Zaokrąglanie liczby

Załóżmy, że trzeba zaokrąglić liczbę do najbliższej liczby całkowitej, gdyż wartości dziesiętne nie mają znaczenia przy obliczeniach, albo zaokrąglić liczbę do wielokrotności liczby 10, aby uprościć przybliżanie wielkości. Liczby można zaokrąglać na wiele sposobów.

Co chcesz zrobić?

Zmiana wyświetlanej liczby miejsc dziesiętnych bez zmieniania liczby

Zaokrąglanie liczby w górę

Szczegóły funkcji

Zaokrąglanie liczby w dół

Szczegóły funkcji

Zaokrąglanie do najbliższej liczby

Szczegóły funkcji

Zaokrąglanie liczby do najbliższego ułamka

Szczegóły funkcji

Zaokrąglanie liczby do cyfr znaczących

Szczegóły funkcji

Zaokrąglanie liczby do określonej wielokrotności

Szczegóły funkcji

Zmiana wyświetlanej liczby miejsc dziesiętnych bez zmieniania liczby

W arkuszu

 1. Zaznacz komórki, które chcesz sformatować.

 2. Aby wyświetlić więcej albo mniej cyfr po przecinku dziesiętnym, na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba kliknij przycisk Zwiększ dziesiętne Obraz przycisku albo przycisk Zmniejsz dziesiętne Obraz przycisku .

We wbudowanym formacie liczby

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba kliknij strzałkę, a następnie kliknij pozycję Więcej.

 2. Na liście Kategoria kliknij pozycję Walutowe, Księgowe, Procentowe lub Naukowe.

 3. W polu Miejsca dziesiętne wprowadź liczbę miejsc dziesiętnych, które mają być wyświetlane.

Początek strony

Zaokrąglanie liczby w górę

Aby wykonać to zadanie, należy użyć funkcji ZAOKR.GÓRA, ZAOKR.DO.PARZ albo ZAOKR.DO.NPARZ.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

  Uwaga : Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

1

2

3

4

A

Dane

20,3

-5,9

12,5493

Formuła

Opis (wynik)

=ZAOKR.GÓRA(A2;0)

Zaokrąglenie liczby 20,3 w górę do najbliższej liczby całkowitej (21)

=ZAOKR.GÓRA(A3;0)

Zaokrąglenie liczby -5,9 w górę (-6)

=ZAOKR.GÓRA(A4;2)

Zaokrąglenie liczby 12,5493 w górę do najbliższej setnej, dwa miejsca po przecinku (12,55)

=ZAOKR.DO.PARZ(A2)

Zaokrąglenie liczby 20,3 w górę do najbliższej liczby parzystej (22)

=ZAOKR.DO.NPARZ(A2)

Zaokrąglenie liczby 20,3 w górę do najbliższej liczby nieparzystej (21)

Szczegóły funkcji

ZAOKR.GÓRA

EVEN

ZAOKR.DO.NPARZ

Początek strony

Zaokrąglanie liczby w dół

Aby wykonać to zadanie, należy użyć funkcji ZAOKR.DÓŁ.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

  Uwaga : Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

1

2

3

4

A

Dane

20,3

-5,9

12,5493

Formuła

Opis (wynik)

=ZAOKR.DÓŁ(A2;0)

Zaokrągla liczbę 20,3 w dół do najbliższej liczby całkowitej (20)

=ZAOKR.DÓŁ(A3;0)

Zaokrągla liczbę -5,9 w dół (-5)

=ZAOKR.DÓŁ(A4;2)

Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej setnej, czyli dwóch miejsc dziesiętnych (12,54)

Szczegóły funkcji

ZAOKR.DÓŁ

Początek strony

Zaokrąglanie do najbliższej liczby

Aby wykonać to zadanie, należy użyć funkcji ZAOKR.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

  Uwaga : Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

1

2

3

4

A

Dane

20,3

5,9

-5,9

Formuła

Opis (wynik)

=ZAOKR(A2;0)

Zaokrągla liczbę 20,3 w dół, ponieważ część ułamkowa jest mniejsza niż 0,5 (20)

=ZAOKR(A3;0)

Zaokrągla liczbę 5,9 w górę, ponieważ część ułamkowa jest większa niż 0,5 (6)

=ZAOKR(A4;0)

Zaokrągla liczbę -5,9 w dół, ponieważ część ułamkowa jest mniejsza niż -0,5 (-6)

Szczegóły funkcji

ZAOKR

Początek strony

Zaokrąglanie liczby do najbliższego ułamka

Aby wykonać to zadanie, należy użyć funkcji ZAOKR.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

  Uwaga : Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

1

2

3

A

Dane

1,25

30,452

Formuła

Opis (wynik)

=ZAOKR(A2;1)

Zaokrągla liczbę 1,25 do najbliższej dziesiętnej (jednego miejsca dziesiętnego). Zaokrąglana część jest większa niż lub równa 0,05, więc liczba jest zaokrąglana w górę (wynik: 1,3).

=ZAOKR(A3;2)

Zaokrągla liczbę 30,452 do najbliższej setnej (dwóch miejsc dziesiętnych). Zaokrąglana część 0,002 jest mniejsza niż 0,005, więc liczba jest zaokrąglana w dół (wynik: 30,45).

Szczegóły funkcji

ZAOKR

Początek strony

Zaokrąglanie liczby do cyfr znaczących

Cyfry znaczące to cyfry określające dokładność liczby.

W przykładach podanych w tej sekcji użyto funkcji ZAOKR, ZAOKR.GÓRA i ZAOKR.DÓŁ. Te przykłady dotyczą metod zaokrąglania liczb dodatnich, ujemnych, całkowitych i ułamkowych, ale jest to tylko niewielka część możliwych scenariuszy.

