Zapisywanie pliku do używania w starszej wersji pakietu Office

Pakiet Microsoft Office 2007 oferuje nowy format plików oparty na języku XML (Extensible Markup Language). Nosi on nazwę otwartych formatów XML i jest używany w programach Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 i Microsoft Office PowerPoint 2007.

Użytkownicy pakietu Office 2007 mogą udostępniać swoje pliki użytkownikom starszych wersji pakietu Microsoft Office po zapisaniu tych plików w formacie plików pakietu Office w wersji 97–2003. Można na przykład zapisać dokument programu Microsoft Office Word 2007 (docx) w postaci dokumentu programu Word w wersji 97–2003 (doc).

 1. W otwartym pliku kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

  Skrót klawiaturowy  Aby otworzyć okno dialogowe Zapisywanie jako, naciśnij klawisze ALT+P, A.

 2. Aby zmienić nazwę pliku, w polu Nazwa pliku wprowadź nową nazwę pliku.

 3. Na liście Zapisz jako typ kliknij format programu w wersji 97–2003, w jakim chcesz zapisać plik. Kliknij na przykład pozycję Dokument programu Word 97–2003 (*.doc), Skoroszyt programu Excel 97–2003 (*.xls) lub Prezentacja programu PowerPoint 97–2003 (*.ppt).

  Jak wyświetlić rozszerzenia plików?

  Rozszerzenie nazwy pliku to zestaw znaków dodawanych na końcu nazwy pliku, które określają, za pomocą którego programu należy otworzyć plik.

  1. W Panelu sterowania kliknij aplet Opcje folderów.

  2. Kliknij kartę Widok.

  3. W obszarze Ustawienia zaawansowane wyczyść pole wyboru Ukryj rozszerzenia znanych typów plików.

 4. Kliknij polecenie Zapisz.

Więcej informacji

Aby zapoznać się z omówieniem otwartych formatów XML, zobacz Wprowadzenie do nowych rozszerzeń nazw plików i otwartych formatów XML.

Aby uzyskać informacje dotyczące formatów plików w poszczególnych programach pakietu Microsoft Office, zobacz następujące kategorie w spisie treści danego programu:

Word 2007    Zarządzanie plikami lub Język XML

Excel 2007    Konwersja i zgodność plików

PowerPoint 2007    Zarządzanie plikami

Dotyczy: Excel 2007, Word 2007, PowerPoint 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język