Zapisywanie narzędzia niestandardowego jako szablonu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Narzędzie niestandardowe można zapisać jako plik szablonu, a następnie dodawać jako nowe narzędzie w innych obszarach roboczych. Umożliwia to zarejestrowanie wszystkich obiektów projektów, takich jak formularze, pola, widoki, makra i skrypty, bez uwzględniania rekordów danych. Utworzenie szablonu narzędzia umożliwia projektantom rozpowszechnianie narzędzi niestandardowych do użytku w obszarach roboczych. Narzędzia niestandardowe programu SharePoint Workspace mogą obejmować narzędzia utworzone za pomocą narzędzia Listy 2010 albo utworzone za pomocą narzędzia Formularze 2007 lub Formularze programu InfoPath.

Blokowanie projektu narzędzia niestandardowego aplikacji możesz go przed zapisaniem go jako szablon. Funkcja ta jest używana, jeśli chcesz uniemożliwić innym użytkownikom aktualizowanie projektu w obszarach roboczych, że utworzone za pomocą tego szablonu.

Uwaga : Narzędzia niestandardowe utworzone za pomocą narzędzia Formularze 2007 lub narzędzia Formularze programu InfoPath nie umożliwiają dostępu do projektanta w tej wersji programu SharePoint Workspace. Dlatego opcję blokowania projektu narzędzia będą mogli włączać tylko uczestnicy obszarów roboczych wciąż korzystający z programu Groove 2007.

  1. Wybierz narzędzie niestandardowe, które chcesz zapisać jako szablon.

  2. Kliknij kartę Obszar roboczy, a następnie kliknij pozycję Zapisz jako szablon.

  3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wybierz lokalizację na dysku dla nowego narzędzia lub zaakceptuj lokalizację domyślną, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

    Lokalizacja domyślna, czyli folder szablonów narzędzi programu Groove w folderze Moje dokumenty, jest wyświetlana, gdy dodaje się nowe narzędzie, klikając kartę Obszar roboczy, klikając pozycję Dodaj, a następnie klikając pozycję Przeglądaj w poszukiwaniu narzędzi.

  4. W razie potrzeby w oknie dialogowym Opcje szablonu ustaw informacje o haśle i kliknij przycisk OK.

Rozpowszechnianie szablonów narzędzi — informacje

Szablon narzędzia niestandardowego to po prostu plik danych z rozszerzeniem gta. Plik ten można rozpowszechniać wśród innych użytkowników tak jak inne pliki danych. Można na przykład wysłać go jako załącznik do wiadomości e-mail bądź umieścić w narzędziu Dokumenty albo na serwerze plików czy w witrynie sieci Web.

Aby pomóc innym użytkownikom, można wskazać im, gdzie umieścić plik szablonu, na przykład lokalizację folderu, która umożliwi wyświetlanie szablonu narzędzia na liście Przeglądaj w poszukiwaniu narzędzi, czyli folder szablonów narzędzi programu Groove w folderze Moje dokumenty.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×