Zapisywanie i odzyskiwanie kopii zapasowej dokumentu

W programie Microsoft Office Word istnieje kilka metod tworzenia kopii zapasowych dokumentów i odzyskiwania ich w przypadku wystąpienia awarii zasilania lub innych problemów. Najbardziej niezawodnym sposobem odzyskiwania wyników pracy jest wcześniejsze przygotowanie się, na przykład przez częste ręczne zapisywanie plików lub ustawienie programu Word tak, aby kopie zapasowe były tworzone automatycznie. W przypadku uszkodzenia pliku istnieje możliwość odzyskania wyników pracy przy użyciu funkcji Otwórz i napraw lub konwertera tekstu odzyskiwania pliku.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie lokalnych kopii plików zdalnych

Zapisywanie kopii zapasowych

Otwieranie i naprawianie pliku

Używanie konwertera odzyskiwania plików

Tworzenie lokalnych kopii plików zdalnych

Podczas pracy z dokumentem przechowywanym w sieci lub na urządzeniu przenośnym (takim jak dyskietka lub dysk wymienny) program Word domyślnie otwiera dokument w lokalizacji zdalnej. Jeśli wystąpią problemy z siecią lub urządzeniem, zapisanie dokumentu w lokalizacji zdalnej może nie powieść się, a wyniki dotychczasowej pracy zostaną utracone. Aby uniknąć tego problemu, można włączyć opcję automatycznego tworzenia lokalnej kopii dokumentów przechowywanych zdalnie.

Włączenie tej opcji powoduje, że program Word tymczasowo tworzy lokalną kopię dokumentu przechowywanego w sieci lub na urządzeniu przenośnym. Podczas zapisywania kopii lokalnej wprowadzone zmiany zostaną zapisane w kopii oryginalnej. Jeśli oryginalny plik nie będzie osiągalny, zostanie wyświetlony monit z prośbą o zapisanie pliku w innej lokalizacji.

Włączanie opcji lokalnego edytowania plików zdalnych

Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

Kliknij pozycję Zaawansowane.

Przewiń do sekcji Zapisywanie, a następnie zaznacz pole wyboru Kopiuj pliki przechowywane zdalnie na komputer i aktualizuj je podczas zapisywania.

Początek strony

Zapisywanie kopii zapasowych

W programie Word można ustawić automatyczne tworzenie kopii zapasowych przy zapisywaniu dokumentu. Utworzenie kopii zapasowej pozwala chronić część pracy w przypadku uszkodzenia lub usunięcia oryginalnego dokumentu. Kopia zapasowa to wersja dokumentu sprzed ostatniego zapisania, dlatego najnowsze zmiany nie są w niej dostępne. Zapobiega ona jednak całkowitemu utraceniu dokumentu.

Uwaga   Jeśli oryginalny dokument zostanie usunięty bez zapisania, żadne zmiany wprowadzone od ostatniego zapisania dokumentu nie zostaną uwzględnione w kopii zapasowej.

Kopie zapasowe są zapisywane w tym samym folderze, co plik oryginalny, pod nazwą Kopia zapasowa nazwa dokumentu.wbk. Przy każdym zapisaniu dokumentu nowa kopia zapasowa zastępuje istniejącą.

Konfigurowanie programu Word do automatycznego tworzenia kopii zapasowych

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

 2. Kliknij pozycję Zaawansowane.

 3. Przewiń do sekcji Zapisywanie, a następnie zaznacz pole wyboru Zawsze twórz kopię zapasową.

Początek strony

Otwieranie kopii zapasowej

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W polu Pliki typu kliknij pozycję Wszystkie pliki.

 3. Aby otworzyć kopię zapasową, która została zapisana w innym folderze, znajdź i otwórz ten folder.

 4. Kliknij strzałkę obok przycisku Widoki Obraz przycisku, a następnie kliknij polecenie Szczegóły.

  W kolumnie Nazwa zostanie wyświetlona nazwa kopii zapasowej: Kopia zapasowa nazwa dokumentu. W kolumnie Typ zostanie wyświetlony typ pliku: Kopia zapasowa dokumentu programu Microsoft Word.

 5. Znajdź i kliknij dwukrotnie kopię zapasową, aby ją otworzyć.

 6. Aby pracować z kopią zapasową jak ze zwykłym dokumentem programu Word, kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, kliknij polecenie Zapisz jako, a następnie wpisz nazwę dla pliku w polu Nazwa pliku.

Początek strony

Otwieranie i naprawianie pliku

Jeżeli plik został uszkodzony i nie można go otworzyć w zwykły sposób, istnieje możliwość odzyskania jego zawartości przy użyciu funkcji Otwórz i napraw.

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. Na liście Szukaj w kliknij dysk, folder lub lokalizację internetową zawierającą plik, który chcesz otworzyć.

 3. Na liście folderów odszukaj i otwórz folder, który zawiera plik.

 4. Zaznacz plik, który chcesz odzyskać.

 5. Kliknij strzałkę obok przycisku Otwórz, a następnie kliknij polecenie Otwórz i napraw.

Początek strony

Używanie konwertera odzyskiwania plików

Aby otworzyć uszkodzony dokument i odzyskać tekst, można w każdej chwili użyć konwertera odzyskiwania tekstu.

Jeśli uda się otworzyć uszkodzony dokument, można następnie zapisać go w formacie programu Word lub w dowolnym innym formacie (na przykład jako tekst lub w formacie HTML). Tekst w akapitach, nagłówkach, stopkach, przypisach dolnych, przypisach końcowych i polach jest odzyskiwany jako zwykły tekst. Formaty dokumentu, elementy graficzne, pola, obiekty rysunkowe i wszelkie inne informacje nie będące tekstem nie zostaną odzyskane.

Wyodrębnianie samego tekstu za pomocą konwertera odzyskiwania plików

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

 2. Kliknij pozycję Zaawansowane.

 3. Przewiń w dół do sekcji Ogólne i zaznacz pole wyboru Potwierdź konwersję formatu podczas otwierania pliku, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 5. Z listy Pliki typu wybierz pozycję Odzyskaj tekst z dowolnego pliku.

  Jeśli pozycja Odzyskaj tekst z dowolnego pliku nie jest wyświetlana na liście Pliki typu, należy zainstalować konwerter plików.

  Jak?

  1. W systemie Microsoft Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   W systemie Microsoft Windows Vista

   1. W Panelu sterowania kliknij pozycję Odinstaluj program.

   2. Na liście programów kliknij pozycję Microsoft Office lub Microsoft Word, zależnie od tego, czy program Word został zainstalowany jako składnik pakietu Office, czy osobno. Następnie kliknij przycisk Zmień.

   W systemie Microsoft Windows XP

   1. W Panelu sterowania kliknij aplet Dodaj lub usuń programy.

   2. W polu Aktualnie zainstalowane programy kliknij pozycję pakietu Microsoft Office lub programu Microsoft Word, zależnie od tego, czy program Word został zainstalowany jako składnik pakietu Office, czy osobno. Następnie kliknij przycisk Zmień.

  3. W obszarze Zmienianie instalacji pakietu Microsoft Office kliknij pozycję Dodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

  4. W obszarze Opcje instalacji, rozwiń pozycję Funkcje wspólne pakietu Office.

  5. Rozwiń pozycję Konwertery i filtry, a następnie rozwiń pozycję Konwertery tekstu.

  6. Kliknij strzałkę znajdującą się obok pozycji Konwerter odzyskiwania tekstu, a następnie kliknij polecenie Uruchom z mojego komputera.

 6. Otwórz dokument w zwykły sposób.

Początek strony

Dotyczy: Word 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język