Zapisywanie pliku

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po zapisaniu pliku możesz Zapisz je w folderze na dysku twardym, lokalizację sieciową, dysk DVD, dysku CD, dysk pulpitu, program flash, lub Zapisz jako innego formatu pliku.

Ważne : Należy zapisać plik, często podczas pracy nad nim, aby uniknąć utraty danych ze względu na nieoczekiwane awarii zasilania lub innych problemów.

Co chcesz zrobić?

Zapisywanie pliku

Zapisywanie jako kopii lub w innej lokalizacji

Zapisywanie w formacie starszej wersji pakietu Office

Zapisywanie w innym formacie

Automatyczne zapisywanie informacji Autoodzyskiwania

Zapisywanie pliku

Domyślnie programów pakietu Microsoft Office zapisywanie pliku domyślnego folderu roboczego. Aby zapisać kopię dokumentu w innej lokalizacji, kliknij inny folder na liście folderów. Zobacz Zapisywanie jako kopii lub w innej lokalizacji , aby dowiedzieć się więcej.

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office i kliknij przycisk Zapisz lub naciśnij klawisze CTRL + S.

  Ważne : Jeśli nie widzisz Przycisku Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , w menu plik kliknij przycisk Zapisz.

 2. Jeżeli plik jest zapisywany po raz pierwszy, trzeba podać jego nazwę.

Początek strony

Zapisywanie jako kopii lub w innej lokalizacji

Przy użyciu polecenia Zapisz jako można zmienić nazwę pliku lub lokalizację jego zapisywania.

Okno dialogowe Zapisywanie jako w systemie Windows 7 i Windows Vista

Można również zapisać plik w nowej lokalizacji za pomocą okienka nawigacji. Zapisywanie jako okno dialogowe w systemie windows vista

1. Aby wybrać folder lub wpisz ścieżkę do folderu, użyj paska adresu.

2. Aby szybko wyświetlić lokalizacje, w których często używasz, użyj okienka nawigacji.

3. Aby wyświetlić więcej typów pliku, kliknij strzałkę.

Okno dialogowe Zapisywanie jako w systemie Microsoft Windows XP

Można również zapisać plik w nowej lokalizacji za pomocą listy Zapisz w lub lokalizacji zapisanych na pasku Moje miejsca. Okno dialogowe Zapisywanie jako

1. Aby wybrać folder, użyj listy Zapisz w.

2. Aby szybko wyświetlić lokalizacje, w których często używasz, użyj paska Moje miejsca.

3. Aby wyświetlić więcej typów pliku, kliknij strzałkę.

Aby zapisać kopię pliku, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office i kliknij polecenie Zapisz jako lub naciśnij klawisze CTRL + S.

  Ważne : Jeśli nie widzisz Przycisku Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij polecenie Zapisz jako w menu plik.

 2. W polu Nazwa pliku wprowadź nową nazwę pliku.

 3. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby zapisać kopię w innym folderze, wykonaj powyższe kroki, ale kliknij inny dysk na liście Zapisz w lub inny folder na liście folderów. Aby zapisać plik w nowym folderze, kliknij przycisk Utwórz nowy Folder Obraz przycisku .

Początek strony

Zapisywanie w formacie starszej wersji pakietu Office

Użytkownicy pakietu Office 2007 mogą udostępniać swoje pliki użytkownikom starszych wersji pakietu Microsoft Office po zapisaniu tych plików w formacie plików pakietu Office w wersji 97–2003. Można na przykład zapisać dokument programu Microsoft Office Word 2007 (docx) w postaci dokumentu programu Word w wersji 97–2003 (doc).

Początek strony

Zapisywanie w innym formacie

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

  Ważne : Jeśli nie widzisz Przycisku Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij polecenie Zapisz jako w menu plik.

  Skrót klawiaturowy aby otworzyć okno dialogowe Zapisywanie jako, naciśnij klawisz ALT, F, A.

 2. W polu Nazwa pliku wprowadź nową nazwę pliku.

 3. Na liście Zapisz jako typ kliknij format pliku, w którym chcesz zapisać plik. Możesz na przykład kliknąć pozycję Tekst sformatowany RTF (rtf), Strona sieci Web (htm lub html) albo Plik rozdzielany przecinkami (csv).

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby dowiedzieć się więcej o zapisywaniu plików w formacie PDF, zobacz Zapisywanie w formacie PDF; Aby uzyskać informacje o zapisywaniu plików jako plik XPS, zobacz Zapisywanie pliku w formacie XPS.

Początek strony

Automatyczne zapisywanie informacji Autoodzyskiwania

Autoodzyskiwanie nie zastępuje regularnego zapisywania plików. Jeśli odzyskany plik po otwarciu nie zostanie zapisany, zostanie on usunięty, a niezapisane zmiany zostaną utracone. Jeśli odzyskany plik zostanie zapisany, wówczas zastąpi on plik oryginalny (chyba że zostanie mu nadana nowa nazwa). Im częściej pliki są zapisywane, tym więcej informacji zostanie odzyskanych po otwarciu pliku w przypadku wystąpienia awarii zasilania lub innych problemów.

Którego programu z pakietu Microsoft Office 2007 używasz?

Program Word

Program Excel

Program InfoPath

Program PowerPoint

Projektu

Program Publisher

Program Visio

Początek strony

Word

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

 2. Kliknij przycisk Zapisz.

 3. Zaznacz pole wyboru Zapisz informacje Autoodzyskiwania co .

 4. W polu min wpisz lub wybierz liczbę, aby określić, jak często pliki mają być zapisywane.

Początek strony

Excel

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. Kliknij przycisk Zapisz.

 3. Zaznacz pole wyboru Zapisz informacje Autoodzyskiwania co .

 4. W polu min wpisz lub wybierz liczbę, aby określić, jak często pliki mają być zapisywane.

Początek strony

InfoPath

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Zaawansowane.

 2. Zaznacz pole wyboru Podczas wypełniania formularzy zapisuj informacje Autoodzyskiwania co.

 3. W polu min wpisz lub wybierz liczbę, aby określić, jak często pliki mają być zapisywane.

Początek strony

PowerPoint

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu PowerPoint.

 2. Kliknij przycisk Zapisz.

 3. Zaznacz pole wyboru Zapisz informacje Autoodzyskiwania co .

 4. W polu min wpisz lub wybierz liczbę, aby określić, jak często pliki mają być zapisywane.

Początek strony

Project

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Zaawansowane.

 2. Zaznacz pole wyboru Zapisz co.

 3. W polu min wpisz lub wybierz liczbę, aby określić, jak często pliki mają być zapisywane.

Początek strony

Program Publisher

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Zaawansowane.

 2. Zaznacz pole wyboru Zapisz informacje Autoodzyskiwania co.

 3. W polu min wpisz lub wybierz liczbę, aby określić, jak często pliki mają być zapisywane.

Początek strony

Visio

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Zapisywanie/otwieranie.

 2. Zaznacz pole wyboru Zapisz informacje Autoodzyskiwania co.

 3. W polu min wpisz lub wybierz liczbę, aby określić, jak często pliki mają być zapisywane.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×