Zapisywanie dokumentu w programie Word

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wyniki pracy można zapisywać za pomocą poleceń Zapisz oraz Zapisz jako. Ponadto można dostosować ustawienia używane przy zapisywaniu dokumentów w programie Microsoft Office Word.

Sposób zapisania dokumentu i format, w którym zostanie on zapisany, zależy od planowanego sposobu używania dokumentu. Na przykład, jeśli dokument jest przeznaczony do użytku własnego i nie jest planowane otwieranie go kiedykolwiek we wcześniejszej wersji programu Microsoft Office Word, najłatwiejszym sposobem jego zapisania jest użycie polecenia Zapisz wraz z jego wszystkimi ustawieniami domyślnymi.

Jeśli jednak użytkownik publikuje dokument, aby umożliwić otwieranie go innym osobom, w przypadku gdy osoby czytające ten dokument używają oprogramowania innego niż program Microsoft Office Word 2007, albo jeśli użytkownik zamierza otwierać dokument na innym komputerze, należy wybrać sposób i miejsce zapisania dokumentu.

Jeżeli użytkownik często zapisuje dokumenty w określonym miejscu lub formacie, można dostosować ustawienia tak, aby stały się domyślne dla programu Word.

Ważne : Jeśli planowane jest udostępnienie dokumentu innym czytelnikom, należy pamiętać o użyciu menu Przygotuj w obszarze przycisku pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office przed zapisaniem dokumentu. Menu Przygotuj zawiera polecenia zapewniające poprawę zabezpieczeń oraz ochronę poufności i autentyczności dokumentu.

Co chcesz zrobić?

Zapisywanie dokumentu pierwszy raz

Zapisywanie istniejącego dokumentu jako nowego dokumentu (polecenie Zapisz jako)

Zapisywanie dokumentu na dysku CD

Zapisywanie dokumentu na urządzeniu pamięci USB

Zapisywanie dokumentu w lokalizacji dostępnej zdalnie

Zapisywanie dokumentu w celu umożliwienia otwarcia go we wcześniejszej wersji programu Word

Zapisywanie dokumentu w alternatywnych formatach plików

Dostosowywanie ustawień zapisywania dokumentów

Zapisywanie dokumentu pierwszy raz

 1. Na pasku narzędzi Szybki dostęp kliknij przycisk Zapisz Obraz przycisku lub naciśnij klawisze CTRL+S.

 2. Wpisz nazwę dokumentu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Program Word zapisze dokument w lokalizacji domyślnej. Aby zapisać dokument w innej lokalizacji, wybierz inny folder w obszarze Ulubione łącza (jeśli na komputerze działa system Windows Vista) lub z listy Zapisz w (jeśli na komputerze działa system Microsoft Windows XP). Domyślną lokalizację, w której program Word zapisuje dokumenty, można zmienić przez dostosowanie ustawień zapisywania dokumentów.

Początek strony

Zapisywanie istniejącego dokumentu jako nowego dokumentu (polecenie Zapisz jako)

Aby zapobiec zastępowaniu oryginalnego dokumentu, zaraz po jego otwarciu należy użyć polecenia Zapisz jako w celu utworzenia nowego pliku.

 1. Otwórz dokument, którego chcesz użyć jako podstawy dla nowego dokumentu.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 3. Wpisz nazwę dokumentu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  • Program Word zapisze dokument w lokalizacji domyślnej.

  • Aby zapisać dokument w innej lokalizacji, kliknij inny folder w oknie dialogowym Zapisywanie jako na liście Zapisz w. Domyślną lokalizację, w której program Word zapisuje dokumenty, można zmienić przez dostosowanie ustawień zapisywania dokumentów.

 4. Edytuj dokument w odpowiedni sposób.

Porada : W celu ułatwienia używania dokumentu jako podstawy dla innych dokumentów zapisz go w miejscu przechowywania szablonów. W oknie dialogowym Zapisywanie jako kliknij pozycję Szablony (jeśli na komputerze działa system Windows Vista) lub kliknij pozycję Zaufane szablony (jeśli na komputerze działa system Windows XP), a następnie kliknij przycisk Zapisz. Aby utworzyć nowy dokument, kliknij dwukrotnie pozycję Nowy z istniejącego w oknie dialogowym Nowy dokument.

Innym sposobem używania dokumentu jako podstawy dla innych jest zapisanie go w postaci szablonu.

