Zamiast zawartości w niektórych komórkach jest wyświetlany tekst #ZERO!

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przyczyna: Formuła zawiera nieprawidłowego operatora zakresu.

Rozwiązanie:    Aby odwołać się do zakresu sąsiadujących komórek, użyj dwukropek (:) do oddzielenia odwołania do pierwszej komórki w zakresie od odwołania do ostatniej komórki w zakresie.

Na przykład = SUMA(a1: a10) odwołuje się do zakresu od komórki A1 do komórki A10.

Rozwiązanie:    Aby odwołać się do dwóch obszarów, które nie przecinają się, należy użyć operatora union, średnik (;).

Na przykład jeśli formuła sumuje dwa zakresy, upewnij się, że przecinek oddziela dwa zakresy tak jak w poniższym przykładzie = SUMA(a1: a10; C1: C10).

Przyczyna: Formuła zawiera odwołania do nazwane zakresy, które nie przecinają się.

Rozwiązanie:    Zmień odwołania do zakresów, tak aby były przecinały.

 1. Na karcie Formuły w obszarze Funkcja kliknij pozycję Konstruktor formuł.

  Karta Formuły, grupa Funkcja

 2. W sekcji argumentów konstruktora formuł kliknij dowolny z argumentów. Program Excel wyróżni każdą komórkę lub zakres komórek, do których odwołują się formuły przy użyciu innego koloru.

  Kody kolorów pokazują, że formuła w komórce D9 odwołuje się do komórek B9 i C9

  Komórki zawierające odwołania do zakresów kodowane kolorami

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby

Wykonaj następujące czynności

Przenieść odwołanie do komórki lub zakresu do innej komórki lub zakresu

Przeciągnij kodowane kolorem obramowanie komórki lub zakresu do nowej komórki lub zakresu.

Uwzględnić więcej lub mniej komórek w odwołaniu.

Aby zmienić zakres za pomocą przeciągnij uchwyt w prawym dolnym rogu obramowania.

Wprowadź odwołanie do nowego

W oknie Konstruktor formuł zaznacz argument, który zawiera odwołanie, a następnie wpisz nową.

 1. Naciśnij klawisz RETURN.

Przyczyna: Formuła zawiera odwołania do zakresów bez nazwy, które nie przecinają się.

Rozwiązanie:    Zmień odwołania do zakresów, tak aby były przecinały.

 1. Na karcie Formuły w obszarze Funkcja kliknij pozycję Konstruktor formuł.

  Karta Formuły, grupa Funkcja

 2. W sekcji argumentów konstruktora formuł kliknij dowolny z argumentów. Program Excel wyróżni każdą komórkę lub zakres komórek, do których odwołują się formuły przy użyciu innego koloru.

  Kody kolorów pokazują, że formuła w komórce D9 odwołuje się do komórek B9 i C9

  Komórki zawierające odwołania do zakresów kodowane kolorami

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby

Wykonaj następujące czynności

Zamienić odwołania na nazwy

Zaznacz zakres komórek zawierający formuły, w których ma być zamiany.

Uwzględnić więcej lub mniej komórek w odwołaniu.

Aby zmienić zakres za pomocą przeciągnij uchwyt w prawym dolnym rogu obramowania.

Zmienianie odwołania do nazw we wszystkich formułach w arkuszu

Zaznacz dowolną komórkę w arkuszu.

 1. W menu Wstaw wskaż polecenie Nazwa, a następnie kliknij polecenie Zastosuj.

 2. W polu Zastosuj nazwy kliknij jedną lub więcej nazw.

Zobacz też

Ukrywanie wartości błędów i wskaźników błędów

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×