Zaloguj się do usługi Outlook.com lub programu Outlook w sieci web dla firm

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Osobistego konta e-mail: Zaloguj się do Outlook.com za pomocą kont e-mail kończącymi się na @outlook.com, @live.com, @hotmail.com lub @msn.com.

Służbowe e-mail: logowanie się do Outlook w sieci Web z Office 365 służbowe konto.

Skorzystaj z poniższej tabeli, aby zalogować się do Outlook:

Co chcesz uzyskać dostęp?

Oto jak logować się:

Moje osobistego konta e-mail

  1. Przejdź do https://outlook.com i wprowadź swój adres e-mail i hasło. Aby przejść do skrzynki odbiorczej, bez konieczności logowania za każdym razem, wybierz pozycję Nie wylogowuj mnie.

  2. Wybierz pozycję Zaloguj się.

Pocztę e-mail służbowego

  1. Przejdź do logowania usługi Office 365 i wprowadź adres e-mail dla konta służbowego, a następnie wprowadź hasło. Aby przejść do skrzynki odbiorczej, bez konieczności logowania za każdym razem, wybierz pozycję Nie wylogowuj mnie.

  2. Wybierz pozycję Zaloguj się.

Jeśli chcesz zalogować się do Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet (w Chinach), przejdź do usługi Office 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet logowanie.

Aby wylogować się z Outlook.com i Outlook w sieci Web:

  1. Wybierz swój obraz konta u góry ekranu.

    Zrzut ekranu przedstawiający obraz konta na pasku menu usługi Office 365.

  2. Wybierz pozycję Wyloguj się.

Aby zapobiec Outlook automatycznego rejestrowania, zaznaczenie Nie wylogowuj mnie przy następnym zalogowaniu się.

Aby zresetować hasło, skorzystaj z poniższej tabeli:

Co to są próbujesz uzyskać dostęp?

Oto, gdzie w celu uzyskania pomocy:

Moje osobistego konta e-mail

Resetowanie hasła usługi Outlook.com

Pocztę e-mail służbowego

Resetowanie hasła usługi Office 365

Aby uzyskać pomoc w logowaniu do Outlook, skorzystaj z poniższej tabeli:

Co to są próbujesz uzyskać dostęp?

Oto, gdzie w celu uzyskania pomocy:

Moje osobistego konta e-mail

Przejdź do występują problemy z logowaniem się do konta usługi Outlook.com.

Pocztę e-mail służbowego

Przejdź do pozycji Co zrobić, jeśli hasło nie działa lub I nadal nie możesz się zalogować do usługi Office 365?

Nadal potrzebujesz pomocy?

Przycisk Forum społeczności Przycisk Pomoc techniczna kontaktów

Jeśli używasz usługi Office 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet (w Chinach) i potrzebujesz pomocy, zobacz Uzyskiwanie pomocy technicznej w związku z problemami technicznymi oraz dotyczącymi rozliczeń i subskrypcji usługi Office 365 obsługiwanej przez usługę 21Vianet.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×