Początek strony

Zapisywanie dokumentu na dysku CD

 1. Użyj polecenia Zapisz lub Zapisz jako w celu zapisania dokumentu w folderze, który łatwo znaleźć.

 2. Włóż pusty zapisywalny dysk CD do rejestratora CD. Użyj jednego z następujących nośników:

  • Jednokrotnie zapisywalny dysk CD (CD-R)

  • Wielokrotnie zapisywalny dysk CD (CD-RW)

   W przypadku wielokrotnie zapisywalnych dysków CD dane można wielokrotnie kopiować na dysk CD i wymazywać z niego.

 3. Kliknij przycisk Start, a następnie zależnie od systemu operacyjnego komputera wykonaj jedną z następujących procedur:

  Windows Vista

  1. Kliknij pozycję Komputer.

  2. Kliknij pozycję Foldery, aby rozwinąć listę folderów, a następnie kliknij strzałkę obok pozycji Komputer, aby rozwinąć listę stacji dysków.

  3. Kliknij pliki lub foldery, które chcesz skopiować na dysk CD, a następnie przeciągnij je do stacji dysków z możliwością zapisywania dysków CD na liście folderów.

   Aby zaznaczyć wiele plików, podczas klikania odpowiednich plików przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL.

  4. W oknie dialogowym Nagrywanie dysku zależnie od formatu dysku CD, który chcesz zastosować, kliknij pozycję Aktywny system plików lub Format zarządzany. Jeśli potrzebujesz pomocy przy dokonaniu tego wyboru, kliknij pozycję Którego formatu dysku CD lub DVD należy użyć?.

  5. Wpisz nazwę dysku CD w polu Tytuł dysku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Windows XP

  1. Kliknij pozycję Mój komputer.

  2. W menu Widok wskaż polecenie Pasek eksploratora, a następnie kliknij polecenie Foldery.

  3. Kliknij pliki lub foldery, które chcesz skopiować na dysk CD, a następnie przeciągnij je do stacji dysków z możliwością zapisywania dysków CD na liście folderów.

   Aby zaznaczyć wiele plików, podczas klikania odpowiednich plików przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL.

  4. Kliknij dwukrotnie stację dysków z możliwością zapisywania dysków CD. W systemie Windows XP zostanie wyświetlony obszar tymczasowy, w którym są umieszczane pliki przed skopiowaniem na dysk CD. Sprawdź, czy pliki i foldery, które zamierzasz skopiować na dysk CD, są wyświetlane w obszarze Pliki gotowe do zapisania na dysku CD.

  5. W obszarze Zapisywanie na dysku CD kliknij pozycję Zapisz te pliki na dysku CD. W systemie Windows zostanie uruchomiony Kreator zapisywania na dysku CD. Postępuj zgodnie z instrukcjami tego kreatora.

 • Nie należy próbować skopiować na dysk CD więcej plików, niż można na nim umieścić. Należy sprawdzić opakowanie dysku CD, aby uzyskać informacje o pojemności. Pliki, których rozmiar przekracza pojemność dysku CD, można skopiować na zapisywalny dysk DVD (DVD-R lub DVD+R) lub dysk DVD z możliwością wielokrotnego zapisu (DVD-RW lub DVD+RW). Jednak system Windows XP nie obsługuje kopiowania na dyski DVD, należy więc skorzystać z oprogramowania do tworzenia dysków DVD.

 • Należy upewnić się, że na dysku twardym jest wystarczająca ilość wolnego miejsca do przechowywania plików tymczasowych tworzonych podczas procesu zapisywania dysku CD. W przypadku standardowego dysku CD system Windows rezerwuje do 700 megabajtów (MB) wolnego miejsca. W przypadku dysku CD o dużej pojemności system Windows rezerwuje do 1 gigabajta (GB) wolnego miejsca.

 • Po skopiowaniu plików lub folderów na dysk CD można przejrzeć zawartość tego dysku, aby się upewnić, że pliki zostały skopiowane.

Początek strony

Zapisywanie dokumentu na urządzeniu pamięci USB

 1. Podłącz urządzenie pamięci do portu USB.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Windows Vista

  1. Kliknij pozycję Komputer.

  2. W obszarze Urządzenia z wymiennymi nośnikami pamięci kliknij dwukrotnie urządzenie pamięci USB.

Windows XP

 1. Kliknij pozycję Mój komputer.

 2. Kliknij dwukrotnie urządzenie pamięci USB.

 1. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę dokumentu.

 2. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Zapisywanie dokumentu w lokalizacji dostępnej zdalnie

Dokument można zapisać w folderze sieciowym lub na serwerze sieci Web.

Zapisywanie dokumentu w folderze sieciowym

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. Zlokalizuj folder sieciowy.

  • Jeśli folder sieciowy jest zamapowany na komputerze, na liście lokalizacji kliknij pozycję Komputer (jeśli na komputerze działa system Windows Vista) lub kliknij pozycję Mój komputer (jeśli na komputerze działa system Windows XP), a następnie kliknij nazwę folderu.

