Zapewnianie ochrony usługi w Centrum zabezpieczeń i zgodności usługi Office 365

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Korzystaj z zapewniania ochrony usługi w Centrum zabezpieczeń i zgodności usługi Office 365 w celu uzyskiwania dostępu do dokumentów opisujących różne tematy, w tym:

 • Metody ochrony stosowane przez firmę Microsoft w odniesieniu do danych klientów przechowywanych w usłudze Office 365.

 • Niezależne raporty z inspekcji usługi Office 365 przygotowane przez strony trzecie.

 • Szczegóły implementacji i testowania w zakresie mechanizmów zabezpieczeń, prywatności i zgodności stosowanych do ochrony danych użytkowników usługi Office 365.

Możesz również dowiedzieć się, jak usługa Office 365 może pomóc klientom w przestrzeganiu standardów, ustaw i przepisów różnych branż, takich jak:

 • Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) 27001 i 27018

 • HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996)

 • Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP)

Kto i jak może uzyskać dostęp do zapewniania ochrony usługi Office 365?

Nowi klienci i klienci wypróbowujący usługi Microsoft w trybie online mogą korzystać z zapewniania ochrony usług w ramach subskrypcji Enterprise E3 i E5 (zarówno w wersji próbnej jak i płatnej) usługi Office 365. Jeśli nie masz takiej subskrypcji i chcesz wypróbować zapewnianie ochrony usługi, możesz utworzyć konto w celu wypróbowania subskrypcji Office 365 Enterprise E5.

Obecnych klientów Office 365 dla firm można uzyskać dostęp do zapewniania usługi. Jeśli jesteś administratorem globalnym Office 365 (nazywane również administrator firmy) dla swojej organizacji, będzie już masz dostęp do zapewniania usługi, a następnie można podłączone, inne osoby. Jeśli nie jesteś administratorem globalnym Office 365 dla Twojej organizacji i potrzebny jest dostęp do usług assurance, poproś administratora o dodany do grupy ról użytkownik Assurance usługi.

Możesz umożliwiać dostęp do zapewniania ochrony usługi wszystkim pracownikom zajmującym się zabezpieczeniami i zgodnością, w tym do informacji o zabezpieczeniach, zarządzaniu ryzykiem, zgodności, członkach zespołu audytu i personelu organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Dodawanie innych grup lub użytkowników zapewniania ochrony usługi.

Dostęp do zapewniania ochrony usługi jest możliwy za pośrednictwem Centrum zabezpieczeń i zgodności. Oto czynności do wykonania.

Aby przejść do Centrum zabezpieczeń i zgodności, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do witryny https://protection.office.com.

 2. Zaloguj się do usługi Office 365 przy użyciu konta służbowego.

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Zapewnianie ochrony usługi. Następnie zobacz Wybieranie swojej branży i ustawień regionalnych oraz Dodawanie innych grup lub użytkowników zapewniania ochrony usługi.

  Uwaga : Jeśli potrzebny jest dostęp do zapewniania usługi, a nie znajduje się w okienku po lewej stronie Centrum zabezpieczeń i zgodności, skontaktuj się z administratorem Office 365 zostać dodany do grupy ról użytkownik Assurance usługi na stronie uprawnień.

Wybieranie swojej branży i ustawień regionalnych

Po uzyskaniu dostępu do zapewniania ochrony usługi po raz pierwszy najpierw należy skonfigurować swoją branżę i ustawienia regionalne. Te ustawienia możesz zmienić w dowolnej chwili. Skonfigurowanie tych ustawień umożliwia funkcji zapewniania ochrony usługi udostępnianie zawartości, która jest najistotniejsza dla organizacji. Aby skonfigurować swoją branżę i ustawienia regionalne, wykonaj następujące czynności:

 1. Po uzyskaniu dostępu do zapewniania ochrony usługi wybierz pozycję Ustawienia, a zostanie wyświetlona strona ustawień regionu i branży, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

  Wyświetla stronę ustawień Centrum ochrony
 2. Na stronie Ustawienia wybierz strzałkę w dół obok pozycji Region i zaznacz odpowiednie regiony dla organizacji.

 3. Wybierz strzałkę w dół obok pozycji Branża i zaznacz odpowiednie branże dla organizacji.

 4. Po wybraniu regionów i branż wybierz przycisk Zapisz.

Znajdowanie, przeglądanie i pobieranie zawartości dotyczącej zgodności i zaufania

Aby przejrzeć i pobrać zawartość, wybierz odpowiednią opcję z okienka nawigacji:

 • Raporty zgodności usługi, aby wyświetlić niezależne inspekcje i oceny usługi Office 365 oraz innych usług w chmurze firmy Microsoft, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

  Wyświetla stronę Zapewnianie ochrony usługi: Raporty zgodności usługi.
 • Dokumenty dotyczące zaufania, aby wyświetlić informacje na temat tego, jak firma Microsoft nadzoruje usługę Office 365, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

  Wyświetla stronę Zapewnianie ochrony usługi: Zaufane dokumenty udostępniane przez firmę Microsoft
 • Kontrolki poddane inspekcji, aby wyświetlić informacje o sposobie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa, zgodności i zachowania prywatności przez kontrolki usługi Office 365, co pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

  Pokazuje ekran poddanych inspekcji kontrolek zapewniania ochrony usługi:

Wybierz raport, który chcesz pobrać, a następnie wybierz przycisk Zapisz, aby go pobrać na komputer. W przypadku kontrolek poddanych inspekcji wybierz odpowiedni raport, a następnie wybierz pozycję Pobierz. W poniższej tabeli opisano raporty, które możesz znaleźć na każdej stronie zapewniania ochrony usług.

