Zapas czasu zakończenia, pole zadania

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych    Czas trwania

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis    Pole Zapas czasu zakończenia określa różnicę dat z pól Najwcześniejsze zakończenie i Zakończenie najpóźniejsze. Mniejsza z wartości: zapas czasu zakończenia i zapas czasu rozpoczęcia określa ilość dostępnego swobodny zapas czasu, tj. ilość czasu, o jaką zadanie może zostać opóźnione bez wpływu na datę rozpoczęcia następnika lub datę zakończenia projektu.

Sposób obliczania    Zapas czasu zakończenia to czas trwania, który reprezentuje różnicę między datami zakończenia najpóźniejszego i zakończenia najwcześniejszego. Najwcześniejsze zakończenie jest najwcześniejszą datą, kiedy zadanie może się zakończyć. Analogicznie: pole zakończenia najpóźniejszego zawiera najpóźniejszą datę, kiedy zadanie może się zakończyć bez opóźnienia zakończenia całego projektu. Program Project oblicza zapas czasu zakończenia w następujący sposób:

Zapas czasu zakończenia = Zakończenie najpóźniejsze - Najwcześniejsze zakończenie

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Zapas czasu rozpoczęcia oraz Zapas czasu zakończenia do każdego widoku zadania umożliwia zapoznanie się ze sposobem obliczania swobodnego zapasu czasu.

Przykład    Użytkownik przegląda swobodny zapas czasu w harmonogramie i chce wyświetlić więcej informacji na temat sposobu obliczenia zapasu. W tym celu należy dodać pola Zapas czasu rozpoczęcia i Zapas czasu zakończenia do arkusza zadania, a następnie przeanalizować czasy trwania.

Uwagi    Jeśli zadanie ma bieżącą datę rozpoczęcia oraz ustawiony termin ostateczny, zapas czasu rozpoczęcia będzie miał wartość 0, a zapas czasu zakończenia będzie różnicą między datą zakończenia zadania i terminem ostatecznym.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×