   Uwaga : Zamapowanie folderu sieciowego na komputerze ułatwia uzyskiwanie dostępu do tego folderu. Jeśli folder nie został wcześniej zamapowany, kliknij przycisk Narzędzia w oknie dialogowym Zapisywanie jako, kliknij polecenie Mapuj dysk sieciowy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym Mapowanie dysku sieciowego.

  • Jeśli znasz nazwę i lokalizację udostępnionego folderu sieciowego, wpisz je w polu Nazwa pliku, poprzedzając je dwoma ukośnikami odwrotnymi, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Wpisz nazwę dokumentu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Zapisywanie dokumentu na serwerze sieci Web

Windows Vista

W przypadku zapisywania dokumentu w bibliotece dokumentów w witrynie programu Windows SharePoint Services 3.0 należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. Zlokalizuj serwer sieci Web.

 3. W polu Nazwa pliku wpisz adres URL witryny, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 4. Kliknij dwukrotnie nazwę biblioteki dokumentów.

 5. Wpisz nazwę dokumentu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

W przypadku zapisywania dokumentu w witrynie internetowej w sieci MSN wykonaj następujące czynności:

 1. W polu Nazwa pliku wpisz adres URL witryny sieci MSN, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 2. Wpisz nazwę użytkownika i hasło, aby zalogować się do witryny.

W przypadku zapisywania dokumentu we wcześniej skonfigurowanej lokalizacji FTP (File Transfer Protocol) wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. W oknie dialogowym Zapisywanie jako rozwiń listę Foldery, a następnie kliknij pozycję Komputer.

 3. Kliknij dwukrotnie lokalizację FTP na liście Lokalizacja sieciowa.

  Uwaga : Protokół FTP umożliwia otwieranie i zapisywanie plików na serwerach sieci Web. Jeśli znasz nazwę i poświadczenia logowania dla serwera, możesz dodać ten serwer do lokalizacji sieciowych, klikając prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer w oknie dialogowym Zapisywanie jako, a następnie klikając polecenie Dodaj lokalizację sieciową.

Windows XP

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. Zlokalizuj serwer sieci Web.

  • W przypadku zapisywania dokumentu w bibliotece dokumentów w witrynie programu Windows SharePoint Services 3.0 wpisz adres URL witryny w polu Nazwa pliku, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Kliknij dwukrotnie nazwę biblioteki dokumentów.

  • W przypadku zapisywania dokumentu w witrynie internetowej w sieci MSN kliknij pozycję Moje miejsca sieciowe, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Moje witryny sieci Web w sieci MSN. W razie potrzeby wpisz hasło, a następnie kliknij dwukrotnie nazwę witryny.

  • W przypadku zapisywania dokumentu we wcześniej skonfigurowanej lokalizacji FTP (File Transfer Protocol) wybierz pozycję Lokalizacje FTP z listy Zapisz w, a następnie kliknij dwukrotnie lokalizację FTP.

   Uwaga : Protokół FTP umożliwia otwieranie i zapisywanie plików na serwerach sieci Web. Jeśli użytkownik zna nazwę i poświadczenia logowania dla serwera, może dodać serwer do lokalizacji FTP, klikając pozycję Dodaj/Modyfikuj lokalizacje FTP w oknie dialogowym Zapisywanie jako.

 3. Wpisz nazwę dokumentu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Zapisywanie dokumentu w celu umożliwienia otwarcia go we wcześniejszej wersji programu Word

Aby otworzyć dokument zapisany w domyślnym formacie pliku programu Office Word 2007, użytkownicy wcześniejszych wersji programów Word muszą zainstalować Pakiet zgodności formatu plików pakietu Microsoft Office dla programów Word, Excel i PowerPoint 2007. Można także zapisać dokument w formacie, który można otworzyć bezpośrednio we wcześniejszych wersjach programu Word — opcje formatowania i układu zależne od nowych funkcji programu Office Word 2007 mogą jednak być niedostępne we wcześniejszych wersjach programu Word.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. Kliknij pozycję Format programu Word 97-2003.

 3. Wpisz nazwę dokumentu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Zapisywanie dokumentu w alternatywnych formatach plików

W przypadku tworzenia dokumentu przeznaczonego dla innych osób można zezwolić tylko na odczytywanie go i uniemożliwić edytowanie albo zezwolić zarówno na odczytywanie, jak i edytowanie. Jeśli dokument ma być dostępny do odczytu, ale nie do edycji, należy go zapisać jako plik PDF lub XPS albo jako stronę internetową. Jeśli dokument ma być dostępny do odczytu i edycji, ale powinien mieć format inny niż docx lub doc, można zastosować format, taki jak zwykły tekst (txt), tekst sformatowany (rtf), OpenDocument Text (odt) lub Microsoft Works (wps).