Uwaga : Dokumenty i raporty dotyczące zapewniania ochrony usługi są dostępne do pobrania przez co najmniej 12 miesięcy od ich publikacji lub do momentu udostępnienia nowej wersji dokumentu.

Strona zapewniania ochrony usługi

Dostępna zawartość

Opis

Raporty zgodności

 • FedRamp

 • Ocena GRC

 • ISO

 • SOC/SSAE

Dzięki raportom zgodności usług możesz zapoznać się z ocenami inspekcji operacji dostarczania usługi Office 365 przeprowadzonymi przez niezależnych audytorów innych podmiotów.

Dokumenty dotyczące zaufania

 • Często zadawane pytania i oficjalne dokumenty

 • Raporty dotyczące zarządzania ryzykiem

Oficjalne dokumenty, często zadawane pytania, raporty na koniec roku i inne poufne zasoby firmy Microsoft udostępniane w ramach umowy o zachowaniu poufności w celu ich przeglądania i wykonywania oceny ryzyka.

Kontrolki poddane inspekcji

Globalne standardy i przepisy wdrożone przez usługę Office 365.

Pomoc w ocenie ryzyka podczas testowania, wdrażania lub używania usług Office 365. Przydatne informacje:

 • Jak kontrolki usługi Office 365 spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa, zgodności i zachowania prywatności.

 • Informacje o testach kontrolek w usłudze Office 365, wynikach tych testów oraz terminie ich przeprowadzenia.

W zależności od konfiguracji opcje dostępne w widoku mogą być nieco inne.

Dodawanie innych grup lub użytkowników zapewniania ochrony usługi

Jeśli jesteś jedyną osobą w organizacji, która potrzebuje dostępu do zapewniania ochrony usługi, możesz pominąć ten krok. W przeciwnym razie dodaj innych użytkowników lub inne grupy do zapewniania ochrony usługi. Aby dodać innych użytkowników lub inne grupy, wykonaj następujące czynności:

 1. W Centrum zabezpieczeń i zgodności wybierz pozycję Uprawnienia w okienku po lewej stronie, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę uprawnień Centrum zabezpieczeń i zgodności z wybraną pozycją Użytkownik zapewniania ochrony usługi.
 2. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Użytkownik zapewniania ochrony usługi, a następnie wybierz pozycję Edytuj, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

  Pokazuje wybraną rolę Użytkownik zapewniania ochrony usługi, a dalej wybraną ikonę edycji.
 3. W oknie dialogowym Grupa ról w obszarze Członkowie wybierz pozycję +, aby dodać członków do roli użytkownika zapewniania ochrony usługi, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

  Okno dialogowe Użytkownik zapewniania ochrony usługi z ikoną Dodaj wyróżnioną w sekcji Członkowie.
 4. W następnym oknie dialogowym wybierz osoby lub grupy, które muszą wyświetlać raporty zgodności zapewniania ochrony usługi i zasoby dotyczące zaufania. Wybierz pozycję Dodaj dla każdego wybranego elementu, a następnie po zakończeniu wybierz przycisk OK.

 5. Wszyscy użytkownicy lub wszystkie grupy dodane do roli użytkownika zapewniania ochrony usługi mogą teraz znaleźć funkcję Zapewnianie ochrony usługi oraz pobierać raporty i inne dokumenty w Centrum zabezpieczeń i zgodności.

Wróć do strony Uprawnienia w dowolnym momencie, aby dodać większą liczbę użytkowników lub usunąć tych już dodanych.

Uzyskiwanie pomocy dotyczącej zapewniania ochrony usługi

Skontaktuj się z pomocą techniczną usługi Office 365 dla firm.

Często zadawane pytania

Dlaczego otrzymuję komunikat o błędzie z informacją, że dokumenty dotyczące zapewniania ochrony usługi są uszkodzone?

Większość dokumentów dotyczących zapewniania ochrony usługi jest dostępna w formacie PDF. Zapisz te pliki na komputerze lokalnym, wybierając opcję Zapisz, a następnie je otwórz.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Przechodzenie do Centrum zabezpieczeń i zgodności usługi Office 365

Wyszukiwanie i analiza w Centrum zabezpieczeń i zgodności usługi Office 365

Zarządzanie danymi w Centrum zabezpieczeń i zgodności usługi Office 365

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×