Zaokrąglanie liczby

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby szybko zaokrąglić liczbę, można zmienić liczbę miejsc dziesiętnych. Zaznacz liczbę, którą chcesz zaokrąglić, i kliknij pozycję Narzędzia główne > Zmniejsz dziesiętne Obraz przycisku .

Liczba zostanie zaokrąglona w komórce, ale rzeczywista wartość nie ulegnie zmianie — w każdym odwołaniu do komórki będzie używana pełna wartość.

Zaokrąglanie liczb za pomocą funkcji

Aby zaokrąglić rzeczywistą wartość w komórkach, można użyć funkcji ZAOKR, ZAOKR.GÓRA, ZAOKR.DÓŁ lub ZAOKR.DO.WIELOKR, jak pokazano w poniższych arkuszach przykładowych.

Zaokrąglanie do najbliższej liczby

W tym arkuszu pokazano, jak zaokrąglić do najbliższej liczby za pomocą funkcji ZAOKR.

Po zaokrągleniu liczby format komórki może spowodować, że liczba będzie wyświetlana niezgodnie z oczekiwaniami. Jeśli na przykład w drugim argumencie zostaną określone 4 miejsca dziesiętne, ale komórka jest sformatowana w celu wyświetlania 2 cyfr po przecinku dziesiętnym, to formatowanie komórki będzie miało pierwszeństwo.

Zaokrąglanie do najbliższego ułamka

W tym arkuszu pokazano, jak zaokrąglić liczbę do najbliższego ułamka za pomocą funkcji ZAOKR.

Zaokrąglanie liczby w górę

W tym arkuszu pokazano, jak korzystać z funkcji ZAOKR.GÓRA.

Funkcje ZAOKR.DO.PARZ i ZAOKR.DO.NPARZ umożliwiają zaokrąglanie liczby do najbliższej parzystej lub nieparzystej liczby całkowitej. Te funkcje mają ograniczone zastosowanie i należy pamiętać, że zawsze powodują zaokrąglenie wartości w górę i tylko do liczby całkowitej.

Zaokrąglanie liczby w dół

W tym arkuszu pokazano, jak korzystać z funkcji ZAOKR.DÓŁ.

Zaokrąglanie liczby do cyfr znaczących

W tym arkuszu pokazano, jak zaokrąglić liczbę do cyfry znaczącej. Cyfry znaczące określają dokładność liczby.

Na poniższej liście przedstawiono kilka ogólnych reguł, o których należy pamiętać podczas zaokrąglania liczb do cyfr znaczących. Można poeksperymentować z funkcjami do zaokrąglania, podstawiając własne liczby i parametry w celu zwrócenia wybranej liczby cyfr znaczących.

  • Jeśli część ułamkowa wynosi 0,5 lub więcej, użycie funkcji ZAOKR powoduje zaokrąglenie liczby w górę. Jeśli część ułamkowa jest mniejsza niż 0,5, liczba jest zaokrąglana w dół. Liczby całkowite również są zaokrąglane w górę lub w dół zgodnie z podobną regułą, która powoduje zastępowanie wielokrotności 5 wartością 0,5.

  • Ogólnie rzecz biorąc, podczas zaokrąglania liczby całkowitej należy odjąć jej długość od liczby cyfr znaczących, do których ma zostać zaokrąglona liczba. Aby na przykład zaokrąglić liczbę 2345678 w dół do 3 cyfr znaczących, należy użyć funkcji ZAOKR.DÓŁ z parametrem -4. Przykład: =ZAOKR.DÓŁ(2345678;-4). Spowoduje to zaokrąglenie liczby w dół do wartości 2340000 (część „234” obejmuje cyfry znaczące).

  • Aby zaokrąglić liczbę ujemną, tego numeru najpierw konwertowane na wartość bezwzględna — wartość bez znaku minus. Po zakończeniu zaokrąglania jest przywracane znaku minus. Na przykład gdy używasz ZAOKR do zaokrąglania -889 do dwóch cyfr znaczących wyników w -880-889 jest konwertowane na 889 i zaokrąglana w dół do 880. Następnie ponownie jest w końcowy wynik -880znaku minus.

Zaokrąglanie liczby do określonej wielokrotności

Ta czynność jest czasami konieczna. Może ona być na przykład przydatna, gdy firma wysyła produkt w skrzyniach po 18 elementów i chcesz dowiedzieć się, ile skrzyń jest potrzebnych do wysłania 204 elementów. Funkcja ZAOKR.DO.WIELOKR dzieli liczbę, która ma zostać zaokrąglona, przez wielokrotność, a następnie zaokrągla ją w górę. W tym przypadku wynik to 12, ponieważ ilorazem dzielenia 204 przez 18 jest 11,333, który jest zaokrąglany do 12 w celu pomieszczenia pozostałych elementów. Dwunasta skrzynia będzie zawierać tylko 6 elementów.

W tym arkuszu pokazano, jak zaokrąglić liczbę do określonej wielokrotności należy użyć funkcji MROUND .

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×