Zapisywanie dokumentu w usłudze OneDrive z poziomu pakietu Office 2010

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dokument zapisany w usłudze OneDrive jest przechowywany w lokalizacji centralnej, do której można uzyskać dostęp niemal z każdego miejsca. Nawet jeśli chwilowo nie masz dostępu do swojego komputera, możesz pracować nad dokumentem, o ile masz łączność z siecią Web.

Zapisanie dokumentu w usłudze OneDrive ułatwia także udostępnianie go innym osobom. Zamiast załącznika możesz wysłać łącze. Dzięki temu będzie istniała tylko jedna kopia dokumentu. Wszelkie zmiany użytkowników będą wprowadzane w tym samym dokumencie, bez konieczności uzgadniania wielu wersji i kopii danego dokumentu.

Zapisanie dokumentów programów Word, Excel, PowerPoint i OneNote w usłudze OneDrive umożliwia Tobie i innym osobom wyświetlanie oraz edytowanie dokumentów w przeglądarce sieci Web przy użyciu aplikacji Office Online. Oznacza to, że możesz udostępniać dokument innym osobom, nie martwiąc się o to, jaką aplikację mają zainstalowaną, ponieważ dokumenty są wyświetlane i edytowane w przeglądarce.

W programie Word, Excel lub PowerPoint

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Zapisz i wyślij.

 2. Kliknij pozycję Zapisz w sieci Web.

 3. Kliknij pozycję Zaloguj się, wprowadź identyfikator Windows Live ID oraz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeśli korzystasz z usługi Hotmail, Xbox Live lub programu Messenger, masz już identyfikator Windows Live ID. Jeśli nie masz tego identyfikatora, kliknij pozycję Utwórz konto Windows LiveOneDrive, aby utworzyć nowy identyfikator Windows Live ID.

 4. Wybierz folder w usłudze OneDrive i kliknij pozycję Zapisz jako. Wpisz nazwę dla pliku i kliknij pozycję Zapisz.

  Dokument zostanie zapisany w usłudze OneDrive. Za pomocą usługi OneDrive można nadawać innym osobom uprawnienia do przeglądania i edytowania zawartości folderów. Aby udostępnić dokument, należy wysłać łącze do odpowiedniego folderu.

W programie OneNote

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Udostępnij.

 2. Kliknij notes, który chcesz zapisać.

 3. Kliknij pozycję Sieć Web.

  Uwaga: Jeśli notes nie jest zapisany w formacie pliku programu OneNote 2010, w programie OneNote zostanie wyświetlony monit o uaktualnienie notesu. Kliknij polecenie Uaktualnij, a następnie w oknie dialogowym Właściwości notesu kliknij pozycję Konwertuj na format 2010. Po wyświetleniu monitu z informacją o tym, że użytkownicy wcześniejszych wersji programu OneNote nie będą mogli korzystać z notesu udostępnionego, kliknij przycisk OK. Każda osoba mająca wcześniejszą wersję programu OneNote będzie mogła udostępniać notes przy użyciu aplikacji OneNote Online w usłudze OneDrive.

 4. Kliknij pozycję Zaloguj się, wprowadź identyfikator Windows Live ID oraz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeśli korzystasz z usługi Hotmail, Xbox Live lub programu Messenger, masz już identyfikator Windows Live ID. Jeśli nie masz tego identyfikatora, kliknij pozycję Utwórz konto Windows LiveOneDrive, aby utworzyć nowy identyfikator Windows Live ID.

 5. Wybierz folder w usłudze OneDrive, a następnie kliknij pozycję Udostępnij notes.

 6. Program OneNote umożliwia wysłanie łącza do notesu. Jeśli chcesz, kliknij pozycję Wyślij łącze pocztę e-mail i zredaguj wiadomość e-mail. Jedno łącze w wiadomości powoduje otwarcie notesu w aplikacji klasycznej OneNote, a drugie — w aplikacji OneNote Online.

  Notes zostanie zapisany w usłudze OneDrive. W usłudze OneDrive możesz zaprosić inne osoby do wyświetlania i edytowania notesu, klikając pozycję Udostępnij na karcie Plik.

Aby uzyskać więcej informacji o programach Office Online i usługi Windows Live zobacz programy przy użyciu witryny Office Online w usłudze OneDrive.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×