Na poniższej liście przedstawiono kilka ogólnych reguł, o których należy pamiętać podczas zaokrąglania liczb do cyfr znaczących. Można poeksperymentować z funkcjami do zaokrąglania, podstawiając własne liczby i parametry w celu zwrócenia wybranej liczby cyfr znaczących.

 • Podczas zaokrąglania liczby ujemnej jest ona najpierw konwertowana na wartość bezwzględną (wartość bez znaku minus). Następnie jest wykonywana operacja zaokrąglania i ponownie jest dodawany minus. Może to się wydawać nielogiczne, ale tak działa zaokrąglanie. Na przykład zaokrąglenie liczby -889 do dwóch cyfr znaczących przy użyciu funkcji ZAOKR.DÓŁ powoduje zwrócenie wyniku -880. Liczba -889 jest konwertowana na wartość bezwzględną 889 i zaokrąglana w dół do dwóch cyfr znaczących, co daje wynik 880. Następnie jest ponownie stosowany minus i funkcja zwraca wynik -880.

 • Użycie funkcji ZAOKR.DÓŁ w przypadku liczby całkowitej zawsze powoduje zaokrąglenie liczby w dół, a użycie funkcji ZAOKR.GÓRA zawsze powoduje zaokrąglenie liczby w górę.

 • Funkcja ZAOKR zaokrągla liczbę z częścią ułamkową w następujący sposób: Jeśli część ułamkowa jest równa 0,5 lub większa, liczba jest zaokrąglana w górę. Jeśli część ułamkowa jest mniejsza niż 0,5, liczba jest zaokrąglana w dół.

 • Funkcja ZAOKR zaokrągla liczbę całkowitą w górę lub w dół, stosując taką samą regułę jak w przypadku liczb ułamkowych i podstawiając wielokrotność liczby 5 zamiast 0,5.

 • Ogólnie rzecz biorąc, podczas zaokrąglania liczby niemającej części ułamkowej (liczby całkowitej) należy odjąć jej długość od liczby cyfr znaczących, do których ma zostać zaokrąglona liczba. Aby na przykład zaokrąglić liczbę 2345678 w dół do 3 cyfr znaczących, należy użyć funkcji ZAOKR.DÓŁ z parametrem -4 w następujący sposób: =ZAOKR.DÓŁ(2345678;-4). Spowoduje to zaokrąglenie liczby w dół do wartości 2340000 (część „234” obejmuje cyfry znaczące).

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

  Uwaga : Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

1

2

3

4

5

6

7

8

9


10

11

12

13

14

15

A

Dane

5492820

-362845

22270

-889

-0,25


Formuła

Opis (wynik)


=ZAOKR(A2;-4)

Zaokrągla liczbę 5492820 do trzech cyfr znaczących (5490000). Jest to siedmiocyfrowa liczba całkowita, która ma zostać zaokrąglona do trzech cyfr znaczących, więc należy odjąć 7 od 3, aby określić parametr do wprowadzenia (-4).

=ZAOKR(A3;-2)

Zaokrągla liczbę -362845 do czterech cyfr znaczących (-362800). Podobnie jak w poprzednim przykładzie, należy odjąć długość (6 cyfr) od wybranej liczby cyfr znaczących (4), aby ustalić parametr do wprowadzenia (-2).

=ZAOKR.DÓŁ(A4;-2)

Zaokrągla liczbę 22270 w dół do trzech cyfr znaczących (22200). Należy zwrócić uwagę, że funkcja ZAOKR.DÓŁ zaokrągla część „270” liczby w dół do wartości „200”.

=ZAOKR.GÓRA(A4;-4)

Zaokrągla liczbę 22270 w górę do jednej cyfry znaczącej (30000). W tym przykładzie jedna cyfra znacząca (pierwsza cyfra „2”) jest zaokrąglana w górę do wartości „3”.

=ZAOKR.GÓRA(A5;-1)

Zaokrągla liczbę -889 w górę do dwóch cyfr znaczących (-890). Zaokrąglenie liczby ujemnej wymaga uprzedniego przekonwertowania jej na wartość bezwzględną, więc zaokrąglenie wartości ujemnej w górę powoduje w rzeczywistości zaokrąglenie jej w dół.

=ZAOKR.DÓŁ(A5;-1)

Zaokrągla liczbę -889 w dół do dwóch cyfr znaczących (-880). Podobnie jak w poprzednim przykładzie, zaokrąglenie liczby ujemnej w dół powoduje w rzeczywistości zaokrąglenie jej w górę.

=ZAOKR(A6;1)

Zaokrągla liczbę -0,25 do jednej cyfry znaczącej (-0,3).

=ZAOKR.DÓŁ(A6;1)

Zaokrągla liczbę -0,25 w dół do jednej cyfry znaczącej (-0,2).

Szczegóły funkcji

ZAOKR

ZAOKR.DÓŁ

ZAOKR.GÓRA

Początek strony

Zaokrąglanie liczby do określonej wielokrotności

Aby wykonać to zadanie, należy użyć funkcji MROUND.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

  Uwaga : Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

1

2

3

4

5

A

b.

Formuła:

Opis (wynik)

=MROUND(16; 5)

Zaokrągla wartość 16 do najbliższej wielokrotności wartości 5 (15)

=MROUND(-16; -5)

Zaokrągla wartość -16 do najbliższej wielokrotności wartości -5 (-15)

=MROUND(2,6; 0,08)

Zaokrągla wartość 2,6 do najbliższej wielokrotności wartości 0,08 (2,64)

=MROUND(5; -2)

Zwraca błąd, ponieważ 5 i -2 mają różne znaki (#LICZBA!)

Szczegóły funkcji

ZAOKR.DO.WIELOKR

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×