Zapisywanie lub otwieranie prezentacji w innym formacie pliku

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Prezentacje utworzone w programie Microsoft PowerPoint 2013 można zapisywać w wielu formatach plików, takich jak JPEG (jpg), Portable Document Format (pdf), prezentacje OpenDocument (odp), a nawet jako klipy wideo lub filmy (oraz w innych formatach).

Uwagi : 

Zapisywanie prezentacji w innym formacie pliku

  1. W programie PowerPoint otwórz prezentację, którą chcesz zapisać w innym formacie pliku.

  2. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Zapisz jako.

  3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę prezentacji, albo zaakceptuj sugerowaną nazwę pliku.

  4. Na liście Zapisz jako typ wybierz wymagany format pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Otwieranie prezentacji w innym formacie pliku

W oknie dialogowym Otwieraniena liście są widoczne tylko pliki prezentacji programu PowerPoint. Program PowerPoint może otwierać inne typy plików, ale musisz wybrać odpowiednie opcje w oknie dialogowym Otwieranie.

  1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Otwórz.

  2. Zlokalizuj plik, który chcesz otworzyć (na komputerze lub w trybie online).

  3. Obok pola Nazwa pliku znajduje się lista typów plików, na której domyślnie jest wybrana wartość Wszystkie prezentacje programu PowerPoint. Kliknij pozycję Wszystkie prezentacje programu PowerPoint, aby otworzyć listę. Aby wyświetlić pliki wszystkich typów w konkretnym folderze, wybierz pozycję Wszystkie pliki.

  4. Zlokalizuj i kliknij plik, a następnie kliknij pozycję Otwórz.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×