego raportu.

  • W przypadku zapisywania pliku w witrynie lub na serwerze, który wymaga zatwierdzania plików, może być konieczne wykonanie dodatkowych czynności, zanim plik stanie się widoczny dla wszystkich osób mających uprawnienia do wyświetlania zawartości na serwerze. Na przykład plik w bibliotece witryny programu SharePoint jest przechowywany w stanie oczekiwania do momentu zatwierdzenia go lub odrzucenia przez osobę mającą uprawnienia do zatwierdzenia pliku.

  • W zależności od konfiguracji biblioteki może być konieczne wprowadzenie dodatkowych informacji dotyczących pliku, na przykład numeru projektu lub nazwy działu.

Porada: W zależności od konfiguracji witryny lub serwera konfiguracji, można wyświetlić za pomocą okienka zadań Zarządzanie dokumentami więcej informacji na temat pliku i witryny w następujących programach Microsoft Office 2007: programu Word, Excel, PowerPoint i Visio. Na przykład możesz wyświetlić inne pliki, które są przechowywane w tej samej bibliotece programu SharePoint po zapisaniu pliku. W następujących programach Microsoft Office 2007: Word, Excel i PowerPoint, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij pozycję serwer, a następnie kliknij Informacje o zarządzaniu dokumentami. W Microsoft Office Visio 2007 kliknij pozycję Narzędzia, a następnie kliknij Zarządzania dokumentami.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×