Zapisywanie plików programu Publisher w formatach umożliwiających wyświetlanie przez inne osoby

Aby umożliwić wyświetlanie utworzonej publikacji osobom, które nie dysponują programem Microsoft Office Publisher 2007, można udostępnić publikację, zapisując ją jako plik w formacie PDF (Portable Document Format) lub XPS (XML Paper Specification).

Uwaga : Pliki programów pakietu Microsoft Office 2007 można zapisywać w formatach PDF i XPS tylko po zainstalowaniu odpowiedniego dodatku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Umożliwianie obsługi innych formatów plików, takich jak formaty PDF i XPS.

W tym artykule

Formaty PDF i XPS — informacje

Zapisywanie publikacji w formacie PDF

Zapisywanie publikacji w formacie XPS

Wysyłanie plików w formacie PDF lub XPS w celu wyświetlania przez inne osoby

Formaty PDF i XPS — informacje

Po zapisaniu publikacji w formacie PDF lub XPS inne osoby będą mogły wyświetlać zawartość publikacji w wiadomości e-mail oraz w sieci Web, nawet jeśli nie dysponują programem Microsoft Office Publisher 2007.

Oba formaty pliku zostały zaprojektowane w celu udostępniania dokumentów przeznaczonych tylko do odczytu, charakteryzujących się optymalną jakością wydruku. Takie pliki mają osadzone wszystkie niezbędne czcionki, przechowują metadane i mogą zawierać hiperłącza.

Odbiorcy muszą mieć przeglądarkę odpowiednią dla formatu pliku i umożliwiającą im wyświetlenie plików.

Przeglądarka plików w formacie PDF jest dostępna w witrynie http://www.Adobe.com.

Przeglądarka plików XPS jest dostępna w witrynie http://www.Microsoft.com.

Uwaga : Te formaty umożliwiają innym osobom tylko wyświetlanie publikacji. Plików wynikowych nie można zmienić w programie Publisher.

Format pliku

Zalety

Uwagi

PDF (pdf)

 • Zapisuje kolory CMYK, kolory dodatkowe, kolory rozbarwiane oraz kolory dodatkowe CMYK i PANTONE® — formaty, które są preferowane przez komercyjne punkty usług poligraficznych.

 • Zapewnia wysoką jakość wydruku dokumentów.

 • Zawiera tekst alternatywny dla obrazów i tekst w formie obrazów.

 • Wszystkie niezbędne czcionki są osadzane w pliku przed drukowaniem.

 • Umożliwia przeszukiwanie tekstu i hiperłączy.

 • Zachowuje wszystkie metadane skojarzone z plikiem.

Wymaga odpowiedniej przeglądarki — dostępnej do pobrania w trybie online.

XPS (xps)

 • Zapewnia zarządzanie prawami dostępu do informacji, co umożliwia właścicielowi pliku określenie, kto może otworzyć plik. Odbiorcy, którym prawa nie zostały udzielone, nie mogą wyświetlić pliku XPS.

 • Zapewnia wysoką jakość wydruku dokumentów.

 • Zawiera tekst alternatywny dla obrazów i tekst w formie obrazów.

 • Wszystkie niezbędne czcionki są osadzane w pliku przed drukowaniem.

 • Umożliwia przeszukiwanie tekstu i hiperłączy.

 • Zachowuje wszystkie metadane skojarzone z plikiem.

Wymaga odpowiedniej przeglądarki — dostępnej do pobrania jako dodatek.

Początek strony

Zapisywanie publikacji w formacie PDF

Tę opcję należy wybrać, aby zapisać publikację w formacie, który można łatwo udostępniać, używanym przez wiele komercyjnych punktów usług poligraficznych.

 1. W programie Publisher otwórz publikację, która ma być wyświetlana przez inne osoby.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj jako plik PDF lub XPS.

 3. Z listy Zapisz jako typ wybierz pozycję PDF.

  Publikacja zostanie zapisana domyślnie jako plik nazwa publikacji.pdf i zostanie zoptymalizowana do wydruku o wysokiej jakości.

  Ustawienie można zmienić, klikając przycisk Zmień, co spowoduje otwarcie okna dialogowego Opcje publikowania. Łącza do dodatkowych informacji dotyczących okna dialogowego Opcje publikowania można znaleźć w sekcji Zobacz też.

 4. Kliknij przycisk Opublikuj.

Uwaga : Plik można także zapisać w formacie pdf, używając okna dialogowego Zapisywanie jako.

Początek strony

Zapisywanie publikacji w formacie XPS

Tę opcję należy wybrać, aby zapisać publikację, uzyskując jeszcze większą kompresję niż w przypadku formatu PDF.

 1. W programie Publisher otwórz publikację, która ma być wyświetlana przez inne osoby.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj jako plik PDF lub XPS.

 3. Z listy Zapisz jako typ wybierz pozycję XPS.

  Publikacja zostanie zapisana domyślnie jako plik nazwa publikacji.xps i zostanie zoptymalizowana do wydruku o wysokiej jakości.

  Ustawienie można zmienić, klikając przycisk Zmień, co spowoduje otwarcie okna dialogowego Opcje publikowania. Łącza do dodatkowych informacji dotyczących okna dialogowego Opcje publikowania można znaleźć w sekcji Zobacz też.

 4. Kliknij przycisk Opublikuj.

Uwaga : Plik można także zapisać w formacie xps, używając okna dialogowego Zapisywanie jako.

Początek strony

Wysyłanie plików w formacie PDF lub XPS w celu wyświetlania przez inne osoby

Po utworzeniu pliku w formacie PDF lub XPS można dołączyć go do wiadomości e-mail lub skopiować do udostępnionej lokalizacji, aby umożliwić innym osobom otwieranie i wyświetlanie publikacji, nawet jeśli nie mają programu Publisher.

Należy pamiętać, że pliku wynikowego w formacie pdf lub xps nie można zmienić w programie Publisher. Te pliki są tylko obrazem publikacji.

Początek strony

Czy te informacje były pomocne?

Jak możemy to poprawić?

Jak możemy to poprawić?

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!