Zapisywanie kopii skoroszytu na komputerze

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby zapisać kopię skoroszytu z usługi OneDrive na komputerze, musisz ją pobrać.

Jeśli masz aplikację komputerową programu Excel, możesz otworzyć pobranego skoroszytu i wprowadź odpowiednie zmiany. Nie masz aplikacji klasycznej Excel? Nie problem, Spróbuj go w witrynie Office.com.

 1. Kliknij pozycję plik > Zapisz jako > Pobierz kopię.

  Pobieranie kopii skoroszytu

 2. Program Excel wyświetli pytanie, czy otworzyć, czy zapisać skoroszyt. Kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga : Jeśli klikniesz pozycję Otwórz zamiast Zapisz, skoroszyt zostanie otwarty w widoku chronionym.

Możesz otworzyć ten skoroszyt lub otworzyć folder zawierający skoroszyt. Otwórz folder, jeśli chcesz najpierw zmienić nazwę skoroszytu lub przenieść go do innej lokalizacji.

Otwieranie skoroszytu

 1. Po pobraniu skoroszytu kliknij pozycję Zapisz > Otwórz.

 2. Na pasku Widok chroniony kliknij przycisk Włącz edytowanie.

 3. Kliknij pozycję Plik > Zapisz jako > Przeglądaj.

 4. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać skoroszyt.

 5. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę.

Otwieranie folderu

Po pobraniu skoroszytu kliknij przycisk Otwórz folder, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

Otwórz folder, w którym znajduje się pobrany plik.

 • Aby zmienić nazwę skoroszytu, zaznacz skoroszyt, kliknij pozycję Zmień nazwę i wpisz nową nazwę.

 • Aby przenieść skoroszyt, wybierz skoroszyt i kliknij przycisk Przenieś do i wybierz nową lokalizację.

Uwaga : Wstążka musi być wyświetlona w polu do pobrania, aby wyświetlić zmiany nazwy i przenoszenie opcje. Jeśli nie widać wstążki, kliknij kartę Widok, a następnie kliknij ikonę pinezki Obraz przycisku po prawej stronie. Opcje Zmień nazwę, a następnie przesuń pojawią się na karcie Narzędzia główne.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×