Pliki PDF i XPS    PDF i XPS to formaty, które mogą być czytane dzięki szeroko dostępnemu oprogramowaniu do przeglądania. Układ stron dokumentu jest zachowany w tych formatach.

Strony internetowe    Strony internetowe są wyświetlane w przeglądarce sieci Web. Układ stron dokumentu nie jest zachowywany w tym formacie. Zmienianie rozmiaru okna przeglądarki powoduje zmianę układu dokumentu. Dokument można zapisać jako konwencjonalną stronę internetową (format HTML) lub jako jednoplikową stronę internetową (format MHTML). W formacie HTML wszystkie pliki pomocnicze (na przykład obrazy) są przechowywane w osobnym folderze skojarzonym z dokumentem. W formacie MHTML wszystkie pliki pomocnicze są przechowywane razem z dokumentem w pojedynczym pliku. Ten format jest obsługiwany przez program Microsoft Internet Explorer w wersji 4.0.

Uwaga : Dokument można zapisać w innych formatach, które można otwierać w wielu programach do edycji tekstów. Do tych formatów należą: zwykły tekst (txt), tekst sformatowany (rtf), plik tekstowy OpenDocument (odt) i Microsoft Works (wps). Jednak zapisanie dokumentu programu Office Word 2007 w tych formatach nie zapewnia prawidłowego zachowania formatowania, układu i innych funkcji dokumentu. Należy używać tych formatów tylko wtedy, gdy utrata tych cech dokumentu nie sprawia problemu. Wymienione formaty można wybrać z listy Zapisz jako typ w oknie dialogowym Zapisywanie jako.

Zapisywanie dokumentu jako pliku PDF lub XPS

Pliki można zapisywać z poziomu programu Microsoft Office 2007 jako pliki PDF i XPS tylko po zainstalowaniu odpowiedniego dodatku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Umożliwianie obsługi innych formatów plików, takich jak formaty PDF i XPS.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. Kliknij pozycję PDF lub XPS.

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku.

 4. Z listy Zapisz jako typ wybierz pozycję PDF lub XPS.

 5. Jeśli dokument jest przeznaczony tylko do wyświetlania w trybie online, można zmniejszyć rozmiar pliku, klikając pozycję Minimalny rozmiar (publikowanie w trybie online) obok pozycji Optymalizuj.

 6. Aby zapisać tylko część dokumentu, dołączyć znaczniki poprawek i właściwości dokumentu lub automatycznie utworzyć hiperłącza do nagłówków i zakładek w dokumencie, kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij odpowiednie opcje.

 7. Kliknij przycisk Publikuj.

Zapisywanie dokumentu jako strony internetowej

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

  W przypadku publikowania dokumentu na serwerze sieci Web znajdź nazwę tego serwera i kliknij ją (nie klikaj jej dwukrotnie).

 2. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku.

 3. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję Strona sieci Web lub Jednoplikowa strona sieci Web.

Uwaga : Jeśli po zapisaniu dokumentu jako strony internetowej (format HTML) będzie konieczne przeniesienie go lub wysłanie w postaci załącznika do wiadomości e-mail, należy pamiętać o dołączeniu folderu zawierającego wszystkie pliki pomocnicze. Nazwa tego folderu jest taka sama jak nazwa pliku dokumentu.

 1. Kliknij przycisk Zapisz.

Zapisywanie dokumentu w formacie Plik tekstowy OpenDocument

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku.

 3. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik tekstowy OpenDocument.

Uwaga : Aby zachować wersję pliku w postaci dokumentu programu Word, przed zamknięciem programu Word 2007 należy zapisać plik jako dokument programu Word, na przykład w formacie pliku docx.

 1. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Dostosowywanie ustawień zapisywania dokumentów

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. Kliknij przycisk Zapisz.

 3. W polu Zapisz pliki w następującym formacie kliknij format pliku, którego chcesz użyć.

 4. Obok pola Domyślna lokalizacja plików kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie kliknij folder, w którym chcesz zapisywać pliki.

  Uwaga : Te opcje umożliwiają sterowanie domyślnym działaniem programu Word podczas pierwszego użycia polecenia Otwórz, Zapisz lub Zapisz jako po uruchomieniu tego programu. Podczas każdego zapisywania dokumentu można zastąpić te ustawienia, określając inną lokalizację lub inny format w oknie dialogowym Otwieranie, Zapisywanie lub Zapisywanie jako.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×