Zamienianie wartości (Power Query)

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga:  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Uwaga: Na końcu tego artykułu znajduje się krótki klip wideo na temat wyświetlania Edytora zapytań.

Za pomocą dodatku Power Query można zamienić jedną wartość na inną w wybranej kolumnie.

Co chcesz zrobić?

Zamienianie wartości tekstowych

Aby zamienić wartości tekstowe

Zamienianie liczby, daty/godziny lub wartości logicznych

Aby zamienić liczbę, datę/godzinę lub wartości logiczne

Zamienianie wartości tekstowych

Przy użyciu wstążki Edytora zapytań:

  1. Na wstążce Edytor zapytań na karcie Przekształcanie zaznacz Zamień wartości.

Korzystając z menu kontekstowego Edytora zapytań:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę tekstową i kliknij polecenie Zamień wartości.

Aby zamienić wartości tekstowe

  1. W oknie dialogowym Zamienianie wartości wprowadź wartości w polach Wartość do znalezienia i Zamień na.

  2. Kliknij pole wyboru Dopasuj zawartość całych komórek, aby zamienić komórki z całej zawartości. W przeciwnym razie pozycja Zamień wartości spowoduje zamianę każdej wartości odpowiadającej zawartości pola Wartość do znalezienia.

  3. Kliknij przycisk OK.

Pozycja Zamień wartości w Edytorze zapytań

Początek strony

Zamienianie liczby, daty/godziny lub wartości logicznych

Przy użyciu wstążki Edytora zapytań:

  1. Na wstążce Edytor zapytań, na karcie Przekształcanie, wybierz pozycję Zamień wartości.

Korzystając z menu kontekstowego Edytora zapytań:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę liczby lub daty/godziny i kliknij polecenie Zamień wartości.

Aby zamienić liczbę, datę/godzinę lub wartości logiczne

  1. W oknie dialogowym Zamienianie wartości wprowadź wartości w polach Wartość do znalezienia i Zamień na.

  2. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga: Edytor zapytań jest wyświetlany tylko w przypadku ładowania, edytowania lub tworzenia nowego zapytania przy użyciu dodatku Power Query. W poniższym klipie wideo przedstawiono okno Edytora zapytań wyświetlane po edytowaniu zapytania z poziomu skoroszytu programu Excel. Aby wyświetlić Edytor zapytań bez ładowania lub edytowania istniejącego zapytania skoroszytu, w sekcji Pobieranie danych zewnętrznych na karcie wstążki dodatku Power Query wybierz pozycję Z innych źródeł > Puste zapytanie. Poniższy klip wideo przedstawia jeden sposób wyświetlania Edytora zapytań.

Jak wyświetlić Edytora zapytań w programie Excel

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×