Zapisywanie dokumentu za pośrednictwem aplikacji Word Online w folderze usługi OneDrive przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Zapisywanie dokumentu za pośrednictwem aplikacji Word Online w folderze usługi OneDrive przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą aplikacji Word Online i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Windows, możesz zapisać dokument w folderze w usłudze OneDrive za pomocą opcji Zapisz jako. Aplikacja Word Online automatycznie zapisuje cały dokument w chmurze, nie ma w niej oddzielnego przycisku Zapisz.

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Word Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • Podczas korzystania z aplikacji Word Online zalecamy używanie przeglądarki internetowej Internet Explorer. Ze względu na to, że aplikacja Word Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Word Online.

Zapisywanie dokumentu za pośrednictwem aplikacji Word Online w folderze usługi OneDrive przy użyciu czytnika zawartości ekranu

 1. Aby przenieść fokus na wstążkę, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz nazwę karty.

 2. Naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Przycisk Plik”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Zapisz jako”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. W okienku Zapisz jako naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby dokonać następujących wyborów:

  • W celu zapisania dokumentu w folderze usługi OneDrive po raz pierwszy, wybierz element karty Zapisz jako, aby przejść do okienka Zapisz jako.

  • Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przejść do przycisku Zapisz jako, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz „Utwórz kopię tego pliku w tym samym folderze online”. Wpisz nazwę pliku.

  • W oknie dialogowym Zapisz jako wpisz nazwę pliku i za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku Zapisz, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Skróty klawiaturowe w aplikacji Word Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×